Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I dagligt tal är etik och moral samma sak. En livskompass som hjälper oss att orientera oss i den etiska terrängen dvs verkligheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I dagligt tal är etik och moral samma sak. En livskompass som hjälper oss att orientera oss i den etiska terrängen dvs verkligheten."— Presentationens avskrift:

1 I dagligt tal är etik och moral samma sak. En livskompass som hjälper oss att orientera oss i den etiska terrängen dvs verkligheten.

2 Kommer grekiskans ethos som betyder sed. Läran om moralen, den teoretiska vetenskapen bakom varför vi agerar som vi gör… vår moral. Etik är filosofin kring moralen vilket är beteendet som etiken ger upphov till.

3 Kommer från latinets morales och betyder ungefär det som rör sederna. Handlar om hur vi som enskilda individer beter oss i vardagslivet, rent praktiskt.

4 MORAL är alltså sättet vi beter oss på och ETIK är filosofin/vetenskapen bakom hur vi beter oss på. Om en individs etiska ståndpunkter (det personen teoretiskt säger sig stå för) inte stämmer överens med individens moral (det sätt individen agerar på – de handlingar personen utför) brukar man tala om dubbelmoral.

5 Etik är en fråga om att leva medvetet. Även inom etiken är det viktigt att utgå från en människosyn, denna avgörs hur man ser på människan. Tror vi att människan är fri eller ofri, självisk eller osjälvisk, tror vi att hon formas av arvet eller miljön och hur ser vi på manligt och kvinnligt?

6 "Den gyllene regeln" är en grundläggande etisk princip som återfinns inom de flesta religioner och andra filosofiska och etiska läror. Den visar hur lika människors moraliska grundtankar är oavsett var vi lever, vilka vi är eller vilket språk vi talar. Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.v.t (f.kr.) Principen kan uttryckas både positivt ("gör mot andra som du själv vill bli behandlad") och negativt ("gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad"). Nedan är exempel på olika religioners formuleringar av principen.

7 Bahá'í-tron Var alltid vänlig mot dina medmänniskor, var deras tjänare och älska dem med ren ande även om de är din fiende. ('Abdu'l-Bahá). Buddhismen Plåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18) Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så. (Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama) Islam Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. (Haditherna) Jainismen I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20) Judendomen "Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!" (Hillel)

8 Konfucianismen Finns det någon grundsats som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. (Analekterna 15:23) Kristendomen Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000) Sikhismen Döm andra så som du dömer dig själv. Hinduismen Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata 5:17) Taoismen Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust. (Tai Shang Kan Ying P'ien) Zoroastrianismen Endast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv. (Dadistanidinik 94:5)


Ladda ner ppt "I dagligt tal är etik och moral samma sak. En livskompass som hjälper oss att orientera oss i den etiska terrängen dvs verkligheten."

Liknande presentationer


Google-annonser