Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte VA-sanering Forshälla-Strand Norra

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte VA-sanering Forshälla-Strand Norra"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte VA-sanering Forshälla-Strand Norra www.vastvatten.se

2 VA-LEDNINGAR FORSHÄLLA-STRAND NORRA www.vastvatten.se/aktuella-projekt/pagaende-projekt

3 MEDVERKANDE PÅ MÖTET Peter Dosé, projektledare, Västvatten AB Jan Wallberg, byggledare, JWG Konsult Jonas Borg, VA-ingenjör, VästVatten AB Lars Björk, projektör, ALP Markteknik AB www.vastvatten.se

4 DAGORDNING Medverkande på mötet Varför kommunalt VA i området Tidplan Projektering Byggnationen Förbindelsepunktens läge Avgifter och debitering Restvärden på avloppsanläggningar Ledningsrätt Övriga frågor Fika och samråd med varje fastighetsägare var för sig www.vastvatten.se

5 VARFÖR KOMMUNALT VA I Forshälla-Strand Norra? Undermåliga avloppslösningar Minskad belastning miljön En del i saneringen längs överföringsledningen mellan Uddevalla och Ljungskile www.vastvatten.se

6 TIDPLAN Projektering pågår. Planerad byggnationsstart vintern 2013/2014 och pågår under ca ett års tid. www.vastvatten.se

7 PROJEKTERING Andreas Björk, ALP Markteknik AB Lars Björk, ALP Markteknik AB www.vastvatten.se

8 BYGGNATIONEN Ett möte med antagen entreprenör kommer att hållas innan byggstart angående framkomlighet, störningar, tidplaner m.m. Info från entreprenören under byggtiden vid deras etablering och på Västvattens hemsida. www.vastvatten.se

9 FÖRBINDELSEPUNKTENS LÄGE Gräns mellan privata ledningar och kommunens ledningar Vatten och spillvatten I anslutning till fastighetsgränsen Samlad servis VA-uppgift www.vastvatten.se

10 VA-UPPGIFT www.vastvatten.se

11 DEBITERING AV ANLÄGGNINGSAVGIFTEN Villkor för att debitering kan ske: – Verksamhetsområde är upprättat – Förbindelsepunkt är upprättad – VA-uppgift är utskickad till fastighetsägaren Spillvatten (obligatorisk anslutning) Vatten (frivillig anslutning) www.vastvatten.se

12 DEBITERING AV ANLÄGGNINGSAVGIFTEN En tid innan räkningen kommer skickas en uppgift om avgiftens exakta storlek till fastighetsägaren Räkningen har förfallodatum på 30 dagar från utskriftsdatum Avgiften år 2013 för en fastighet på 1500m 2 är 232 139 kr inkl moms. (vatten och spillvatten) www.vastvatten.se

13 BRUKNINGSAVGIFTER 2013 års avgifter: Fast avgift 4 264 kr/år (inkl moms) Avgift per m 3 25,57 kr/m 3 (inkl moms) Ett normalhushåll förbrukar ca 150m 3 /år www.vastvatten.se

14 RESTVÄRDEN PÅ BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR Restvärden ges till avloppsanläggningar yngre än 10 år Reduktion för ålder och skick Inget restvärde för slutna tankar och vattentäkter www.vastvatten.se

15 LEDNINGSRÄTT Ansöker om ledningsrätt hos Lantmäteriet Kallelse till sammanträde under juni alt. augusti 2013 www.vastvatten.se

16

17 TOMTYTAN www.vastvatten.se


Ladda ner ppt "Informationsmöte VA-sanering Forshälla-Strand Norra"

Liknande presentationer


Google-annonser