Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 KIF:s AFF Black Knights Värderingar 2008-10-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 KIF:s AFF Black Knights Värderingar 2008-10-14."— Presentationens avskrift:

1 1 KIF:s AFF Black Knights Värderingar 2008-10-14

2 2 Bakgrund och Syfte Alla medlemmar skall ges möjlighet att få lämna egna förslag på vad vi skall ha för grundläggande värderingar i Black Knights. Varför? Vi vill ha engagerade medlemmar som jobbar aktivt med vår föreningskultur, ”det som sitter i väggarna” som genomsyrar allt vi gör och som föreningens grundvalar är byggt på. Detta ökar allas delaktighet på lång och kort sikt. Grunden för allt detta är våra gemensamma värderingar.

3 Målstyrning - Utvecklingshierarkin VISION FÖRENINGS IDÉ MÅL STRATEGIER UPPGIFTER / AKTIVITETER Drivkraft/dröm Ledstjärna VAD vi ska uppnå HUR vi uppnår Vad vi gör VÄRDERINGAR – Normer vår grundläggande uppfattning

4 4 Kort om Värderingar En värdering utgör svar på frågan: Vad är gott och eftersträvansvärt? Värderingar utgör grunden för våra uppfattningar om vad som är rätt. Värderingar är inre övertygelser och fundamentala principer som vi använder för att avgöra vad som är viktigt och värdefullt, bra eller dåligt, rätt eller fel, klokt eller oklokt i olika situationer. Våra värderingar styr i hög grad våra tankar, känslor och beteenden. Värderingar är grundläggande för våra normer. Uttalade värderingar gör oss mer handlingsbenägna än icke uttalade. Värderingar talar om vad något är. Normer talar om vad någon bör (göra). Anger vad vi vill uppnå med verksamheten, inte vad vi gör idag.

5 5 Kort om värderingar, fortsättning Exempel på värderingar "När du bröt ditt löfte till mig handlade du orätt." "Krig är alltid något ont." "Att tala sanning är inte alltid bra.” ”Personlig utveckling är viktigare än resultat”

6 6 Varför arbeta med värderingar? Ger en tydligare bild av en organisations avsikter och skänker därigenom förtroende för verksamheten. Ges en möjlighet att ange tydliga, mätbara och tidsatta mål för verksamheten. Skapar klarhet om vilka normer som gäller inom organisationen (Friskvård, uppgifter, policy, företaget, etc.) och underlättar sakliga bedömningar av vad som är rätt och fel. Alltså vad som ska belönas respektive bestraffas.

7 K3:sVärdeingar Vi skall alla visa Respekt för varje individ och dess unika profil internt och externt. Respekt visas tydligt och ödmjukt mot våra partners och i alla kontakter och relationer vi har med våra kunder. Ansvar är något alla tar och förväntas ta, för vår egen och andras utveckling. Vi har ansvar för att följa uppsatta regler och rutiner samt att värna om vår arbetsplats. Varje person har ansvar för sin attityd, sitt beteende i allt vi gör och hur det påverkar oss själva och vår arbetsgrupp. Vi strävar ständigt efter Utveckling, i att göra vårt arbete lite bättre varje dag, varje vecka, varje månad. Utveckla sig själv, sin karriär, sin kunskap och hela tiden ha fokus på utveckling av kundrelationen, kundstocken och vår partner. KASAM, dvs en känsla av Samhörighet är något vi skapar tillsammans genom gemenskap och en trygghet.

8 Värderingar och Beslut När du har tydligt definierade värderingar för ditt liv prövar du bara alternativen och väljer den bästa vägen.

9 Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att: – Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll – Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet – Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar – De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet – Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

10 10 Värdering-Attityd-Beteende Beteende-Det jag säger/gör Attityd-Inställning/känsla Värdering-Grundläggande uppfattning- JAGET/Identitet


Ladda ner ppt "1 KIF:s AFF Black Knights Värderingar 2008-10-14."

Liknande presentationer


Google-annonser