Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år"— Presentationens avskrift:

1 Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år
LGS Temagrupp Mitt i Livet Arbetsgrupp Anteckningar

2 Arbetsgruppens deltagare
Karin Reinhardt, områdeschef. Göteborgs stad Ann-Sofie Byström, metodutvecklare. Mölndals stad Cecilia Pehrsson, rehabchef. Primärvårdsrehabilitering Margareta Myrvold, planeringsledare. Göteborgs stad Eva Dornerus, MAS. Social resurs, Göteborgs stad Ingegerd Svensson, Hälso- och sjukvårdskansliet Maria Orre, projektledare. Göteborgs stad Barbro af Sillén Wernberger, kurator, Habilitering & Hälsa Yvonne Andersson, processledare LGS Sahlgrenska Universitetssjukhuset- ej klart Veronica Karlsson, Föreningen Hjärnkraft

3 Uppdrag – diskutera Identifiera hinder – hela vårdkedjan
Ta fram åtgärdsförslag Återrapportera till temagruppen Senare ska en inspirationsdag anordnas med goda exempel, aktuell forskning m.m.

4 Underlag för arbetet Slutrapport Göteborgs Stad/VGR 2009
Processkarta 2009 Sammanfattning synpunkter NOSAM m.fl. Vuxenhabilitering i Göteborg Väster 2012 Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, april 2012 VGR Sjukgymnaster/Arbetster.habansvar Med flera

5 Arbetsordning Boka möten för 2012
Anteckningar för varje tillfälle, processledaren Tidsram för uppdraget Återkoppling till temagruppen Arbetsgruppens uppdrag/deltagare kommer att läggas ut på under ”Mitt i livet”

6 Anteckningar arbetsgruppsmöte 1 – 2012-04-13
Presentation av arbetsgruppens deltagare. Ytterligare ett par deltagare kommer att ansluta till gruppens arbete; från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och brukarorganisation samt eventuellt ytterligare en person från kranskommunerna. Yvonne tar upp fråga med temagruppen den 24 april. Enskilda verksamhetsföreträdare kan också adjungeras till enskilda möten. Yvonne presenterade bakgrunden till uppdraget samt informerade om LGS samverkansorganisering och temagruppen Mitt i livet. Gruppens deltagare har en stor kännedom utifrån olika verksamhetsområden, om levnadsvillkoren för målgruppen ”Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år”. I diskussion lyfte deltagarna många exempel vilka belyser hinder i vårdkedjearbetet. Nu gäller det att inte göra mer av sådant som redan finns, kartläggningar m.m. Utan ta tillvara det material som existerar, arbeta fram förslag till åtgärder för att förbättra arbetet och göra skillnad! Flera deltagare i arbetsgruppen har tidigare deltagit i liknande uppdrag och kunde konstatera att stora brister fortfarande kvarstår… det finns mycket att göra! Parallellt kommer en arbetsgrupp starta med fokus på strokevårdkedjan. Den PPT presentation som visats för temagruppen av Claes Gustafsson/SU bifogas.

7 Inför arbetsgruppsmöte 2 – 2012-06-12
Utifrån nedanstående dokument som visar på identifierade hinder 2009 samt sammanställningen av NOSAM:s synpunkter: Rangordna hindren/bristerna som framgår av dokumenten. Anser du att dessa brister beror på avsaknad av regelverk eller bristande kännedom och kunskap om de regelverk/riktlinjer som redan finns? Som underlag inför arbetsgruppsmötet den 12 juni bifogas: Sammanställning NOSAM m.fl. synpunkter excelblad. Arbetsmaterial! Rapport av Göteborgs Stad & VGR samt processkarta Utvecklingsområdena grupperade i särskilt dokument Nytt Hälso & sjukvårdsavtal gällande fr. o m Vuxenhabilitering i Västra Göteborgs PPT Strokevårdkedjan av Claes Gustafsson, SU processansvarig Stroke/TIA

8 Tider för arbetsgruppsmöten 2012
12 juni kl – 16.00 31 augusti kl – 16.00 5 oktober kl – 16.00 12 november kl – 12.00 14 december kl – 16.00 Plats: Järntorget 7, vån 3 (med hiss)


Ladda ner ppt "Vårdkedjearbete för personer med förvärvad hjärnskada under 65 år"

Liknande presentationer


Google-annonser