Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad görs på nationell nivå för att förebygga marginalisering november 2015 Georg Henrik Wrede.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad görs på nationell nivå för att förebygga marginalisering november 2015 Georg Henrik Wrede."— Presentationens avskrift:

1 Vad görs på nationell nivå för att förebygga marginalisering november 2015 Georg Henrik Wrede

2 Spetsprojekt - Ungdomsgarantin I regeringsprogrammet för Sipiläs regering ingår ungdomsgarantin som ett spetsprojekt. Målsättningen är att samarbetet mellan den offentliga, den privata och tredje sektorn för att stödja de unga ska fördjupas. De ungas livskompetens och möjligheter till sysselsättning ska stödjas genom att social- och hälsotjänsterna stärks som en del av ungdomsgarantin. Bästa praxis kommer att samlas in hos kommunerna och fungerande modeller göras nationella. Ungdomsgarantin bygger på EU riktlinjer som Finland är med om. Ungdomsgarantin gäller således oförändrad. Lokakuu 2015 Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 2

3 Spetsprojektets fyra spetsar 1.Ungdomsgarantin utvecklas till en modell där en enda aktör bär ansvaret för en ung person som behöver stöd. 2.Alla som går ut grundskolan garanteras en utbildnings-, arbets- eller rehabiliteringsplats. 3.Det uppsökande ungdomsarbetet och jobbsökarverksamheten samt mentalvårdstjänsterna för unga stärks. 4.Lönesubventionen för unga och Sanssi-kortet utvecklas i en riktning som i högre grad sporrar till arbete. Totalt har regeringen för avsikt att stöda de fyra spetsarna med totalt tio miljoner euro under åren 2016 – 2018. syyskuu 2015 Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 3

4 Förslag till statsbudget 2016 Största ändringen för ungdomssidan är att moment 29.91.51 (arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete) för en nedskärning om netto 5,5 milj. euro, då 2 milj. euro för spetsprojektet laggts till. Finansieringen av det uppsökande ungdomsarbetet minskar från nivån år 2015 (14 milj.) till år 2016 (11 milj.) med totalt 3,0 milj. Detta innebär att 1 milj. av ”veikkaus” dvs tippsmedlena (mom 29.91.50) omfördelas så att uppsökande stöds med 7 milj. ( I praktiken avslutas alltså finansieringen av de nationella ungdomscentralernas Nuotta verksamhet år 2016) Inbesparingen görs så att stödet till kommunerna minskar med 1,5 milj och utvecklingsprojekten på 1,5 milj abslutas. År 2014 gavs understöd för 419 arbetsår, ca 30 000€/abtsår = 12,5 milj. Med samma mängd arbetsår räcker understödet 2016 på 11 milj. till ett stöd om ca 26 000€/uppsökande i heltidsanställning (arbetsår). Understödet för arbetsverkstäder för unga skärs också ned från 2015 (13 milj.) till 2016 (11,5 milj) med 1,5 milj. euro. Lokakuu 2015 Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 4

5 EN NY UNGDOMSLAG Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert yttrande om det förslag till proposition om en ny ungdomslag som ingår i arbetsgruppspromemorian om reformen av ungdomslagen. Yttranden kan lämnas till och med måndagen den 30 november 2015. Skriftliga yttranden i första hand via nättjänsten utlåtande.fi (https://www.lausuntopalvelu.fi/SV). Om det skriftliga yttrandet inte kan lämnas via nättjänsten ska det inom utsatt tid lämnas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor epost : kirjaamo@minedu.fi, besöksadress: Sjötullsgatan 10, 00170 Helsingfors. Promemorian finns på www.minedu.fi på finska. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/nuorisolain_uudistaminen.html?lang=fiwww.minedu.fi http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/nuorisolain_uudistaminen.html?lang=fi Arbetsgruppen föreslår att ungdomslagen förnyas så att den föreslagna lagen ersätter den gällande ungdomslagen från 2006. syyskuu 2015 Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 5

6 Förändringen från 1994 till år 2024 Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 6 syyskuu 2015

7 7 Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue


Ladda ner ppt "Vad görs på nationell nivå för att förebygga marginalisering november 2015 Georg Henrik Wrede."

Liknande presentationer


Google-annonser