Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling 2015-16 RSL möte 23:e Sep-15 Highlights & Funderingar Lägesrapporten Aug-15 Förslag till aktiviteter/beslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling 2015-16 RSL möte 23:e Sep-15 Highlights & Funderingar Lägesrapporten Aug-15 Förslag till aktiviteter/beslut."— Presentationens avskrift:

1 Upphandling 2015-16 RSL möte 23:e Sep-15 Highlights & Funderingar Lägesrapporten Aug-15 Förslag till aktiviteter/beslut

2 Highlights & funderingar Resurseffektivitet och hushållning Mak-modellen (Jenny Mak): Omförhandlingar som sparar verksamhetstid, upphandlingstid och ger ekonomiskt utfall (Coronarstent, 1 mkr till Sydöstra) Insulinpumpar (Caroline Wiberg) Föredömlig Videohantering av en stor mängd geografisk spridda intressenter. Gediget förberedelsearbete (Klar kv 4 -15)

3 Highlights & funderingar Highlights Multiprofessionella upphandlingar Biologiska läkemedel TNF-a Aktivt deltagande från Reuma, Mag/Tarm & Hud jämte Ordförande riktlinjer från Reumatologföreningen Plus SLUG-gruppen med chefsfarmaceut, leg apotekare dessutom avancerad ekonomisk controller och en kvalificerad inköpare (Thomas Axelsson) Då blir det bra. Reultat16 mkr till Sydöstra TAVI (Transcatheter Aortic Heart Valve )(Gabriella Engström) ”Ny” avtalsmodell med stor medicinsk flexibilitet enligt ”Särskild fördelsnyckel”Transcatheter Aortic Heart Valve

4 Highlights & funderingar Resurseffektivitet och hushållning KPI (Key Performance Indicator) Lfu (Landstingsnätverket för Upphandling) har (med konsulthjälp) tagit fram förslag till beräkningsmodeller för för- och efterkalylering av upphandlingarnas effektivitet. Upphandlingscheferna har kommit olika långt med kalkylarbetet, men överväger nu att standardisera enligt rekommendationer från LFU Projektplatsen Verkar vara en highlight. Ex.vis Dos upphandlingen, här övervägs en integrering av Blekinge & Kronoberg som deltager tillsamman med Sydöstra för att underlätta/effektivisera upphandlingen

5 Lägesrapporten Aug 2015 för RSL’s ställningstagande Förslag till beslut/rekommendationer Upphandlingssamarbete skrivs in i ”Årlig överenskommelse 2016” –En terminsvis upphandlingsaktivitet inom centrumråd och RMPG i samarbete upp upphandlings projektet/organisationen Läkemedelupphandlingarna föreslås att anslutas till Projektplatsen. Önskemål från upphandlingscheferna som önskar ett gemensamt verktyg och arbetssätt.

6 Lägesrapporten Aug 2015 för RSL’s ställningstagande Förslag till beslut/rekommendationer Göra projektplatsen publik för Sydöstra Sjukvårdsregionen. Upphandlingscheferna önskar veta vilken information som önskas för juridisk ställningstagande som informationsportal

7 Lägesrapporten Aug 2015 för RD/LD’s ställningstagande i Feb -16 Förslag till beslut/rekommendationer RSL/LD/RD bifaller förslaget om en operativ upphandlingsgrupp med representation från respektive Landsting som besöker centrumråd/RMPG och som bereder objekt till Upphandlingscheferna (Resurstillskott utvärderas)

8 Lägesrapporten Aug 2015 för RD/LD’s ställningstagande i Feb-16 Förslag till beslut/rekommendationer Av stor vikt är att LD/RD tillkännager vilket mandat en rekommendation från RMPG har för en gemensam upphandling. Är detta lika med ett upphandlingsuppdrag med mandat eller måste detta förankras bakåt i resp organisation (exempelvis LKL som går tillbaka till förvaltningscheferna)

9 Lägesrapporten Aug 2015 för RD/LD’s ställningstagande Feb -16 Förslag till beslut/rekommendationer LD/RD beslutar om en utredning integration inom Sydöstra sjukvårdsregionen skall starta gällande ”Försörjning”

10 Tack för idag Jan.Norgren@Regionostergotland.se Projektledare


Ladda ner ppt "Upphandling 2015-16 RSL möte 23:e Sep-15 Highlights & Funderingar Lägesrapporten Aug-15 Förslag till aktiviteter/beslut."

Liknande presentationer


Google-annonser