Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekes nyckeltal 2012 DM 1075884 10-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekes nyckeltal 2012 DM 1075884 10-2013."— Presentationens avskrift:

1 Tekes nyckeltal 2012 DM

2 Ansökningarna behandlas inom
Nyckeltal 2012 21€ i årlig omsättning Varje euro från Tekes åstadkom hos SME företagen Ansökningarna behandlas inom dagar 71 av företagsfinansieringen till små- och medelstora företag 68 % Inom projekten uppstod 1260 nya eller ersättande produkter, tjänster och processer finansierings- ansökningar preliminära utvärderingar avslagna ansökningar 350 miljoner euro till företagsprojekt, av vilket 135 miljoner till unga tillväxtföretag 6,2 miljarder euro Företagsprojektens förväntade omsättning under målåret Av de 50 snabbast växande teknologiföretagen i Finland är 47 Tekes kunder 1 2 3 Finansiering till företag och forskningsorganisationer, 570 miljoner euro 570 M€ DM

3 Tekes kunder har framgång
Finska företag, alla Tekes kunder inom Global Top 300, dvs. världens mest innovativa teknologi- företag: Epicrystals HyperIn Kiosked Miradore Modz Ovelin Relaxbirth Senseg ThingLink TOP 100:ssa Kiosked Relaxbirth De 10 företag vilka vuxit snabbast i Finland år Av dem är 8 Tekes kunder. ( tillväxten under 5 år, %): Dream Broker Oy (2712 %) Nord Software Oy (2052%) Analyse2 (1641 %) Eniram Ltd (1514 %) Aito Technologies Oy (1437 %) Klikkicom Oy (1200 %) Vincit Oy (1036 %) Nethit Oy (1036 %) Rongo Oy (850 %) Beneq Oy (801 %) Finska företag på listan över Europas hetaste startup -företag. Tekes har finansierat alla: Ovelin Kiosked Tinkercad Audiodraft Grand Cru Mendor Powerkiss Steam Republic Thirdpresence Grey Area DM

4 Tekes företagskunder Antal företag
Ett företag anses som ny kund om det inte har erhållit FoU-finansiering från Tekes under de senaste fem åren. Betalningarna till grupprojekt har fördelats åt deltagarna sen år I siffrorna ingår föreningar vilka erhållit FoU-finansiering. Finansiering för förberedande studier överfördes från Tekes till TE-centralerna år 2008 (nu ELY-centralerna). DM 4 4

5 Tekes FoU-finansiering av sm-företag samt företag med färre än 500 anställda
Det är viktigt att även stora företag kvarstår inom nätverken Procent av Tekes FoU-finansiering till företag Finansieringen av grupprojekt har fördelats åt deltagarna. DM 5

6 Tekes finansiering av nya tillväxtföretag
Under de senaste åren har Tekes betonat tillkomsten av nya tillväxtföretag i sin finansiering Tekes verksamhet kan indelas i tre helheter Att åstadkomma nya groddföretag, tex. Offentlig forskning och kommersialisering av denna Genomgång av stora företags patentportföljer (tex. Nokia Technopolis Innovation Mill) Snabba små finansieringsbeslut med hög risk för förädling av business-idéer Att finansiera snabbt växande företag, tex. Specialfinansiering för unga innovativa företag (NIY) VIGO-företagsacceleratorerna Att finansiera måttligt växande företag Tekes FoU-finansiering Tekes finansiering till små, yngre än sex år gamla företag Miljoner euro Totalt 135 milj. euro år 2012, varav 45 milj. euro till unga innovativa företag DM

7 Tekes finansieringsbeslut 2012
Totalt 570 miljoner euro och projekt Bidrag till företagens FoU- och innovations- projekt och till offentliga sektorn 236 miljoner euro Forskningsfinansiering till universitet, forskningsanstalter och yrkeshögskolor 217 miljoner euro FoU- lån till företag 117 miljoner euro I summorna ingår 14 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Totalt 116 miljoner euro riktades till programmen inom de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) till gemensamma projekt för forskningsorganisationer och företag. DM 7 7

8 Tekes FoU-finansiering enligt bransch
Miljoner euro Byggnadsbranschen ingår i industrin. DM 8 8

9 Tekes FoU-finansiering enligt industri
Miljoner euro DM 9 9

10 Tekes FoU-finansiering enligt servicebransch
Miljoner euro DM 10 10

11 Resultat från avslutade projekt
Resultatet av projekten som avslutades 2012 var 520 nya eller ersättande produkter 400 nya eller ersättande tjänster 340 nya eller ersättande produktionsprocesser 980 patentansökningar 840 akademiska slutarbeten Totalt avslutade projekt DM 11 11

12 Tekes finansiering av projekt inom universitet, högskolor och forskningsinstitut 2012
Totalt 217 miljoner euro Tekesin tutkimusrahoitus 2008 organisaatioittain   milj. euroa   projektia  Tutkimuslaitokset yhteensä VTT ,1 181 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 1,0 4 Suomen ympäristökeskus 0,9 4 Ilmatieteen laitos ,7 3 Metsäntutkimuslaitos 0,5 3 Geologian tutkimuskeskus 0,4 1 Merentutkimuslaitos 0,3 1 Valtiontalouden tutkimuskeskus 0,3 1 Mittatekniikan keskus 0,2 1 Geodeettinen laitos 0,2 1 Kansanterveyslaitos 0,1 1    Yliopistot ja korkeakoulut yhteensä Teknillinen korkeakoulu ,1 67 Tampereen teknillinen yliopisto 17,1 50 Kuopion yliopisto ,7 30 Oulun yliopisto ,7 46 Helsingin yliopisto ,0 21 Jyväskylän yliopisto 6,7 24 Åbo Akademi ,9 10 Joensuun yliopisto ,4 12 Turun yliopisto ,0 16 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 4,9 21 Tampereen yliopisto 4,2 14 Helsingin kauppakorkeakoulu 2,0 10 Svenska handelshögskolan 1,4 4 Lapin yliopisto ,9 6 Turun kauppakorkeakoulu 0,8 3 Vaasan yliopisto ,8 4 Taideteollinen korkeakoulu 0,5 6 Ammattikorkeakoulut 7,4 43    Muu tutkimusrahoitus Työterveyslaitos ,4 3 Muut organisaatiot ,8 30 ESAn ohjelmien osallistumismaksut 17,9 2 Selvitykset ja arvioinnit 1,9 8    YHTEENSÄ Miljoner euro I många forskningsprojekt deltar forskningsgrupper från flera universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Beloppen innehåller 14 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Av figuren framgår forskningsfinansieringen till forskningsanstalter via SHOK-programmen. Härtill deltar Tekes i finansieringen av företagens andel av SHOK-programmen. DM 12 12

13 Tekes finansiering av SHOK-program 2012
Totalt 117 miljoner euro Programmen inom Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) är universitetens, högskolornas, forskningsinstitutens och företagens gemensamma projekt. Figuren visar fördelningen av Tekes finansiering 2012, inte omfattningen av forskningen inom SHOKerna. DM 13 13

14 En procent av Tekes kunder i konkurs
Årligen går cirka en procent av företagen i Finland i konkurs Antal kundföretag Antalet årligen i konkurs försatta kundföretag vilka erhållit Tekes finansiering inom fem år före konkursen eller har kvar lån från Tekes vid konkursögonblicket. DM 14 14

15 Av projekt finansierade av Tekes inom sme-företagen, lyckades drygt hälften kommersiellt bra eller ganska bra, en tredje del lyckades dåligt eller misslyckades Av Tekes finansierade projekt inom sme-företagen vilka projekt avslutats år 2009, % Päivitetty Källa: Tekes kundenkät 2012 DM

16 Tekes stöder tillväxt och förnyelse
DM


Ladda ner ppt "Tekes nyckeltal 2012 DM 1075884 10-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser