Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 02: Aktörer och deras roller och ansvar #grundSoL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 02: Aktörer och deras roller och ansvar #grundSoL."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 02: Aktörer och deras roller och ansvar www.msb.se #grundSoL

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Funktioner/roller Fördjupning Bas Utbildningsmaterial – 8 moduler à 3,5 tim Kriskommunikation Informations- delning och lägesbild Aktörer och deras roller och ansvar Aktörsgemen- samma former Rollen som inriktnings- och samordnings- kontakt Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar samt regelverk Stöd till inriktnings- och samordnings- funktion Att stå värd för en inriktnings- och samordnings- funktion Version 1.0 2016-10-23

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Syftet är att du ska utveckla kunskap om olika aktörers roller, ansvar och mandat för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning. Aktörer och deras roller och ansvar Version 1.0 2016-10-23

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kunskapsmål Redogöra för det egna ansvarsområdet och andra berörda aktörers ansvarsområde och roller vid samhällsstörningar. Förklara hur olika perspektiv och bilder av samhällsstörningar kan påverka hanteringsprocessen och händelseutveckling. Förklara hur den utökade ansvarsprincipen utgör grunden för en helhetssyn. Version 1.0 2016-10-23

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Program Inledning Bakgrund Diskussion om roll och ansvar Helhetssyn – teori och diskussion Perspektivförståelse – teori och diskussion Reflektion Avslutning Version 1.0 2016-10-23

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kort presentationsrunda Namn Organisation Arbetsuppgifter vid samhällsstörning Version 1.0 2016-10-23

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  Aktörer känner inte till andra aktörers ansvar, mandat och roller.  Aktörer känner inte till vad andra aktörer kan bidra med och behöver.  De olika aktörernas ansvar, roller och mandat brister i tydlighet.  Kontakter på fältnivå verkar fungera bättre än kontakter på högre nivåer.  Sociala nätverk är ofta en framgångsfaktor.  Sociala nätverk saknas mellan de som inte arbetar tillsammans till vardags.  Ofta saknas samlade lägesbilder, alternativt uppvisar brister.  Skäl till lägesbildsproblemen verkar ligga i metoder, datakällor och arbetssätt.  Bedömningar och analyser grundar sig ofta enbart på ”egen information”.¨’  Bedömningar och analyser saknar ofta ett helhetsperspektiv.  Aktörer tenderar att vara passiva snarare än proaktiva.  Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer är svagt. Analys av vad som brister i hanteringen av olyckor och kriser Version 1.0 2016-10-23

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion - Vad är din organisations roll och ansvar vid samhällsstörningar? - Vad kan din organisation bidra med vid samhällsstörningar i form av personal, resurser och kunskap? Redovisning av hemuppgift: ”Kunskap om min organisation” Utgå från dina egna erfarenheter Version 1.0 2016-10-23

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Film - Helhetssyn Fundera under filmen: - Hur stämmer det överens med hur ni arbetar med helhetssyn idag i din organisation? En övergripande presentation av utgångspunkter och förhållningssätt Version 1.0 2016-10-23

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Gemensamma förhållningssätt Människan som en del av systemet Beslutsfattande Helhetssyn Perspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation Version 1.0 2016-10-23

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha en helhetssyn som utgår ifrån det som ska skyddas Var får tidiga åtgärder störst effekt? Vem kan ha nytta av den info och de resurser jag har? Vad har hänt, vilka behov och konsekvenser kan uppstå? Vem kan ha info och resurser som jag kan ha nytta av? Version 1.0 2016-10-23

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tänk utanför hanteringen av det egna uppdraget. Upptäck de effekter som saknas. Gör en gemensam prioritering. Tillämpa helhetssynen praktiskt Version 1.0 2016-10-23

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enskild uppgift Fundera på följande frågeställning: - Vilket ansvar kan din egen organisation ha i hanteringen för att bidra till att helheten tas om hand och att inget missas? Läs artikel: Prinsbröllop i Stockholm Version 1.0 2016-10-23

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion - Vad har ni kommit fram till när det gäller ansvar för att hantera helheten? Redovisning i forum. Bikupa – diskutera med den du sitter bredvid Version 1.0 2016-10-23

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Perspektivförståelse - Varför kan aktörer uppfatta behov, hantering och konsekvenser av samhällsstörningar olika? - Hur kan perspektivförståelse påverka hanteringen vid samhällsstörningar? Enskild uppgift Version 1.0 2016-10-23

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Film - Perspektivförståelse Perspektivförståelse Version 1.0 2016-10-23

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se olika perspektiv Version 1.0 2016-10-23

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ger insikt i vad andra aktörer behöver och kan bidra med. Ökar möjligheten till ett lyckat gemensamt agerande. Perspektivförståelse Version 1.0 2016-10-23

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enskild uppgift - Identifiera de aktörer som kan vara involverade. - Beskriv vad du tror att respektive aktör fokuserar på vad gäller konsekvenser, åtgärder och behov. Scenario: Kärnkraftshaveri Version 1.0 2016-10-23

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion - Vad har ni kommit fram till när det gäller likheter och skillnader när det gäller vilka aktörer som blir involverade, deras uppgifter och hur de hanterar hjälpbehov? Diskutera i mindre grupper Redovisning i forum. Version 1.0 2016-10-23

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tre viktigaste budskapen Ökad kunskap om varandras roll, ansvar och mandat är viktigt för en effektiv hantering och denna kunskap bygger man redan i vardagen. Helhetssyn utgår från den utökade ansvarsprincipen och syftar till att samhällets resurser ska användas effektivt. Perspektivförståelse ger förutsättningar för en så bra helhetsbild som möjligt kring konsekvenser, behov och åtgärder vid samhällsstörningar. Kunskapsmål Redogöra för det egna ansvarsområdet och andra berörda aktörers ansvarsområde och roller vid samhällsstörningar. Förklara hur olika perspektiv och bilder av samhällsstörningar kan påverka hanteringsprocessen och händelseutveckling. Förklara hur den utökade ansvarsprincipen utgör grunden för en helhetssyn. Version 1.0 2016-10-23

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Reflektion - Vad tar jag med mig? - Vad vill jag utveckla i min egen organisation för att vi ska arbeta utifrån helhetssyn och perspektivförståelse framöver? Bikupa - diskutera med grannen vad ni har kommit fram till. Fundera enskilt Version 1.0 2016-10-23

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Funktioner/roller Fördjupning Bas Utbildningsmaterial – 8 moduler à 3,5 tim Kriskommunikation Informations- delning och lägesbild Aktörer och deras roller och ansvar Aktörsgemen- samma former Rollen som inriktnings- och samordnings- kontakt Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar samt regelverk Stöd till inriktnings- och samordnings- funktion Att stå värd för en inriktnings- och samordnings- funktion Version 1.0 2016-10-23

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB:s stöd till implementering Informations- och utbildningsmaterial Webbsända seminarier Handledning Kortfilmer Presentationer Allt material finns på: msb.se/samverkanledning Funktionsbrevlåda: implementerasol@msb.se Version 1.0 2016-10-23

25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/samverkanledning Version 1.0 2016-10-23


Ladda ner ppt "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 02: Aktörer och deras roller och ansvar #grundSoL."

Liknande presentationer


Google-annonser