Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skara Energi AB Helägt bolag av Skara kommun Skara Energi AB är kommunens infrastrukturbyggare. Elnät Fjärrvärme Vatten Avlopp Bredband Biogas Renhållning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skara Energi AB Helägt bolag av Skara kommun Skara Energi AB är kommunens infrastrukturbyggare. Elnät Fjärrvärme Vatten Avlopp Bredband Biogas Renhållning."— Presentationens avskrift:

1 Skara Energi AB Helägt bolag av Skara kommun Skara Energi AB är kommunens infrastrukturbyggare. Elnät Fjärrvärme Vatten Avlopp Bredband Biogas Renhållning Vi är närmare än du tror www.skaraenergi.se

2 Biogas i Skara Idag; Biogas från reningsverket driver en motor för elproduktion. Biogas från soptippen går in till fjärrvärmeverket. Tankstation för fordonsgas finns redan. Framtiden; Stort eller i smått ??? Biogas eller andra alternativ ??

3 Biogas ?? Vilken väg skall man välja ???

4 Starta i liten skala Studerat biogas Brålanda m.fl. = Dyrt och tidskrävande Påbörjat samarbete med Hushållningssällskapet, LRF, Scan m.fl. i Skaraborg. Gårdar i närheten av Skara Starta snabbt !! Ej upparbetning till fordon i första steget? Använd fjärrvärmenätet och producera el.

5 Gas till värme och el Gas in–100 kwh el+155 kwh värme

6 Gas till fordonsgas Stora investeringskostnader Bra ersättning

7 Förutsättningar i Skara 28 gårdar med fler än 100 djur 9 gårdar med fler än 200 djur

8 Översikt Skaraborgsgårdar Substratproducenter - Gödsel med 100 djurenheter eller mer

9 Vad krävs för att använda biogas ? 1.Substrat, rötningsmaterial 2.Logistik, transporter 3.Rötning, rågas 4.Infrastruktur, gasledningar 5.Förädling 6.Försäljning

10 1. Substrat i Skara Gödsel - lantbruk, Scan Slaktavfall - Scan Matavfall - SEAB Slam - SEAB Grödor - lantbruk

11 2. Logistik, transporter Transport av substrat till gemensam rötkammare Mellanlagring av substrat Hantering av färdigrötat material, kompostering, gödsling, täckmaterial mm

12 3. Rötning, framställning av rågas Lokala respektive centrala rötkammare - lantbruk, SEAB Antal rötkammare ? Olika kammare för olika substrat Hygienisering, teknik

13 4. Infrastruktur, gasledningar Gasledningar för rågas Gasledningar för förädlad gas LGN-teknik, gas i bulktransporter

14 5. Förädling Station för förädling till fordonsgas Annan typ av förädling, elproduktion Samarbete om förädlingsstation med andra kommuner ?

15 6. Försäljning Försäljning till fjärrvärmeverk, SEAB Etablering av tappstationer - volym idag och i framtiden? Egen regi eller samarbete med fordonsgas eller Statoil ?

16 Möjligheter - Samarbete Substrat; gödsel - lantbruk slam, hushållsavfall - SEAB slaktavfall - livsmedelsindustrin Ledningsnät - SEAB Bidrag - lantbruk Marknad - SEAB

17 Affärsupplägg Sammanlagd är idag 7 lantbrukare intresserade. Biogas produceras även i kommunens avloppsreningsverk. Totalt finns det en potential på 6 GWh biogas. Skara Energi vill i samverkan med lantbrukarna samla all producerad gas till värmeverket i Skara tätort för el- och fjärrvärmeproduktion. Vid tillräcklig hög gasproduktion och lönsamhet så planeras gasen uppgraderas till fordonsbränsle. Projektet handlar om att bygga markledningar för rågas från biogasanläggningarna till Skara värmecentral och ev. förädling till fordonsgas.

18 Gemensamt bolag Varje delägare är rågasproducent, dvs har egen rötkammare eller har intresse i en gemensam rötkammare. Ägarandelens storlek beroende på hur stor gasproduktion delägaren har. ( SEAB:s andel 13,2 % ) Ingen delägare har dock större ägarandel än 25%. Ägare från lantbruk har minst 75% ägande i bolaget. Ovanstående ägarförhållanden är beroende på villkoren för investeringsbidragen. Efter 5 år gäller inte dessa krav. Bolaget äger ledningsnät, uppgraderingsanläggning (först ev. turbec-gasturbin sedan fordonsgasuppgradering) och eventuella tankställen.

19 Skara Biogas AB Steg 1: Bolag är bildat med 8 st delägare. Aktiekapital = 50 tkr. Bidrag med 390 tkr för projektering mm söks. Resp. delägare beslutar att investera i rötkammare och söka egna investeringsbidrag med 30%. Steg 2: Investeringsbidrag söks med 1800 tkr. Investeringsbeslut på c:a 10 mkr tages. Nyemission genomförs nytt aktiekapital = 200 tkr. Delägare, som beslutat att bygga produktions- anläggning, tecknar konvertibla skuldebrev för att bidra med investeringskapital. Övrigt kapital lånas upp.

20 Delägarnas produktionsanläggningar Idag finns 2 st rötkammare att ansluta. Ytterligare 2 st beräknas byggas inom 1-2 år. Ytterligare 2-4 st beräknas byggas inom 2-5 år.

21 Slutsatser Ekonomin är knackig, kräver bidrag Volym är viktig, gäller ha bra förutsättningar Räntan viktig Samarbete är viktigt. Låt det lokala energibolaget hjälpa till. Ha kontroll på infrastrukturen Samarbeta med grannkommuner


Ladda ner ppt "Skara Energi AB Helägt bolag av Skara kommun Skara Energi AB är kommunens infrastrukturbyggare. Elnät Fjärrvärme Vatten Avlopp Bredband Biogas Renhållning."

Liknande presentationer


Google-annonser