Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nässjö Affärsverk AB Kommunalt VA till Skärsboda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nässjö Affärsverk AB Kommunalt VA till Skärsboda."— Presentationens avskrift:

1 Nässjö Affärsverk AB Kommunalt VA till Skärsboda

2 Kommunalt VA Skärsboda

3 Tidplan 2016 2017 2018 Vinter Vår Sommar Höst Planering Projektering
2017 2018 Vinter Vår Sommar Höst Planering Projektering Upphandling Byggnation Slutbesiktning Inkoppling Projektavslut

4 Aktörer i projektet Samhällsplaneringskontoret, bygglov, bygganmälan, mätning o utsättning mm Citynet Nässjö fiberanslutning WSP Jönköping, konsult , projektering mm Skandinavisk kommunalteknik, leverans av pumpar o konsult Nässjö Affärsverk Sigvard, projektledare Helena, VA-chef Peyman, kartor mm Gunilla , protokoll, möten, administration Eibert, teknik , material, kontroll Göran , vattenverket Åsa, ny VA-ingenjör Entreprenadavdelningen Nässjö Affärsverk

5

6

7

8

9 Mycket berg i området, grund förläggning

10

11 Teknisk lösning i området

12 . En en-faspump på ca 1 kW räcker för att pumpa från en fastighet
Backventil monteras i tomtgräns 2,6 m djup, ca 0,15-0,2 m ovan jord Tanken kan kapas max 0,9 m, men då behövs isolering och eventuellt värme Finns kortare variant att använda vid besvärliga förhållande som berg eller högt grundvatten. Isolerad med värmeelement

13 Förbindelsepunkt respektive fastighet
Möjlighet att påverka läge till viss del Utskick av karta, önska läge för anslutningspunkt NAV planerar att hjälpa till med lämpligt läge i besvärliga fall Pumpleverantören med stor erfarenhet kan eventuell vara rådgivare Intresse för rådgivning ?

14 Exempel serviskarta förbindelsepunkt

15 Ekonomi Budgeterad kostnad 14 Mkr (ex moms)
Budgeterad intäkt 9 Mkr( ex moms) Anläggningsavgift, VA-taxan, preliminär Exempel 1000 m2 tomt, inkl. moms kr (vatten och avlopp) kr (avlopp)

16 Andra frågeställningar
Dricksvatten egen brunn. Vattenprov godkänd kvalitet Befintlig avloppsanläggning. Ersättning kan utgå om max 10 år gammal Dagvatten, regn och smältvatten får ej anslutas ”Informationsbroschyr” om hur man genomför anslutning kommer att finnas, hemsidan Erbjudande om besiktning –syneförrättning inför schaktning sprängning. Behövs för att kunna reglera eventuell skada.

17 Referensgrupp Margareta och Christer Währborg Joachim Winter Lennart Dahlrot Anya Johansson Jan-Olof Krona Karl Evert Karlsson Styggstorp, EKSJÖ

18 Hemsida information Info om projektet kommer att finnas på NAV:s hemsida Saknar du internet kontakta Gunilla för info i pappersform

19 Tack!


Ladda ner ppt "Nässjö Affärsverk AB Kommunalt VA till Skärsboda."

Liknande presentationer


Google-annonser