Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Shannon och Weawers kommunikationsmodell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Shannon och Weawers kommunikationsmodell."— Presentationens avskrift:

1 Shannon och Weawers kommunikationsmodell.
Feedback

2 NIVÅ A Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras ?
(Tekniska problem) NIVÅ B Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade betydelsen? (Semantiska problem) NIVÅ C Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på önskat sätt? (Effektivitetsproblem)

3 Källan Sändaren Signal ! Kanal ! Brus Mottagaren !
Den som beslutar vilket medelande som skall sändas ! Sändaren Gör meddelandet till en signal! Signal ! Kanal ! Brus Mottagaren !

4 Phatisk kommunikation ?
Redundans ? Förutsägbarhet i ett medelande . Det konventionella - vanliga. Entropi ? Låg förutsägbarhet . Det okonventionella- oväntade. Phatisk kommunikation ? (Empatisk ! Konvention ( vana ) Konventionell (vedertagen,populär) , Konvenans,(artigt beteende)

5 TV Kanal , Medium , Kod Böcker Tidningar Film Radio
Likhet mellan grannmedier !

6 Kanal ? Medium ? KOD ! Feedback ! Det fysiska mediet !
Framställande medier ! Presentation (Röst, ansikte, kropp ) Återgivande medier ! Representation ( böcker, målningar, fotografier) Mekaniska medier ! (Telefoner, radio, TV, Telefax m.m.) KOD ! Regler och konventioner för koderna i kulturen ! Feedback ! (Överföring av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren!) (Hjälper sändaren anpassa medelandet efter mottagaren!)

7 GERBNERS MODELL ? Händelsen H Uppfattningen av händelsen H Uttalandet om händelsen SH Mottagarens uppfattning om uttalandet. 1: I OCH MED ATT KOMMUNIKATION ALLTID ÄR ETT URVAL AV SÅ ÄR DET VIKTIGT ATT VETA VEM SOM GÖR URVALET OCH I VILKET SYFTE DET GÖRS ! 2: TILLGÅNG TILL MEDIER ÄR ETT MEDEL ATT UTÖVA MAKT OCH KONTROLL. 3:OBS Frågan om likheten mellan demokrati och tillgång till massmedier, samt mellan mänskliga relationer och tillgång till personliga kommunikationskanaler, kan vara stimulerande att studera vidare.

8 Vem Säger vad Genom vilken kanal Till vem Med vilken effekt
Lasswells modell ! Vem Säger vad Genom vilken kanal Till vem Med vilken effekt

9 Jakobsons modell Sammanhang Avsändare Meddelande Mottagare
kontakt Kod Emotiv Referentiell Konnativ Poetisk Phatisk Metalingvistisk I LIKE IKE


Ladda ner ppt "Shannon och Weawers kommunikationsmodell."

Liknande presentationer


Google-annonser