Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänstens Glesbygdsklubbs årliga konferens i Ljusdals kommun 2-3 oktober 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänstens Glesbygdsklubbs årliga konferens i Ljusdals kommun 2-3 oktober 2013."— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänstens Glesbygdsklubbs årliga konferens i Ljusdals kommun 2-3 oktober 2013

2 Utbildningsverksamheten i fokus Upplägg Preparandutbildning Räddningsinsats Stöd vid rekrytering av RiB – Filmvisning Översyn gällande utveckling av formerna för genomförandet av Räddningsinsats Aktuella frågor Ändrade ersättningsprinciper Räddningsinsats Behovsinventering – antalet platser 2014 Räddningsinsats och Räddningsledare A Frågor

3 Preparandutbildning Räddningsinsats MSB har tagit fram en särskild utbildningsplattform för preparandkurs för räddningsinsats som innehåller färdiga lektionsunderlag, filmer, bilder, övrig åskådningsmateriel, litteratur m.m. Lektionerna utgår från den kursplan för preparandkurs som MSB fastställt. https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran- MSB/Nytt-inom-Utbildning/Battre-stod-for- preparandkurser-genom-ny-utbildningsplattform/ https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran- MSB/Nytt-inom-Utbildning/Battre-stod-for- preparandkurser-genom-ny-utbildningsplattform/

4 Stöd vid rekrytering av RiB Som en hjälp/information vid rekrytering av RIB personal. Två stycken filmer en vänder sig till personalen som skall rekryteras och en vänder sig till RIB personalens huvudarbetsgivare. När filmerna finns att beställa kommer en information att gå ut till räddningstjänsterna, bl.a med information om hur man beställer filmerna.

5 Översyn gällande utveckling av formerna för genomförandet av Räddningsinsats Bakgrund: Genomfört sedan 2009 i nuvarande omfattning Fungerat bra – justeringar gjorda Översynen syftar till att utveckla formerna för genomförande utifrån Flexibilitet Tillgänglighet Och med bibehållen (hög) kvalitet

6 Målet med översynen Skapa goda planeringsförutsättningar för räddningstjänsten och deras studerande, men också för arbetsgivarna. Ta fram 2-3 scenarios med konsekvensanalys utifrån Tillgänglighet Flexibilitet Ekonomi Utbildningskvalitet

7 Aktuella frågor Behovsinventering – antagningsläget Räddningsinsats och vidareutbildningar Räddningsinsats Ändrade ersättningsprinciper för Räddningsinsats

8 Behovsinventering – anmälningsläget Enkät genomförd som gäller volymmässigt utbildningsbehov för grund- och vidareutbildningar I princip alla räddningstjänster svarar på enkäten (96,5%)

9 Behovsinventering Behov 2014 Antal platser 2014 Antal platser 2010 Räddningsinsats841624584 Räddningsledare A326264192 Räddningsledning B1437248 Tillsyn/olycksförebyggande A1286072 Tillsyn/olycksförebyggande B722415 Summa15101044911

10 Ändrade ersättningsprinciper för Räddningsinsats Ökat behov av utbildningsplatser de kommande åren Behov av kursutveckling och modernisering Kräver effektivisering men innebär oavsett ökade kostnader för genomförande och dagersättningar

11 Ändrade ersättningsprinciper för Räddningsinsats MSB halverar bidraget till kommunerna för dagersättning från och med 2014. MSB inför en avbokningsavgift vid sena avbokningar. Skapar större utbildningsvolymer och bättre förutsättningar för utveckling av utbildningar. Utvärdering kommer ske under 2014

12 Frågor?

13 Tack för uppmärksamheten! Anders Berg Handläggare Utbildningsenheten Karlstad Avdelningen för utbildning, övning och beredskap anders.berg@msb.se


Ladda ner ppt "Räddningstjänstens Glesbygdsklubbs årliga konferens i Ljusdals kommun 2-3 oktober 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser