Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv

2 ”War of the Worlds” Herbert George Wells bok 1898
Orson Welles dramatisering för radio

3 John Fiske 1982, 1990,1997 ”Process-skolan”
Ser kommunikation som överföring av budskap, sändare – mottagare – kanaler Semiotik Produktion och utbyte av betydelse, både sändare och mottagare tolkar aktivt

4 Carl Iver Hovland June 12, 1912 — April 16, 1961

5 Carl Hovland, ( ), Yale Experimentell psykologi, studerade attitydförändringar och övertalning Forskningsprojekt kring ”Why we fight”-filmerna 1942 ”sleeper-effect”

6 Resultat Faktakunskapen ökade, genomgående stora skillnader mellan grupper Ändrade inte allmänna attityder till britter Klart ineffektiva när det gäller stridsmoralen Orsaker: - Redan positiva attityder Stridsmoral komplicerad fråga / hot mot liv, familj, sleeper effect (försenad effekt)

7 Shannon & Weaver 1949 destination mottagare budskap sändare källa
buller buller (störningar i teknik, semantik, effektivitet) redundans = upprepning, överskott entropi = osäkerhet, disorganisation phatisk kommunikation

8 Tre problemnivåer: Tekniskt. Hur exakt kan signalerna förmedlas?
B. Semantiskt. Hur exakt förmedlar signalerna det avsedda budskapet? C. Effektivitet. Hur effektivt påverkar budskapet beteendet i önskad riktning?

9 – De s-ude-and- som –enn- hös- inl-der -ina –tud-er v-d Sv-nsk- soc-al- o-h ko-mun-lhö-sko-an k-mme-, om a-lt g-r so- pla-era-, att –vsl-ta s-tt t-edj- stu-ieå- i hö-sko-ans -ya f-nkt-one-la u-rym-en i –ron-hag-n, konstaterar rektor Henrik Hägglund i sitt inskriptionstal då han den inledde Svenska social- och kommunalhögskolans sextiofemte verksamhetsår.

10 T. Newcomb 1953: A-B-X X A B Strävan till symmetri
– A och B personer, X en åsikt. Om relationen är osymmetrisk finns större mottaglighet för ny information.

11 Kompletterande teorier
George Gerbner 1956: horisontell & vertikal dimension Leon Festinger 1957: Kognitiv dissonans Mathilda & John Riley 1959: socialt system, primär/ sekundärgrupper (sociologi) Gerhard Maletzke 1963: jag-uppfattning (socialpsykologi)

12 Uses / & gratifications
”Vad gör mänskorna med medierna?” Herta Herzog 1944: Daytime serials Bernard Berelson: What missing a Newspaper means, strejk v. New York

13 Funktionsmodell Harold Lasswell & Charles Wright:
Massmediernas funktioner: Observation (nyheter) Samordning av intryck (kommenterande j.) Traditioner, uppfostran (avvikelser) Underhållning

14 Kris i forskningen på 60-talet
Joseph Klapper 1960: The effects of Mass communication Ju mera forskning desto mindre effekt, gamla teorier förkastade, inget i stället Omprövning på 70-talet

15 Peter Clarke & Gerald Kline 1974:
" Media effects reconsidered: some new strategies for Communication Research.“ Elisabeth Noelle-Neumann 1973 : "Return to the concept of Powerful Massmedia.“ Orsaker -förändringar i samhället -förändringar i synen på påverkansprocessen -nytolkningar av resultat

16 Orsaker till nytänkande
Förändringar i samhället bytte 7%, % %, % parti i Sverige - geografisk, social rörlighet Journalistiken annorlunda - journalister aktiva, - TV stort genomslag Annan syn på påverkansprocessen - inte bara ändrad åsikt, hur föds åsikten? Nytolkningar av resultat

17 Agendasetting - dagordning;
= medierna bestämmer inte vad vi tycker, men nog vad vi ska ha en åsikt om! Maxwell McComb & Donald Shaw (1972) "The Agendasetting function of Mass media.“ Arthur Miller, Edie Goldenberg & Lutz Erbring (1979): Type-Set Politics: Impact of Newspaper on Public Confidence. Thomas Patterson (1980): The Mass Media Election. How Americans Choose Their President.

18 Lazarsfeld & Merton, effekter:
överföring av status förstärkning av sociala normer narkotiserande dysfunktion

19 Adoption - Diffusion Dorwin Cartwright uppmärksamhet
jämförelse med tidigare erfarenhet bedömning av konsekvenser beslut Fem stegs process (1955, Iowa); metvetande/ awareness intresse/ interest värdering/ evaluation prövning/ trial accepterande/ adoption

20 Kent Asp: Mediernas makt
Makten över publiken nej ja Makten nej över Innehållet ja I III II III IV


Ladda ner ppt "Teoriutveckling i ett historiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser