Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation för yrkesverksamma -vad händer i mötet mellan människor?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation för yrkesverksamma -vad händer i mötet mellan människor?"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation för yrkesverksamma -vad händer i mötet mellan människor?
Helena Blomberg, Fil.dr. Sociologi

2 Förutsättningen för all kommunikation:
Ett ömsesidigt förtroende! Om det inte finns ömsesidigt förtroende i den givna situationen måste ni stegvis bygga upp ett sådant förtroende.

3 Identitetsskapande Våra socialt förankrade roller som ingår som byggstenar i vår identitet Avgörande för vilken roll vi intar eller tillskrivs i en situation är vilka andra personer som är närvarande i den givna situationen –samt den fysiska miljön Skyldighet att, i situationen, uppträda enligt vad som förväntas av den egna rollen

4 ↔ Den direkta interaktionen Samhälleliga värderingar
Förmedlade bilder om myndigheten av andra personer Egen förståelse för situationen, förväntningar, skyldigheter, kunskap, erfarenheter, historik Den direkta interaktionen

5 Språkets betydelse Språk är handling – att säga något innebär att göra något som får effekter eller påverkar något i situationen.

6 Vilken handling åstadkoms av följande uttalande:
”Det är omöjligt att jobba med Stina! Jag har försökt tala med henne flera gånger men det går inte hem!”

7 Och vad görs i följande yttrande?
”Du, egentligen skulle jag fråga dig om hur du har haft det i sommar, men jag ville bara fråga dig om jag kunde få låna ett USB-minne av dig eftersom jag inte hittar mitt….”

8 Avslutningsvis…. Vikten av ”small talk” på arbetsplatser
Att vi genom språket visar ett intresse för andra människor, vilket också skapar en känsla av sympati och trovärdighet för dig som medarbetare. Är ett sätt att skapa och bygga upp ett ömsesidigt förtroende och ett gott samtalsklimat på en arbetsplats.

9 Övning: Steg 1. Identifiera de personer du samspelar eller behöver samordna med på din arbetsplats för att genomföra ditt jobb? Steg 2. Reflektera över på vilket sätt du kommunicerar med olika parter; mail eller telefonkontakt eller ansikte-mot-ansikte – därefter, vad handlar er interaktion oftast om? Vilka ord och uttryckssätt eller jargong använder du med olika parter? Vilka möten skapar en obehagskänsla eller ett motstånd att vilja samspela i? Vilka möten skapar känsla av välbefinnande och att jobbet flyter på? Steg 3. Diskutera med personen bredvid dig två kommunikativa situationer: en som fungerar mindre bra och en som fungerar väl. Beskriv dina reflektioner kring vad du tillskriver som ett fungerande möte respektive grader av ett icke-fungerande möte.


Ladda ner ppt "Kommunikation för yrkesverksamma -vad händer i mötet mellan människor?"

Liknande presentationer


Google-annonser