Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Klinisk andvändbarhet av PCR vid Mykoplasma Pneumoniae infektioner. Anna Nilsson, Per Björkman, Infektion, UMAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Klinisk andvändbarhet av PCR vid Mykoplasma Pneumoniae infektioner. Anna Nilsson, Per Björkman, Infektion, UMAS."— Presentationens avskrift:

1 Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Klinisk andvändbarhet av PCR vid Mykoplasma Pneumoniae infektioner. Anna Nilsson, Per Björkman, Infektion, UMAS Kenneth Persson, Klinisk Mikrobiologi, UMAS

2 Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Mykoplasma PCR Under de senaste åren har kvantitativ PCR tagits fram Hur känsligt är testet ? Hur är den kliniska användbarheten? Finns asymptomatiskt bärarskap? Vad orsakar de ofta långdragna sensymptomen? Persisterande infektion?

3 Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Mykoplasma PCR Metod: 70 mykoplasmapatienter har följts med provtagning av PCR från svalgsekret var 14: e dag. Ett flertal patienter har lämnat 6 – 10 prover. Sensitiviteten i akutskedet har visat sig varar 95 % för PCR. Serologi i akut och konvalescensfas har varit referensmetod. Den traditionella provtagningsmetoden med serologi, med påvisande av IgM-antikroppar har endast varit positiv i 52 % av fallen i akutskedet.

4 Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Mykoplasma PCR Resultat: Ett stort antal av patienterna är PCR-positiva i flera månader efter insjuknandet. Hittills har fynd gjorts upp till sex månader efter klinisk sjukdom. Flertalet av dessa patienter är positiva trots antibiotikabehandling. Många patienter har kvarstående symptom, men detta tycks inte ha någon tydlig korrelation till persisterande positiv PCR. Förnyad provtagning 3 – 4 månader efter att patienten blivit negativ i PCR pågår. 10 analyserade prover har hittills som förväntat varit negativa

5 Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Mykoplasma PCR Resultat, forts: PCR resultaten är kvantifierade. En tendens finns att halterna minskar under den uppföljande provtagningen. Typning har utförts av isolaten och de har visat sig vara M. pneumoniae typ 2. För att utvärdera huruvida det finns friska bärare av M pneumonieae har 240 friska skolbarn provtagits med PCR i svalgsekret. Bland dessa fanns inga friska bärare av M. Pneumoniae.


Ladda ner ppt "Referat Riksstämman 2006 Erik Sandholm Klinisk andvändbarhet av PCR vid Mykoplasma Pneumoniae infektioner. Anna Nilsson, Per Björkman, Infektion, UMAS."

Liknande presentationer


Google-annonser