Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lösningar på yrkeshögskolornas problem ordförande Sture Fjäder 25.1.2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lösningar på yrkeshögskolornas problem ordförande Sture Fjäder 25.1.2012."— Presentationens avskrift:

1 Lösningar på yrkeshögskolornas problem ordförande Sture Fjäder 25.1.2012

2 Akavas mål för yrkeshögskolorna Finansiering Yrkeshögskolorna får sin finansiering direkt från staten. Studier Studerandeurvalen ger yrkeshögskolorna motiverade studerande. Yrkeshögskolorna omfattas inte längre av den s.k. tvångsansökan, dvs. skyldigheten att söka till en utbildning för unga under 25 år. Yrkeshögskolorna ger de studerande en högkvalitativ, yrkesinriktad utbildning på högskolenivå. Högre yrkeshögskoleexamen är ett starkt och erkänt alternativ till högre högskoleexamen. Detta framgår också av examensbeteckningen. 23.1.2012 HH

3 Sysselsättning Yrkeshögskolorna tar ett större ansvar för sysselsättningen av sina studerande, vilket syns i finansieringen. FUI-verksamhet Yrkeshögskolorna bedriver forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete för att utveckla sin närregion samt för att förbättra kvaliteten på undervisningen och den arbetslivsbaserade inlärningen. Yrkeshögskolorna bedriver samarbete med universiteten i regionen. Personal Yrkeshögskolornas personal kan fokusera på sina kärnuppgifter i en stabil och utvecklingsorienterad arbetsgemenskap. 23.1.2012 HH

4 Antalet utbildningar måste minskas Akava föreslår att det totala antalet nybörjarplatser minskas vid både universiteten och yrkeshögskolorna. Inom vissa branscher skiljer sig behovet av att öka eller minska utbildningsutbudet från utvecklingsplanen. Nybörjarplatserna vid universitetsutbildningen -7 %, dvs. -1 500 platser Nybörjarplatserna vid yrkeshögskolorna -16 %, dvs. -4 500 platser 4 18.11.2011 Ida Mielityinen

5 Yrkeshögskolereformen i svårigheter UKM:s pengar räcker inte till för att föra över yrkeshögskolefinansieringen från kommunerna till staten. Reformen av finansieringen knyts till statsandelsreformen, som avgörs tidigast år 2015. Akava: man måste trots detta hålla fast vid de ursprungliga målen. finansieringen och förvaltningen borde förnyas så snabbt som möjligt. Yrkeshögskolorna måste spara över 100 miljoner euro, dvs. cirka 13 % av deras budget. När resurserna är så knappa får man inte splittra dem > en strukturell utveckling är nödvändig. 23.1.2012 Ida Mielityinen

6 Akavas krav Finansieringsmodellen måste förnyas. Statens finansiering bör sporra till att utveckla utbildningen. Förvaltningen måste förnyas: aktiebolagsmodellen är inte utan problem, men mest naturlig. Förvaltningsmodellen måste förenhetligas så att det blir möjligt att leda och styra ett nätverk av yrkeshögskolor Verksamhetstillstånden måste förnyas: verksamhetstillstånd till de högskolor som håller den högsta kvaliteten och är mest attraktiva och inflytelserika. Verksamhetstillstånden ska bygga på utbildningspolitik, inte på regionalpolitik. 23.1.2012 Ida Mielityinen


Ladda ner ppt "Lösningar på yrkeshögskolornas problem ordförande Sture Fjäder 25.1.2012."

Liknande presentationer


Google-annonser