Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vestlin 2011. Vår värdegrund Vi utgår ifrån följande tankar och begrepp Alla människors lika värde Värdigt åldrande Respekt, självbestämmande, integritet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vestlin 2011. Vår värdegrund Vi utgår ifrån följande tankar och begrepp Alla människors lika värde Värdigt åldrande Respekt, självbestämmande, integritet,"— Presentationens avskrift:

1 vestlin 2011

2 Vår värdegrund Vi utgår ifrån följande tankar och begrepp Alla människors lika värde Värdigt åldrande Respekt, självbestämmande, integritet, delaktighet, jämlikhet Välbefinnande Trygghet, meningsfullhet, stärka självkänslan Meningsfull vardag

3 vestlin 2011 Vi vill att våra boende ska få ägna sig åt sina intressen eller få inspiration till nya intressen i vardagen Vi vill att våra boende ska få ägna sig åt sina intressen eller få inspiration till nya intressen i vardagen Vi ser till den enskilda individen och har en strävan efter goda möten och samtal kring alla frågor i livet Vi ser till den enskilda individen och har en strävan efter goda möten och samtal kring alla frågor i livet Vi strävar efter en jämlik relation Vi strävar efter en jämlik relation Vi arbetar utifrån en salutogen anda - att stärka och utgå från det friska Vi arbetar utifrån en salutogen anda - att stärka och utgå från det friska Vi strävar efter att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik Vi strävar efter att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik Ett gott bemötande är grunden i allt vårt arbete! Ett gott bemötande är grunden i allt vårt arbete!

4 vestlin 2011 Att mötas utifrån olika villkor, makt och positioner Det är särskilt av vikt att ha ett gott bemötande och en god hållning till den andre i en relation där den andre är den svagare parten Det är särskilt av vikt att ha ett gott bemötande och en god hållning till den andre i en relation där den andre är den svagare parten Värdighet, jämlikhet, respekt, vänlighet, empati Värdighet, jämlikhet, respekt, vänlighet, empati

5 vestlin 2011 Bemötande Bemötandet av en brukare kan vara helt avgörande för brukarens livskänsla och tillit Bemötandet av en brukare kan vara helt avgörande för brukarens livskänsla och tillit Respekt, jämlikhet, vänlighet, empati, stöd och uppmuntran, tröst Respekt, jämlikhet, vänlighet, empati, stöd och uppmuntran, tröst Bemötande är ord, handling, kroppsspråk, tonläge Bemötande är ord, handling, kroppsspråk, tonläge

6 vestlin 2011 Bemötande, jag- stödjande arbetssätt Ge tid, bekräfta känslor och upplevelser, lyssna och uppmuntra, stärka självkänslan Ge tid, bekräfta känslor och upplevelser, lyssna och uppmuntra, stärka självkänslan

7 vestlin 2011 Samtal I vårt arbete så behöver vi samtala och lyssna till den boende. Vi behöver veta vad den boende behöver och vad som är meningsfullt för henne/honom. I vårt arbete så behöver vi samtala och lyssna till den boende. Vi behöver veta vad den boende behöver och vad som är meningsfullt för henne/honom. Vi kan behöva kunskap i personens levnadshistoria för att kunna stödja denne Vi kan behöva kunskap i personens levnadshistoria för att kunna stödja denne Vi behöver också ge utrymme till samtal i existentiella frågor Vi behöver också ge utrymme till samtal i existentiella frågor

8 vestlin 2011 Reminiscensmetoden V skapar miljöer med äldre föremål som ger möjlighet till att väcka minnen och skapa samtalsämnen V skapar miljöer med äldre föremål som ger möjlighet till att väcka minnen och skapa samtalsämnen Genom samtal kring gamla föremål återknyts kontakt med tidigare minnen. Genom samtal kring gamla föremål återknyts kontakt med tidigare minnen. Bilder, föremål, sånger, dofter och miljöer. Bilder, föremål, sånger, dofter och miljöer. Vi får genom detta fina samtal och får också ta del av de boendes kunskap Vi får genom detta fina samtal och får också ta del av de boendes kunskap

9 vestlin 2011 Sinnenas trädgård Vi arbetar med att skapa en minnenas och sinnenas trädgård med blommor, odlingar, växthus, sångarstuga och höns. Vi arbetar med att skapa en minnenas och sinnenas trädgård med blommor, odlingar, växthus, sångarstuga och höns. I trädgården har vi äldre verktyg och andra föremål för inspiration I trädgården har vi äldre verktyg och andra föremål för inspiration

10 vestlin 2011

11 Omsorg och vård i salutogen anda Vi ser människan som en individ med egna resurser och värdefulla kunskaper Vi ser människan som en individ med egna resurser och värdefulla kunskaper Friskfaktorer och möjligheter Friskfaktorer och möjligheter Vi vill stärka och motivera den boende i att delta i planering av sin omsorg och sin vardag Vi vill stärka och motivera den boende i att delta i planering av sin omsorg och sin vardag Jag är huvudpersonen i min egen omsorg Jag är huvudpersonen i min egen omsorg Vi har samtal med den boende för att lyssna och lära känna, vi får då förståelse och kunskap Vi har samtal med den boende för att lyssna och lära känna, vi får då förståelse och kunskap Samtal ger oss möjlighet att stödja den enskilde och dennes resurser Samtal ger oss möjlighet att stödja den enskilde och dennes resurser

12 vestlin 2011 Olika synsätt, fler möjligheter Patogent synsätt Patogent synsätt Sjukdom Sjukdom Slutet system Slutet system Orsaker Orsaker Utredning Utredning Riskfaktorer Riskfaktorer Sjukdomshistoria Sjukdomshistoria avslut avslut Salutogent synsätt Salutogent synsätt Se till det friska Se till det friska Öppet system Öppet system Möjligheter Möjligheter Planering Planering Friskfaktorer Friskfaktorer Levnadsberättelse Levnadsberättelse Möjligheter finns fortfarande Möjligheter finns fortfarande

13 vestlin 2011 Välbefinnande, meningsfullhet Vi ser social samvaro som en viktig del i livet och vill därför stärka möjligheten till gemenskap och samhörighet med andra Vi ser social samvaro som en viktig del i livet och vill därför stärka möjligheten till gemenskap och samhörighet med andra

14 vestlin 2011 Måltider Måltiden är en social handling, Kristina Fjellström måltidsforskare Måltiden är en social handling, Kristina Fjellström måltidsforskare Skapar relationer och grupptillhörighet Skapar relationer och grupptillhörighet Gemenskap och välbefinnande Gemenskap och välbefinnande Värdighet Värdighet

15 vestlin 2011

16 Meningsfull vardag Personal och boende samlas i olika team för att anordna trevlig samvaro både individuellt och i grupp. Personal och boende samlas i olika team för att anordna trevlig samvaro både individuellt och i grupp. Det är viktigt att få möjlighet till social samvaro med andra Det är viktigt att få möjlighet till social samvaro med andra Musik- och Kulturgruppen Trädgårds- och miljögruppen Träningsgruppen Mat- och miljögruppen Egen tid Du och jag samtal Underhållning Större arrangemang Öppet Hus It-gruppen Anhörigträffen Anhöriga Frivilligföreningar Intresserade

17 vestlin 2011 Musik och kultur Välbefinnande Meningsfullhet Värdighet

18 vestlin 2011 Evidensbaserad praktik Brukarens kunskaper och önskemål Brukarens kunskaper och önskemål Personalens kunskap Personalens kunskap Forskning, bästa möjliga tillgängliga kunskap Forskning, bästa möjliga tillgängliga kunskap

19 vestlin 2011 Tack för att ni har lyssnat!

20 vestlin 2011


Ladda ner ppt "Vestlin 2011. Vår värdegrund Vi utgår ifrån följande tankar och begrepp Alla människors lika värde Värdigt åldrande Respekt, självbestämmande, integritet,"

Liknande presentationer


Google-annonser