Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler flickor Stockholms Bandyförbund. Stockholms Bandyförbund Vision 2016 Samtliga ungdomsklubbar har en omfattande flickverksamhet Stockholm dominerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler flickor Stockholms Bandyförbund. Stockholms Bandyförbund Vision 2016 Samtliga ungdomsklubbar har en omfattande flickverksamhet Stockholm dominerar."— Presentationens avskrift:

1 Fler flickor Stockholms Bandyförbund

2 Stockholms Bandyförbund Vision 2016 Samtliga ungdomsklubbar har en omfattande flickverksamhet Stockholm dominerar inom dam- och flickbandyn Stockholmslag deltar i alla ungdomsserieslutspel Stockholm är ett föredöme när det gäller utbildning av ungdomsledare, tränare och domare, inte minst vad gäller kvinnor

3 Stockholms Bandyförbund Verksamhetsplan 2013-14 Öka överföring av kunskap och erfarenheter mellan klubbarna genom bandyskolemöten och Bandyforum för ungdomsledare Utveckla Ordförande- och ungdomsledarmötena med starkare fokus på flickverksamhet Genomföra riktade aktiviteter för att, tillsammans med klubbarna, utveckla flickbandyn i Stockholm Verka för att fler kvinnor engageras i bandyverksamheten

4 Projekt – Fler flickor Syfte Öka nyrekryteringen av barn till Skridsko– och Bandyskolorna Öka antalet flickor som går vidare till lag från Skridsko– och Bandyskola Mål Framtagen kartläggning/process för rekrytering och genomförande av Skridsko – och Bandyskolor inför säsongen 2013-14 > 1 000 barn i Skridsko– och Bandyskolor > 20 % flickor i verksamheten > 40 % går vidare till lag (F/P-8)

5 2 områden – 2 steg 1.Analys och utveckling av Skridsko – och Bandyskola 2.Rekrytering och deltagande –Skolor/fritids –Friluftsdagar etc

6 Genomförande Beställare: Stockholms Bandyförbund Projektledning: Magnus Dahl, Carina Tranberg Steg 1 –Projektledare: Hanna Dahlström – AIK Bandy –feb 2013 – juni 2013 –Rapport klar Steg 2: –Projektledare: under framtagande –Okt 2013 – mars 2014

7 Skridsko – och Bandyskola Kartlägga hur klubbarna har rekryterat och hur de bedriver Skridsko- och Bandyskola. Identifiera skillnader i rekrytering, planering, genomförande och uppföljning samt hur överföringen av barn i Bandyskolan till lag fungerar i de olika klubbarna. Identifiera hur föreningarna samverkar med andra idrotter för rekrytering. Utifrån denna kartläggning identifiera det som fungerar bra inom respektive förening och utarbeta en process för en optimal rekrytering och genomförande av Skridsko – och Bandyskola inför säsongen 2013-14.

8 Flickbandyprojekt steg 1 – skridsko – och bandyskola 7 faktorer som ökar sannolikheten till en bra verksamhet 1.Rekrytering 2.Kontinuitet – röd tråd 3.Bra kvalitet 4.Ledare 5.Information 6.Föräldrar 7.Flickbandyskola eller uppdelning under träning

9 Rekrytering och deltagande Besöka skolor och fritids och väcka intresse för bandy generellt och specifikt hos flickor Vara med i planering och genomförande av friluftsdagar/ skridskodagar samt i samband med dessa dagar aktivt delta för att få företrädesvis flickor att pröva på att spela bandy Damspelare deltar i Skridsko- och bandyskoleverksamheterna i samband med uppstart med fokus på flickorna (separata flickgrupper etc.) för att vara en kvinnlig förebild.

10 Kompletterande projekt Seriespel flickor i Mälardalen – Idrottslyftprojekt (Poolspel - flickor 8-14 år)

11 Projekt 2013-2014 Bandyskolor Utveckling av flickbandyn Utbildning av tränare Utbildning av tränare – röda tråden Stadslag Grönt Kort Fler kvinnor inom bandyn Domarrekrytering


Ladda ner ppt "Fler flickor Stockholms Bandyförbund. Stockholms Bandyförbund Vision 2016 Samtliga ungdomsklubbar har en omfattande flickverksamhet Stockholm dominerar."

Liknande presentationer


Google-annonser