Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-01-12 PROJEKT VISION 2016 Efter vår första säsong med projektet presenterar, vi här riktlinjerna för fortsättningen, kallat steg 2! Även säsong 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-01-12 PROJEKT VISION 2016 Efter vår första säsong med projektet presenterar, vi här riktlinjerna för fortsättningen, kallat steg 2! Även säsong 2."— Presentationens avskrift:

1 2015-01-12 PROJEKT VISION 2016 Efter vår första säsong med projektet presenterar, vi här riktlinjerna för fortsättningen, kallat steg 2! Även säsong 2 ge samtliga deltagande föreningar personellt stöd för att genomföra handbollslektioner. Stärka våra föreningars organisation. Utöka projektet till hela vårt distrikt (gamla BDHF). Projektet följer SHF:s Vision 2017, ”Utveckla handbollföreningen”.

2 2015-01-12 ORGANISATIONSPLAN 2014 - 2016 Arbetsunderlag för en organisations- och aktivitetsplan samt för en bidragsansökan, med avseende på rekrytering av ungdomar i nära samarbete mellan klubbar och skolor. Vi kommer även att lägga stor vikt vid att ”stärka föreningarna”! BAKGRUND Deltagande lag i Gbg-serier: Säsongen 2005-06: Anmälda lag 696, genomfört med 612 lag Säsongen 2012-13: Anmälda lag 438, genomfört till 1/12 413 lag I båda fallen gäller seniorlag och ungdomslag 10-18 år Alltså inte första året D (minihandboll), totalt c:a 33% nedgång MÅL: År 2016 - 750 lag VISION: År 2020 – 1000 lag INRIKTNING: Årskurs 1, 2 och 3 eller 2, 3 och 4 (7 – 10åringar)

3 2015-01-12 VERKSAMHETSIDÉ (projektet) att hjälpa utvalda klubbar med skol/klassbesök att varje klubbs ”skolrevir” fysiskt besöks och introduceras i verksamhetsidén. att varje klass i årskurs 1 – 3, eller 2 - 4 får besök klassvis presentation av handboll på idrottslektion, utifrån ett gemensamt upplägg. att parallellt marknadsföra Klasshandbollen att utveckla produkten handboll vid mottagandet av nya medlemmar – 10 första träningarna är viktiga. Mycket av träningarna i klubben så nära skolan som möjligt första åren. att genomföra Klasshandbollen och slutspel att anmäla lag till minihandbollssammandrag och lag till seriespel. att tillsammans med SISU stärka föreningarnas organisation. vi avser att gå in med en organisation under två säsonger med detta upplägg. under vt 2015 kommer en utvärdering och nya tag mot uppsatta mål för Vision 2020

4 2015-01-12 VERKSAMHETSIDÉ (medverkande klubbar) offensiva anmälningar av lag offensiv rekrytering av ledare offensiv förberedelse av tränings- och matchtider ORGANISATION Nyhet: inom Handbollförbundet Väst bildas en rekryteringskommitté, direkt underställd styrelsen med ansvar för all rekrytering i hela distriktet. PROJEKTANSTÄLLD Bjarne Jakobsen är projektanställd på 75% och administratör på HFV:s kansli är Yvonne Sandgren.

5 2015-01-12 MÅLBESKRIVNING antal skolor/klasser/elever att besöka/möta utifrån HFV:s sammanställda skolfördelningslista EKONOMI Idrottslyftet (se budget) FRAMGÅNGSFAKTOR Vårens hårdvaluta handlar om att få fram ansvariga och engagerade ledare i föreningarna och deras styrelser. Höstens hårdvaluta blir anmälda lag i minisammandragningar och i klasshandbollen.

6 2015-01-12 VISION 2016 LEVER VIDARE Förslag på fortsättning av projektet för beslut av styrelsen Samtliga ungdomsföreningar som gör ett aktivt val (20 föreningar,) att delta i projektet kommer ges möjlighet att mot insänd faktura av genomförda redovisade lektioner (max 2 besök/hel klass), få en ersättning på 250:-/lektion. I fortsättningen finns inte möjligheten att HFV gör utbetalningar via VSIF:s löneadministration till enskilda personer. Prioriterade årskurser är 1, 2, 3 och 4 – aktuell skolfördelningslista för Göteborg med kranskommuner sänds ut i september månad. Föreningarna gör ett val vilka tre årskurser man vill prioritera, HFV gör endast utbetalningar enligt ovan till totalt tre av årskurserna. Vi för även diskussioner om utbetalning av bonus, där ”tänket” är att premiera de föreningar som visar på ett ökat antal anmälda lag i seriespel. Exakt hur/var/när detta blir aktuellt ber vi att få återkomma till. Inom projektet vill vi även ge de föreningar som vill ”stärka sin organisation” en möjlighet att göra det med hjälp av HFV - kostnadsfritt. Projektanställd Bjarne Jakobsen 031-707 18 97 eller 0761-82 03 85, e-post: bjarne@handboll.o.se Administration Yvonne Sandgren 031-707 18 92 e-post: yvonne@handboll.o.se

7 2015-01-12 BUDGET Intäkter Idrottslyftet800 000 Kostnader Lönekostnad BJ265 584 Föreningsmöte30 000 Material (bollar, västar m.m.)30 000 Skolbesök336 000 Bonus… Summa kostander661 584


Ladda ner ppt "2015-01-12 PROJEKT VISION 2016 Efter vår första säsong med projektet presenterar, vi här riktlinjerna för fortsättningen, kallat steg 2! Även säsong 2."

Liknande presentationer


Google-annonser