Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den riksomfattande avfallsplanen. Den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor: FNF Förpackningsföreningen Fastighetsförbundet SHM MTK Sitra NTM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den riksomfattande avfallsplanen. Den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor: FNF Förpackningsföreningen Fastighetsförbundet SHM MTK Sitra NTM."— Presentationens avskrift:

1 Den riksomfattande avfallsplanen

2 Den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor: FNF Förpackningsföreningen Fastighetsförbundet SHM MTK Sitra NTM i Birkaland Avfallsverksföreningen Evira JSM Avfallshanteringsföreningen Finlands Näringsliv NTM i Norra ÖB Aalto-universitetet VTT MM ANM Tekes Finsk handel Miljöindustrin och -tjänster Kommunförbundet Finlands miljöcentral Konkurrens- och konsumentverket Byggnadsindustrin Den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor: FNF Förpackningsföreningen Fastighetsförbundet SHM MTK Sitra NTM i Birkaland Avfallsverksföreningen Evira JSM Avfallshanteringsföreningen Finlands Näringsliv NTM i Norra ÖB Aalto-universitetet VTT MM ANM Tekes Finsk handel Miljöindustrin och -tjänster Kommunförbundet Finlands miljöcentral Konkurrens- och konsumentverket Byggnadsindustrin Arbetsutskottet -Miljöministeriet -Finlands miljöcentral -NTM-centralerna Arbetsutskottet -Miljöministeriet -Finlands miljöcentral -NTM-centralerna Regionala diskussions- möten Medborgardeltagande: dinasikt.fi Workshoppar om insats- områdena Samordnare Organisering av beredningen

3 Rättsgrund Avfallsdirektivet (2008/98/EG) – Fastställer gemensamma skyldigheter i fråga om EU-ländernas avfallsplanering Avfallslagen (646/2011 ) – Den riksomfattande avfallsplanens innehåll – Regionala avfallsplaner och deras innehåll – Beredning och uppföljning av planerna Avfallsförordningen (179/2012) – Mer specifika krav på avfallsplanernas innehåll

4 Planeringsprocessen Målbild för den riksomfattande avfallsplanen 2030 Insatsområden (4 st.)MålÅtgärder Visionsnivå dvs. vart vi är på väg och vad vi vill nå. Denna nivå uppnås inte med enbart ett projekt eller en aktör. Åtgärdsnivå dvs. vilka praktiska åtgärder krävs och vem ska vidta dem för att målen ska nås? Strategisk nivå dvs. vad vi fokuserar på för att nå målbilden. Planeringsnivå dvs. målen för varje insatsområde. Vad bör uppnås, och inom vilken tid?

5 Målbild för den riksomfattande avfallsplanen 2017–2022 Avfallshanteringen är en del av en cirkulär ekonomi i Finland. Materialeffektiv produktion och konsumtion sparar naturresurser och skapar arbetsplatser. Mängden avfall har minskat från dagens kvantiteter och återvinningen nått en ny nivå. Marknaden för återvinning är välfungerande. Ur återvinningsmaterialen utvinns också små halter av värdefulla råvaror. Farliga ämnen utfasas ur kretsloppet och i produktionen används allt färre farliga ämnen. Det pågår högklassig forskning och försöksverksamhet inom avfallssektorn och medborgarnas och företagens kunnande i avfallsfrågor är på hög nivå.

6 Insatsområden 1. Bygg- och rivningsavfall (inkl. avfall från markbyggnad) 2. Biologiskt nedbrytbart avfall och näringskretslopp (i hela produktions- konsumtionskedjan, inkl. slam) 3. El- och elektronikavfall4. Kommunalt avfall

7 Tidtabellen i stora drag Hösten 2015: – September–oktober 2015: Workshoppar om insatsområdena där målen och åtgärderna för varje insatsområde utformas – Januari–april 2016: Diskussionsmöten i landskapen Våren 2016: Mål och åtgärder (ev. regionala mål) Hösten 2016: Texten till den riksomfattande avfallsplanen färdigställs, konsekvensbedömning, samråd Slutet av 2016 eller våren 2017: – Statsrådets godkännande – planen är klar

8 Målbilden fastställs Insatsområdena utses Målen sätts upp Den riksomfattande avfallsplanen sammanställs Sommaren 2015 Hösten 2015 Våren 2016 Workshoppar om insatsområdena Diskussioner om insatsområdena Regionala diskussionsmöten Tidtabell Diskussionen på dinasikt.fi inleds Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden Styrgruppen sammanträder en gång varannan månad Aktiv kommunikation med intressentgrupper bl.a. på webben, i sociala medier, i samband med evenemang, per e-post etc. Åtgärderna fastställs Hösten 2016 Statsrådet godkänner avfallsplanen Samråd Konsekvens- bedömning

9 Kontakt Webben: – http://www.ym.fi/sv- FI/Miljo/Avfall/Den_riksomfattande_avfallsplanen http://www.ym.fi/sv- FI/Miljo/Avfall/Den_riksomfattande_avfallsplanen – http://www.ymparisto.fi/sv- FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering /Avfallsplanering/Ny_riksomfattande_avfallsplan http://www.ymparisto.fi/sv- FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering /Avfallsplanering/Ny_riksomfattande_avfallsplan Dinasikt.fi: https://www.otakantaa.fi/valtsu  öppnas senast den 14 september 2015 Kontaktperson: johanna.laaksonen@ymparisto.fijohanna.laaksonen@ymparisto.fi


Ladda ner ppt "Den riksomfattande avfallsplanen. Den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor: FNF Förpackningsföreningen Fastighetsförbundet SHM MTK Sitra NTM."

Liknande presentationer


Google-annonser