Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sydöstra sjukvårdsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sydöstra sjukvårdsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Sydöstra sjukvårdsregionen www.sydostrasjukvardsregionen.se
Skilj på sjukvårdsregionen och regionen !! (RÖ och RJL – LKL ännu landsting)

2 Sjukvårdsregioner i Sverige 6 regioner 1-2 milj/region
1-2 U-sjukhus/region

3 Samverkansavtal 2005 * stärka US roll inom regionsjukvården
* tillgodose medborgarnas behov till likvärdig sjukvård i regionen med hög kvalitet och god tillgänglighet

4 Utvecklat samarbete Från ”kommersiell” del om högspecialiserad vård till samverkansdel om sjukvård i hela sjukvårdsregionen Förr Nu Högspecialiserad vård vid US Samverkans- områden - IT - Upphandling - Kompetensförsörjning - Läkemedel - Primärvård - Riktlinjer - Kvalitetsarbete - FORSS ”Avtalet”

5 Grundprinciper Transparens – öppenhet i avtalsmodell
Delaktighet – ”alla” är med i alla grupper Ansvarstagande – roterande ordförandeskap Respekt för att vi är tre men i många fall agerar som en

6 Struktur för regionsamarbete
Regionala medicinska programgrupper (RMPG) 18 st Centrumråd (CR) - hjärtsjukvård - kirurgisk och onkologisk vård (inkl ortopedi) - rekonstruktiv kirurgisk vård - barn- och kvinnosjukvård, hälsa och psykiatri, primärvård Regionsjukvårdsledning (RSL) Samverkansnämnd (SVN)

7 Sjukvårdsregionens organisation

8 Samverkansnämndens uppdrag
Besluta om vilken sjukvård som skall vara sjukvårdsregiongemensam samt till vilken enhet den skall samordnas Besluta vilken vård som inte skall bedrivas i sjukvårdsregionen Beslutar över fördelning av tilldelad budget från resp. landsting för sjukvårdsregiongemensam vård Sjukvårdsregionala remissvar

9 Regionsjukvårdsledningens uppdrag
Koordinering av sjukvårdsregiongemensamma aktiviteter och uppdrag Beslutsunderlag/förslag till Samverkansnämnd ”Ansvar” för verkställande Direktiv till resp. landstings-/regionverksamheter Direktiv till sjukvårdsregiongemensamma verksamheter Uppföljning

10 Centrumrådets uppdrag
Koordinera förslag till verksamhetsförändringar för sjukvårdsregiongemensam vård inom verksamhetsområdet (till Regionsjukvårdsledning för formellt beslut i Samverkansnämnd) Följa upp produktion, ekonomi, kvalitet inom centrumets verksamhetsområde Uppdragsgivare till RMPG

11 RMPG:s uppdrag Uppdraget idag formeras till stor till punkterna i årsrapporten - utvecklingstendenser (längre perspektiv) - medicinska resultat – jämförelser och lärande - lärdomar av öppna jämförelser/vården i siffror - tillgänglighet - riktlinjer/vårdprogram - större investeringar - verksamhetsförändringar (kommande år) - egna specifika frågeställningar

12 RMPG – varför reviderat uppdrag ?
- Nationell nivå vs sjukvårdsregionerna - Strävan att öka samarbetet till övriga områden (e-hälsa, kompetensförsörjning, läkemedel, upphandlingar) - Utnyttja befintlig välfungerande struktur - Primärvård – sista ”pusselbiten”

13 RMPG – nya områden - Kunskapsstyrning - Nivåstrukturering/arbetsfördelning - Upphandling - Läkemedel - Jämförelser/lärande

14 Medicinska resultat (det går…..) ”Det går aldrig………”


Ladda ner ppt "Sydöstra sjukvårdsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser