Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekommendationer för det kommunala ungdomsarbetet Enligt lagen om ungdomsarbete skall Delegationen för ungdomsärenden lägga fram förslag till program och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekommendationer för det kommunala ungdomsarbetet Enligt lagen om ungdomsarbete skall Delegationen för ungdomsärenden lägga fram förslag till program och."— Presentationens avskrift:

1 Rekommendationer för det kommunala ungdomsarbetet Enligt lagen om ungdomsarbete skall Delegationen för ungdomsärenden lägga fram förslag till program och åtgärder

2 1. När det är som bäst är ungdomsarbetet i kommunerna detsamma som ungdomspolitik, dvs. att skapa förutsättningar för att förbättra de ungas levnadsförhållanden och ordna god ungdomsverksamhet

3 2. En god ungdomspolitik kännetecknas av att beredningen och beslutsfattandet utnyttjar sakkunskap över förvaltningsgränserna Kommunerna kunde inrätta delegationer för ungdomsärenden, som utnämns av kommun- och/eller stadsstyrelsen

4 3. De ungas livsvillkor främjas med riktig information och samarbete inom den ekonomiska regionen Under adress www.nuoret.org ges uppgifter om de ungas livsvillkor i olika ekonomiska regioner.

5 4. Stöd till verksamheten i de ungas egna föreningar främjar ungdomsarbetet i kommunen De understödsmedel som investerats i ungdomsorganisationerna ger ett trefalt större utfall i slutresultatet i fråga om ungdomsorganisationerna s resurser. Studier i medborgarorganisationern a bör kunna räknas som en del av studieprestationerna och studiebokssystemet måste därför utvecklas.

6 5. De ungas intresse att delta och medborgarfärdigheter måste stödjas Den elektroniska omvärlden och den snabba tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för unga att delta och påverka i samhället Nätmedia –www.nuva.net –www.yle.fi/free Ungdomsgårdsdem okrati

7 6. Ungdomsverkstäderna skall utökas och utvecklas enligt de ungas behov Det som återstår är den "hårda kärnan" i ungdomsarbetslösheten, som inte särskilt mycket påverkas av variationer i sysselsättningsläget och friktionsarbetslöshet

8 7. Satsningar på ungdomsarbetet för invandrare I ungdomsarbetet måste man särskilt sörja för att invandrarungdomar inte diskrimineras

9 8. Livskompetens och stödjande av den - bästa förebyggande missbrukarvård Ungdomsarbetet i kommunerna kan erbjuda verksamhet som ger mening och innehåll i de ungas liv

10 9. Familjen är de ungas närmaste skyddsnät. Aktörerna inom ungdomsarbete skall därför gemensamt stödja föräldrarna Familjen och hemmet samt vänner och en trygg livsmiljö med möjligheter till fritidssysselsättning är av största värde

11 10. Ungdomarna – kommunens bästa investering


Ladda ner ppt "Rekommendationer för det kommunala ungdomsarbetet Enligt lagen om ungdomsarbete skall Delegationen för ungdomsärenden lägga fram förslag till program och."

Liknande presentationer


Google-annonser