Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10-2013DM 1075884 Tekes nyckeltal 2012. Nyckeltal 2012 10-2013DM 1075884 21€ i årlig omsättning Varje euro från Tekes åstadkom hos SME företagen Ansökningarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10-2013DM 1075884 Tekes nyckeltal 2012. Nyckeltal 2012 10-2013DM 1075884 21€ i årlig omsättning Varje euro från Tekes åstadkom hos SME företagen Ansökningarna."— Presentationens avskrift:

1 10-2013DM 1075884 Tekes nyckeltal 2012

2 Nyckeltal 2012 10-2013DM 1075884 21€ i årlig omsättning Varje euro från Tekes åstadkom hos SME företagen Ansökningarna behandlas inom dagar 71 av företagsfinansieringen till små- och medelstora företag 68 % Inom projekten uppstod 1260 nya eller ersättande produkter, tjänster och processer 2 900 finansierings- ansökningar 1 700 preliminära utvärderingar 1 240 avslagna ansökningar 350 miljoner euro till företagsprojekt, av vilket 135 miljoner till unga tillväxtföretag 6,2 miljarder euro Företagsprojektens förväntade omsättning under målåret Av de 50 snabbast växande teknologiföretagen i Finland är 47 Tekes kunder 123123 Finansiering till företag och forskningsorganisationer, 570 miljoner euro 570 M€

3 Tekes kunder har framgång 10-2013DM 1075884 Finska företag, alla Tekes kunder inom Global Top 300, dvs. världens mest innovativa teknologi- företag: Epicrystals HyperIn Kiosked Miradore Modz Ovelin Relaxbirth Senseg ThingLink TOP 100:ssa Kiosked Relaxbirth De 10 företag vilka vuxit snabbast i Finland år 2012. Av dem är 8 Tekes kunder. ( tillväxten under 5 år, %): Dream Broker Oy (2712 %) Nord Software Oy (2052%) Analyse2 (1641 %) Eniram Ltd (1514 %) Aito Technologies Oy (1437 %) Klikkicom Oy (1200 %) Vincit Oy (1036 %) Nethit Oy (1036 %) Rongo Oy (850 %) Beneq Oy (801 %) Finska företag på listan över Europas hetaste startup -företag. Tekes har finansierat alla: Ovelin Kiosked Tinkercad Audiodraft Grand Cru Mendor Powerkiss Steam Republic Thirdpresence Grey Area

4 Tekes företagskunder Ett företag anses som ny kund om det inte har erhållit FoU-finansiering från Tekes under de senaste fem åren. Betalningarna till grupprojekt har fördelats åt deltagarna sen år 2006. I siffrorna ingår 10-50 föreningar vilka erhållit FoU-finansiering. Finansiering för förberedande studier överfördes från Tekes till TE-centralerna år 2008 (nu ELY-centralerna). Antal företag DM 107588410-2013

5 Tekes FoU-finansiering av sm-företag samt företag med färre än 500 anställda Finansieringen av grupprojekt har fördelats åt deltagarna. Det är viktigt att även stora företag kvarstår inom nätverken Procent av Tekes FoU-finansiering till företag 10-2013DM 1075884

6 Tekes finansiering av nya tillväxtföretag Under de senaste åren har Tekes betonat tillkomsten av nya tillväxtföretag i sin finansiering Tekes verksamhet kan indelas i tre helheter  Att åstadkomma nya groddföretag, tex. –Offentlig forskning och kommersialisering av denna –Genomgång av stora företags patentportföljer (tex. Nokia Technopolis Innovation Mill) –Snabba små finansieringsbeslut med hög risk för förädling av business-idéer  Att finansiera snabbt växande företag, tex. –Specialfinansiering för unga innovativa företag (NIY) –VIGO-företagsacceleratorerna  Att finansiera måttligt växande företag –Tekes FoU-finansiering 10-2013DM 1075884 Tekes finansiering till små, yngre än sex år gamla företag Miljoner euro Totalt 135 milj. euro år 2012, varav 45 milj. euro till unga innovativa företag

7 Tekes finansieringsbeslut 2012 Totalt 570 miljoner euro och 1 640 projekt I summorna ingår 14 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Totalt 116 miljoner euro riktades till programmen inom de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) till gemensamma projekt för forskningsorganisationer och företag. 10-2013 Forskningsfinansiering till universitet, forskningsanstalter och yrkeshögskolor 217 miljoner euro FoU- lån till företag 117 miljoner euro Bidrag till företagens FoU- och innovations- projekt och till offentliga sektorn 236 miljoner euro DM 1075884

8 Miljoner euro Tekes FoU-finansiering enligt bransch Byggnadsbranschen ingår i industrin. DM 107588410-2013

9 Miljoner euro Tekes FoU-finansiering enligt industri 10-2013DM 1075884

10 Miljoner euro Tekes FoU-finansiering enligt servicebransch 10-2013DM 1075884

11 Resultat från avslutade projekt Resultatet av projekten som avslutades 2012 var  520 nya eller ersättande produkter  400 nya eller ersättande tjänster  340 nya eller ersättande produktionsprocesser  980 patentansökningar  840 akademiska slutarbeten Totalt 1 590 avslutade projekt 10-2013DM 1075884

12 Tekes finansiering av projekt inom universitet, högskolor och forskningsinstitut 2012 I många forskningsprojekt deltar forskningsgrupper från flera universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Beloppen innehåller 14 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Av figuren framgår forskningsfinansieringen till forskningsanstalter via SHOK-programmen. Härtill deltar Tekes i finansieringen av företagens andel av SHOK-programmen. 10-2013DM 1075884 Totalt 217 miljoner euro Miljoner euro

13 Tekes finansiering av SHOK-program 2012 Totalt 117 miljoner euro Programmen inom Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) är universitetens, högskolornas, forskningsinstitutens och företagens gemensamma projekt. Figuren visar fördelningen av Tekes finansiering 2012, inte omfattningen av forskningen inom SHOKerna. 10-2013DM 1075884

14 En procent av Tekes kunder i konkurs Årligen går cirka en procent av företagen i Finland i konkurs Antalet årligen i konkurs försatta kundföretag vilka erhållit Tekes finansiering inom fem år före konkursen eller har kvar lån från Tekes vid konkursögonblicket. 10-2013DM 1075884 Antal kundföretag

15 Av projekt finansierade av Tekes inom sme-företagen, lyckades drygt hälften kommersiellt bra eller ganska bra, en tredje del lyckades dåligt eller misslyckades Källa: Tekes kundenkät 2012 10-2013DM 1075884 Av Tekes finansierade projekt inom sme-företagen vilka projekt avslutats år 2009, %

16 Tekes stöder tillväxt och förnyelse 10-2013DM 1075884


Ladda ner ppt "10-2013DM 1075884 Tekes nyckeltal 2012. Nyckeltal 2012 10-2013DM 1075884 21€ i årlig omsättning Varje euro från Tekes åstadkom hos SME företagen Ansökningarna."

Liknande presentationer


Google-annonser