Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till kursen! INTRODUKTIONSKURS – ANTROPOLOGISKA PERSPEKTIV - A1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till kursen! INTRODUKTIONSKURS – ANTROPOLOGISKA PERSPEKTIV - A1."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till kursen! INTRODUKTIONSKURS – ANTROPOLOGISKA PERSPEKTIV - A1

2 Kulturantropologi A1 Föreläsning 1: kursupplägg och det antropologiska kulturbegreppet

3 Men vad är kulturantropologi???

4 KURSMÅL FÖR HELA TERMINEN Kursens mål är ge en introduktion till kultur- och socialantropologins ämnesområde, synsätt, arbetssätt och vetenskapliga terminologi. Kursen syftar även till att ge kunskaper om social och kulturell variation med särskild betoning på utomeuropeiska samhällen. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • Diskutera, använda och problematisera grundläggande begrepp som kultur, släktskap, modernitet, etnicitet, genus och deltagande observation; • Besitta grundläggande kunskaper om social och kulturell variation – med särskild men inte uteslutande betoning på utomeuropeiska samhällen – och om de faktorer som påverkar dessa samhällen; • Problematisera universella och specifika aspekter av människan som kultur- och samhällsvarelse; • Ha en grundläggande förmåga att kritiskt använda kulturantropologi för att granska och förstå aktuella samhällsfrågor; • Genomföra kortare skriftliga och muntliga övningar på ett självständigt och kritiskt sätt; • Ha grundläggande kunskaper i antropologiska arbetssätt, etik och metodik

5 Kulturantropologi. Innehåll Moment 1 (7,5 hp): Momentet presenterar kulturantropologins grundläggande synsätt och begrepp samt ger kunskaper om ämnets idéhistoria och teoretiska utveckling.

6 Kursupplägg Föreläsningar, Seminarium Schema, litteratur Examination

7 Föreläsningar …men inte bara…

8 Seminarier Då diskuteras litteraturen Praktiska övningar Applicera det ni läst och lärt er på specifika händelser Läs noga instruktionerna som finns på studentportalen!

9 Seminarier - gruppindelning Ni träffas i seminariegrupperna innan seminariet – enligt instruktionerna

10 v. 4 Må 19/19.15-10, Lokal: Engelska parken 6-0022. Upprop/Kursstart. Må 19/110-12, Geijersalen. Gemensam kursstart med information från institutionen, m fl. Efteråt bjuder institutionen på mingel och fika. Ti 20/112-14, Geijersalen. Föreläsning 1. Introduktion, Antropologins grunder, Kulturbegreppet. LÄS: Eriksen, kap. 1 + Viktorin och Hannerz i ”Antropologi och tid”. On 21/1 12-14, Geijersalen. Föreläsning 2. Kulturbegreppet, Antropologisk metodologi (1). LÄS: Eriksen kap. 2, 14 + Tunestad i “Antropologi och tid” + Amit ”Introduction” i ”Constructing the Field”. To 22/112-16, 2-K1028. Seminarium 1 (Se instruktioner i Studentportalen) LÄS: Samma som tidigare i veckan. Fr 23/110-12, Geijersalen. Gemensam gästföreläsning (Etno-Antro) av Mikael Kurkiala. Föreläsningstitel TBA

11 v.5 Må 26/112-14, Geijersalen. Föreläsning 3. Den sociala människan (1): Socialiseringsprocesser, statuspositioner och övergångsriter. LÄS: Eriksen kap. 3, 4 Ti 27/110-12, Geijersalen. Disputation. Nikolas Århem försvarar sin avhandling. Ti 27/114-16, 6-0022. Föreläsning 4. Den sociala människan (2): Individ vs samhälle, genus, ålder och religiositet. LÄS: Eriksen kap. 5, 8, 13 +Ambjörnsson och Hellman i ”Antropologi och tid” To 29/112-16, 2-K1028. Seminarium 2 (Se instruktioner i Studentportalen) LÄS: Samma som tidigare i veckan + Shostak (hela) Fr 30/19-11, Geijersalen. Gemensam gästföreläsning (Etno-Antro) av Karin Lindelöf. Föreläsningstitel TBA

12 v. 6 Må 2/212-14, Geijersalen. Föreläsning 5. Etnicitet och ”kulturmöten” LÄS: Eriksen kap. 15, 16 Ti 3/2 12-14, Geijersalen. Föreläsning 6. Nationalism – Den förställda gemenskapen LÄS: Eriksen kap. 17 + Eriksen-artikeln ”Ethnicity versus Nationalism” On 4/2Tid: 12-14, Sal: 6-1023. Information och workshop om tentaskrivning och referenser/akribi. To 5/2 12-16 Seminarium 3 (Se instruktioner i studentportalen) LÄS: Samma som tidigare i veckan.

13 v. 7 Må 9/212-14, Geijersalen. Gästföreläsning: 2 doktorander (Elisa Lopez och Clementina Amankwaah) berättar om sin forskning. Ti 10/212-14, Sal: TBA. Gästföreläsning av Charlotta Widmark. Föreläsningstitel: TBA. LÄS: Widmark i ”Antropologi och tid”. To 12/212-14, Geijersalen. Föreläsning 7. Antropologisk metodologi (2), Sammanfattning av kursen. LÄS: Amit (hela). Fr 13/212-16, 2-1024. Seminarium 4 (Se instruktioner i Studentportalen). LÄS: Samma som tidigare i veckan. Hemtentan görs tillgänglig i studentportalen fredag den 13/2 kl 17.00 och ska vara inlämnad i inlämningsmappen märkt ”Hemtentamen- A1 antro vt15 (saml)” i studentportalen senast fredag den 20/2 kl 17.00

14 Idag ska vi: Prata om vad kulturantropologi betyder Vad är kultur? Vad gör kulturantropologer? Närma oss det kulturantropologiska perspektivet Antropologisk idéhistoria

15 ANTROPOLOGI: Ántrohopos – människor, människo- Logos- läran om KULTURANTROPOLOGI: Ungefär: Läran om människan som kulturell varelse/som samhällsvarelse

16 Våra samhällen, sätt att tänka, organisera oss, göra mening, vara kulturella…. …varierar

17 Men vad är kultur?

18 Kulturbegreppet/n 1) Det antika kulturbegreppet Kultur och civilisation vs natur och barbari 2) Det estetiska kulturbegreppet Finkultur/populärkultur som film, konst, teater, mm 3) Det antropologiska kulturbegreppet Kulturer i plural, sätt att leva, trossystem, föreställningar, normer, etc. Vi återkommer och fördjupar oss i denna tredje betydelse

19 Vad innebär kulturantropologi? Att studera människan som kultur- och samhällsvarelse ur ett jämförande perspektiv Att studera lokala/kulturspecifika lösningar på allmänmänskliga problem, kulturell variation Att sträva efter att avexotisera den Andre och ”exotisera” det egna Att genom fältarbete, deltagande observation, intervjuer försöka ”fånga helheten” Att betrakta kultur som en dynamisk process och någonting socialt konstruerat – inte någonting ”naturligt”

20 En kritisk blick på Normer Begrepp Det ”förgivet tagna” Oss själva Andra

21 …exempelvis NORMER

22 …eller Våld, makt och motstånd

23 Exempel på antropologiska forskningsområden Kulturmöten Migration Makt Relationen mellan det lokala och det globala Meningsskapande Genus Symbolers betydelse religionsantropologi Ritualer Sociala roller Släktskap Medicinsk antropologi Etnicitetsforskning Krigsantropologi Miljöantropologi Demokrati och organisationer och så vidare….

24 Det antropologiska kulturbegreppet och SD ”Ingen annan lyfter fram den antropologiska dimensionen i kulturen. Det handlar om vår identitet som folk. Vi drar ner anslag till samtidskultur och lägger mer pengar på kulturarvet, säger Aron Emilsson” från DN 14/12.

25 Detta fick antropologer att reagera starkt! Själva ser vi vårt antropologiska perspektiv och vårt användande av kulturbegreppet som helt motsatt SDs politik.

26 Svar från Christina Garsten mfl. http://www.svt.se/opinion/sverigedemokraterna-misstolkar- begreppet-kultur Vad kan då SD:s Emilsson mena när han talar om ”de antropologiska dimensionerna” i kulturen? ”Det handlar om vår identitet som folk”, säger han. Uttalandet speglar en djup missuppfattning om vad antropologi som akademiskt ämne inrymmer och förmedlar. Social- eller kulturantropologi, den antropologi som lärs ut vid universitet och högskolor idag, är läran om människan som kultur-och samhällsvarelse, om vårt samspel med andra människor och om hur kulturella gemenskaper formas och förändras. Att en representant för SD oemotsagt för fram en förlegad, essentialistisk och felaktig uppfattning om kunskapen om människan är allvarligt.

27 Antropologins idéhistoria Börjar växa fram under senare delen av 1800-talet Avgörande faktorer: Kolonialismen var utbredd Kolonierna innebar möten Antropologernas relation till kolonierna

28 Evolutionism Rådande idéströmning Darwins utvecklingslära applicerad på samhällen Olika ”kulturstadier” Olika stadier av ”primitiva” och ”civiliserade” samhällen Kultur i singularis

29 Lewis Henry Morgan (1818-1881) Utvecklingsstegen: Civilisation Barbari Vildhet Kultur någonting som vissa hade – andra inte!

30 Edward B. Tyler (1832-1917) ”Kultur eller civilisation är, i vidast möjliga etnografiska mening, den komplexa helhet som i sig innesluter kunskap, tro, konst, moraliska principer, seder, och alla andra förmågor eller vanor som människan som samhällsvarelse tillängar sig”

31 Kulturer enligt Tylors definition: Kultur som : Kunskap och förmågor Inlärt/förvärvat Delat Någonting som alla samhällen hade - kulturer i pluralis Synen var dock i grunden evolutionistisk

32 Sammanfattning: Idag har vi börjat prata om kulturbegreppet Kultur i antropologisk betydelse Vi har börjat närma oss det kulturantropologiska perspektivet och vad kulturantropologi innebär Vi har börjat gå igenom kulturantropologins idéhistoria …och det ska vi fortsätta med i morgon. Vi ska också vidareutveckla diskussionen om kulturbegreppet.


Ladda ner ppt "Välkomna till kursen! INTRODUKTIONSKURS – ANTROPOLOGISKA PERSPEKTIV - A1."

Liknande presentationer


Google-annonser