Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med avstamp i forskning mot evidensbaserad praktik Magnus Zingmark Leg arbetsterapeut Medicine doktor FoU-ansvarig Östersunds kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med avstamp i forskning mot evidensbaserad praktik Magnus Zingmark Leg arbetsterapeut Medicine doktor FoU-ansvarig Östersunds kommun."— Presentationens avskrift:

1 Med avstamp i forskning mot evidensbaserad praktik Magnus Zingmark Leg arbetsterapeut Medicine doktor FoU-ansvarig Östersunds kommun

2 Att ta med från föreläsningen Systematisk arbete Reflekterande och lärande Delaktighet Dokumentera Delge varandra

3 Evidensbaserad praktik Den professionelles expertis Bästa tillgängliga kunskap Personens situation, erfarenhet och önskemål Kontextuella faktorer, t.ex. lagar och resurser ” Att skapa en grund för evidensbaserad praktik” Socialstyrelsen 2012

4 Deltagande aktionsforskning Forskningsprocessen Forskare De professionella Representanter för målgruppen Sammanför teori och praktik Ökar medvetenhet Främjar delaktighet och långsiktig hållbara lösningar

5 Utveckling av komplexa åtgärdsprogram Klargöra teoretisk utgångspunkt Identifiera klienters behov Identifiera förväntade mål och effekter Identifiera relevant evidens Program för bedömning, intervention och uppföljning Utvärdera genomförbarhet

6 Hälsofrämjande insatser och rehabilitering Identifierar målgrupper När bör vi göra något? Finns särskilda riskgrupper? Hur identifierar vi behov? Hur utformar vi insatser för att möta behov?

7 En grund för hälsa och välmående Att ha förutsättningar att vara aktiv med de aktiviteter som är subjektivt meningsfulla. Att kunna vara delaktig i betydelsefulla sociala sammanhang Att vara aktiv påverkar hälsa och sjukdom av förekomst på sikt

8 Personer som söker hemtjänst Risk för aktivitetsbegränsningar Risk för ökat beroende Ökade vård och omsorgsbehov

9 Lokala förutsättningar Äldre personer som söker hjälp med dusch Arbetsterapeutisk bedömning/intervention Underlag för biståndsbeslut Etablerat arbetssätt Andra målgrupper

10 Aktuell evidens mars 2016 Arbetsterapi ökar chansen för oberoende Vardagsrehabilitering ökar chansen för oberoende - Teambaserat - Målinriktad rehabilitering Vardagsrehabilitering är kostnadseffektivt (?) Fysioterapi har effekt på fysisk funktion

11 Men… I vardagsrehabilitering tenderar vi fokusera ”primära behov” Utnyttjar vi vardagsrehabiliteringens fulla potential? Ger extra åtgärder ytterligare effekter?

12 Personer som har hemtjänst AktivitetBetydelseNöjdhet Ff inne100%78% Pers vård97%90% Påklädning96%88% Sociala aktiviteter85%61% Fritid83%65% ”Evaluation of participation in occupations of older people recieving home-based services” Kjersti Vik 2014

13 Rehabiliteringsprogram - pilotstudie Identifiera Akuta problem Andra behov där personen upplever problem Bedömning, mål, åtgärder COPM SPPB-s Uppföljning Individuellt Identifiering av nya mål Långtidsuppföljning

14 Genomförbarhet Fungerar det? - Upplevelser av genomförande - Relevanta procedurer - Tidsåtgång - Tillgång till resurser - ”Flöde”

15 Utforska effekter Aktivitetsutförande Nöjdhet med aktivitetsutförande Balans Styrka Gånghastighet

16 Diffusion – hur idéer sprider sig

17 Att ta med från föreläsningen Systematisk arbete Reflekterande och lärande Delaktighet Dokumentera Delge varandra


Ladda ner ppt "Med avstamp i forskning mot evidensbaserad praktik Magnus Zingmark Leg arbetsterapeut Medicine doktor FoU-ansvarig Östersunds kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser