Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRBEREDELSER INFÖR INNRAPPORTERING TILL COLLECTUM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRBEREDELSER INFÖR INNRAPPORTERING TILL COLLECTUM."— Presentationens avskrift:

1 FÖRBEREDELSER INFÖR INNRAPPORTERING TILL COLLECTUM

2

3 Att tänka på Föräldraledighet Sjuk Tjänstledighet Studieledighet Reservation till ekonomi TGL FORA

4 Vad Operan har gjort för att förbereda i väntan på att Collectum blir klara: Lagt upp olika kategorier i lönesystemet för att kunna särskilja de som tillhör SPV och de som tillhör Collectum och SOK-stiftelsen. Tillsammans med systemleverantör skapa en pensionsfil för ITP till Collectum, baserad på den information vi har idag. Skapat månadsfiler retroaktivt så att alla filer är klara för inrapportering när Collectum ger grönt ljus. Parametersatt grundavsättningarna på 4,5%/30% (under/över 7,5 ibb) i lönesystemet för att ekonomi ska kunna få en bild av dessa i förhållande till de beräkningar som gjorts i beräkningsverktyget. Övriga avsättningar (tilläggspremier, kompensationspremier, omställningspremier) görs centralt i ekonomisystemet

5 Följt upp månadsavsättningarna i förhållande till beräkningar och har på så sätt kunnat identifiera felaktigheter i lönesystemet. Samarbete med våra revisorer för att gå igenom och kvalitetssäkra de uppgifter som vi kommer att rapportera till Collectum. Fora för de som ligger kvar från SPV Alecta samarbetar med Collectum avseende TGL. Operan har valt att sköta TGL via Alecta, vilket innebär att detta faktureras när Collcetum tagit emot våra uppgifter. Information och dialog internt för att öka medvetenheten kring de extra kostnader som uppstår om ersättningarna betalas ut i höga rater eller vid retroaktiva utbetalningar - om delar av underlaget för pensionspremier p.g.a. detta hamnar över 7,5 ibb = 30% premier. Önskar fortsatt dialog med SvS och övriga scenkonstinstitutioner kring hur avtal med team och gäster kan se ut för att bättre matcha de nya förutsättningarna.

6 Beräkningsverktyget: Det beräkningsverktyg som förhandlingsdelegationen tog fram i samband med förhandlingarna och som har kvalitetssäkrats av PwC är grunden för Operans avsättningar för 2015. Vi använde vårt AIP-underlag för 2014 – för vår del så har detta underlag varit stabilt under flera års tid och vi bedömde det därför som det mest tillförlitliga underlaget. Vi räknade upp lönerna med 2,4% för helåret 2015. Vi fördelade lönesummor per yrkeskategori samt under/över 7,5 ibb samt under/över 7,5 pbb. Dessa summor lades sedan in i beräkningsverktyget där alla parametrar kring pension och omställning redan ligger inne.

7 För övergångsgenerationen går vi på prognos från SPV samt räknat fram prognos för AIP för denna grupp. På detta vis kan vi skapa oss en prognos om hur våra premier kommer att se ut för 2015 och vi kan göra reservera medel för detta även om inga inbetalningar sker förrän 2016. Dessutom stämmer vi av grundpremierna mot de avsättningar som varje månad genereras i lönekörningarna.


Ladda ner ppt "FÖRBEREDELSER INFÖR INNRAPPORTERING TILL COLLECTUM."

Liknande presentationer


Google-annonser