Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT FÖRSTÅ DESIGNKOMPETENSER utanför examensmålen Pedagogiskt utvecklingsprojekt Sara Gottschalk 2015-2016 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT FÖRSTÅ DESIGNKOMPETENSER utanför examensmålen Pedagogiskt utvecklingsprojekt Sara Gottschalk 2015-2016 1."— Presentationens avskrift:

1 ATT FÖRSTÅ DESIGNKOMPETENSER utanför examensmålen Pedagogiskt utvecklingsprojekt Sara Gottschalk 2015-2016 1

2 ATT FÖRSTÅ DESIGNKOMPETENSER utanför examensmålen Pedagogiskt utvecklingsprojekt Sara Gottschalk 2015-2016 2

3 3 BAKGRUND

4 DESIGNKULTUR 4

5 EXAMINATIONSKULTUR? 5

6 FUNDERING 6 EXAMINATION OCH UTSTÄLLNING, STUDENTER ÅR 2, MALMÖ STADSHUS, VÅREN 2015

7 BEHOV: förenkla 7 Exempel på ännu inte ifylld bedömningsmatris…

8 Processkriterier: 1.Undersökande arbete 2. Uppfinningsförmåga 3. Förmåga att utnyttja förebilder 4. Förmåga till självvärdering Produktkriterier: 1. Förverkligande av intention 2. Färg, form och komposition 3. Hantverksskicklighet + sammanfattande omdöme - Lars Lindström- 8 UTGÅNGSPUNKT

9 UPPSTART 9 EXAMINATION OCH UTSTÄLLNING, STUDENTER ÅR 2, MALMÖ STADSHUS, VÅREN 2012

10 PROJEKTETS MÅL Ett generellt ”verktyg” att använda som underlag vid utvecklingssamtal med studenter. Verktyget ska användas för att samtala om kompetenser och hur de hänger samman med resultatet. 10

11 PROJEKTETS SYFTE Formativt; att medvetandegöra studenten om dennes arbetssätt, kompetenser och utvecklingsbehov. Möjliggöra strategiska val för studenten 11

12 12 VÅRA UTVECKLINGSSAMTAL Gruppdynamikövning år 1

13 13 UNDERLAG Urval: Björklund, L-E. (2008) Från Novis till Expert. Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning, Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Norrköping, s. Bonollo, E & Lewis, W.P. (2002) An analysis of professional skills in design: implications for education and research, Design Studies Vol 23. No. 4 July, s. 385-406. Johnsey, R. (1995). The Design Process – Does it Exist. International Journal of Design and Technology Education, 5, 199–217. Kimbell, R., MIller, S., Bain, J., Wright, R., Whealer, T., & Stables, K. (2004). Assessing Design Innovation. London: Goldsmits university of London, department for education and skills. Kolko, Jon (2010), ”Abductive Thinking and Sensemaking: The Drivers of Design Synthesis ur Design strategy, product management, education & writing”. MIT´s Design Issues: Volume 26, No 1 Winter, 2010. Lindström, L. (2002). Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet, Bedöma eller döma – tio artiklar om bedömning och betygsättning, Skolverket, s.109-124. Mawson, B. (2003). Beyond ‘The Design Process’: An Alternative Pedagogy for Technology Education. International Journal of Technology and Design Education(13), 117-128. Pye, D. (1987). The Nature and Aestetics of Design. The Herbert Press Ltd, London, 3:e upplagan (1995). Sadler, D.R. (1987) Specifying and Promulgating Achievement Standards, Oxford Review of Education, Vol. 13, No. 2, s. 191-209 Stolterman, E. (2007), Designtänkande, Under ytan: en antologi om designforskning, SVID, Rasters förlag, ansvarig utgivare Sara Ilstedt Hjelm.

14 ORDVAL 14

15 KATEGORIER OCH KRITERIER 15 PROCESS:  Klargöra  Utforska  Analysera  Tänka nytt  Förverkliga  Organisera RESULTAT:  Syfte  Sammanhang  Utförande  Kreativitet KOMMUNIKATION:  Dokumentera för kommunikation  Använda design för kommunikation  Professionella sociala relationer FÖRSTA UTKASTET TILL UTFORMNING

16 DELAR UT LÄRARLAGET PRODUKTDESIG FEEDBACK KOLLEGOR 16

17 RESULTAT, dags dato… 17

18 FUNDERING 18

19 STUDENTPROJEKT 19

20 UPPLÄGG SAMTAL 20 Vernissage, MALMÖ STADSHUS, VÅREN 2015

21 FRAMTIDEN: 21 VÅREN 2016: Genomföra utvecklingssamtal Utvärdera

22 22


Ladda ner ppt "ATT FÖRSTÅ DESIGNKOMPETENSER utanför examensmålen Pedagogiskt utvecklingsprojekt Sara Gottschalk 2015-2016 1."

Liknande presentationer


Google-annonser