Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv. ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv. ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938."— Presentationens avskrift:

1 Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv

2 ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938

3 John Fiske 1982, 1990,1997 ”Process-skolan” Ser kommunikation som överföring av budskap, sändare – mottagare – kanaler Semiotik Produktion och utbyte av betydelse, både sändare och mottagare tolkar aktivt

4 Carl Iver Hovland June 12, 1912 — April 16, 1961

5 Carl Hovland, (1912-1961), Yale19121961 Experimentell psykologi, studerade attitydförändringar och övertalning Forskningsprojekt kring ”Why we fight”- filmerna 1942 ”sleeper-effect”

6 Resultat Faktakunskapen ökade, genomgående stora skillnader mellan grupper Ändrade inte allmänna attityder till britter Klart ineffektiva när det gäller stridsmoralen Orsaker: - Redan positiva attityder -Stridsmoral komplicerad fråga / hot mot liv, familj, sleeper effect (försenad effekt)

7 Shannon & Weaver 1949 -buller (störningar i teknik, semantik, effektivitet) -redundans = upprepning, överskott -entropi = osäkerhet, disorganisation -phatisk kommunikation destinationmottagarebudskapsändarekälla buller

8 Tre problemnivåer: A.Tekniskt. Hur exakt kan signalerna förmedlas? B. Semantiskt. Hur exakt förmedlar signalerna det avsedda budskapet? C. Effektivitet. Hur effektivt påverkar budskapet beteendet i önskad riktning?

9 – De s-ude-and- som –enn- hös- inl-der -ina –tud-er v-d Sv-nsk- soc-al- o-h ko-mun-lhö-sko-an k-mme-, om a-lt g-r so- pla-era-, att –vsl-ta s-tt t-edj- stu-ieå- i hö-sko-ans -ya f-nkt-one-la u-rym-en i –ron-hag-n, konstaterar rektor Henrik Hägglund i sitt inskriptionstal då han den 3.9.2007 inledde Svenska social- och kommunalhögskolans sextiofemte verksamhetsår.

10 T. Newcomb 1953: A-B-X Strävan till symmetri – A och B personer, X en åsikt. Om relationen är osymmetrisk finns större mottaglighet för ny information. A B X

11 Kompletterande teorier George Gerbner 1956: horisontell & vertikal dimension Leon Festinger 1957: Kognitiv dissonans Mathilda & John Riley 1959: socialt system, primär/ sekundärgrupper (sociologi) Gerhard Maletzke 1963: jag-uppfattning (socialpsykologi)

12 Uses / & gratifications ”Vad gör mänskorna med medierna?” Herta Herzog 1944: Daytime serials Bernard Berelson: What missing a Newspaper means, strejk 1945 2 v. New York

13 Funktionsmodell Harold Lasswell & Charles Wright: Massmediernas funktioner: -Observation (nyheter) -Samordning av intryck (kommenterande j.) -Traditioner, uppfostran (avvikelser) -Underhållning

14 Kris i forskningen på 60-talet Joseph Klapper 1960: The effects of Mass communication Ju mera forskning desto mindre effekt, gamla teorier förkastade, inget i stället Omprövning på 70-talet

15 Peter Clarke & Gerald Kline 1974: " Media effects reconsidered: some new strategies for Communication Research.“ Elisabeth Noelle-Neumann 1973 : "Return to the concept of Powerful Massmedia.“ Orsaker -förändringar i samhället -förändringar i synen på påverkansprocessen -nytolkningar av resultat

16 Orsaker till nytänkande Förändringar i samhället - 1960 bytte 7%, 1982 20% 1998 30%, 2002 32% parti i Sverige - geografisk, social rörlighet Journalistiken annorlunda - journalister aktiva, - TV stort genomslag Annan syn på påverkansprocessen - inte bara ändrad åsikt, hur föds åsikten? Nytolkningar av resultat

17 Agendasetting - dagordning; = medierna bestämmer inte vad vi tycker, men nog vad vi ska ha en åsikt om! Maxwell McComb & Donald Shaw (1972) "The Agendasetting function of Mass media.“ Arthur Miller, Edie Goldenberg & Lutz Erbring (1979): Type-Set Politics: Impact of Newspaper on Public Confidence. Thomas Patterson (1980): The Mass Media Election. How Americans Choose Their President.

18 Lazarsfeld & Merton, effekter: överföring av status förstärkning av sociala normer narkotiserande dysfunktion

19 Adoption - Diffusion Dorwin Cartwright uppmärksamhet jämförelse med tidigare erfarenhet bedömning av konsekvenser beslut Fem stegs process (1955, Iowa); metvetande/ awareness intresse/ interest värdering/ evaluation prövning/ trial accepterande/ adoption

20 Kent Asp: Mediernas makt Makten över publiken nej ja Makten nej över Innehållet ja IIIIII I II IIIIV


Ladda ner ppt "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv. ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898 Orson Welles dramatisering för radio 30.10. 1938."

Liknande presentationer


Google-annonser