Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muhammeds sunna och haditherna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muhammeds sunna och haditherna"— Presentationens avskrift:

1 Muhammeds sunna och haditherna
Men hur skall man kunna veta vad Muhammed tyckte, sade och gjorde? Redan en kort tid efter hans död började man komplettera Koranen med småberättelser om Muhammed. Det kunde bero på att man stod inför en fråga som inte kunde besvaras med Koranens hjälp. Då frågade man runt bland Muhammed medarbetare: Vet någon om Muhammed sade något om detta eller gjorde något som kan vara till ledning?

2 Var det så försökte man bevara minnet av detta genom
att nedteckna vad Muhammed hade sagt eller gjort. En sådan berättelse om Muhammed kallas en hadith. Det finns flera hundra tusen hadither men alla är inte äkta. För att visa hur trovärdig en hadith är brukar man inleda den med en "traditionskedja", en lista på de personer som fört händelsen vidare till eftervärlden.

3 Den kan lyda ungefär som så: Ahmed berättade att han hade hört Ali berätta att han hade hört av Umar att Muhammed vid ett tillfälle blev tillfrågad om hur man skulle göra i en sådan situation och då svarade han Och så vidare. Det är inte ovanligt att flera hadither behandlar samma ämne. Ibland händer det också att de ger motstridiga uppgifter om vad Muhammed sade och gjorde. Då måste de islamiska juristerna försöka avgöra vilken hadith som är mest trovärdig. Det är den som avgör vad som skall bli Sunna, det vill säga det rätta handlandet, i den aktuella frågan.

4 Islams regelsystem för de troende bygger till stor del på Muhammeds Sunna. Dessa regler har kunnat omprövas då tiderna förändrats eller islam har spritts till en kultur som varit främmande för de ursprungliga arabiska sederna. Genom den stora rikedomen på hadither har islam kunnat anpassa sig på ett förbluffande sätt till nya tider och traditioner. Hadithernas äkthet har kunnat omvärderas om det visat sig viktigt att ge stöd åt nya tankar och seder.

5 Sharia Sharia är en lag som innehåller regler för hur ett muslimskt samhälle och människans liv ska fungera. Sharia är guds lag och kan bara tolkas av muslimska jurister. En sådan jurist kallas mufti. När en muslimsk laglärd kommer till ett beslut och ger ett lagråd, ett fatwa, brukar man säga att ”en mufti avger en fatwa”

6 Sharia tar upp frågor som rör:
Familjelivet Mäns och kvinnors olika plikter till exempel att mannen ska försörja kvinnan och att kvinnan får behålla det hon tjänar om hon arbetar. Straff vid grövre brott till exempel grövre stöld straffas med att höger hand huggs av.

7 Sharia grundar sig på: Koranen Hadither
Det som muslimska lärda är överrens om. Analogibedömningar, när något i det moderna samhället inte finns omnämnt i Koranen gör man en jämförelse. Hur ska bilen användas? Jämför med fortskaffningsmedlet på Muhammeds tid: kamelen.

8 Ekonomiska frågor som ränteförbud, en bank får inte låna ut pengar till ränta.
Sharias inflytande i lagstiftningen varierar från land till land och även dess innehåll, bland annat beroende på vilka hadither man valt att ta hänsyn till.

9 Goda och onda krafter Gud Satan Änglar Djinner Människor

10 Änglarna De första varelser som Gud skapade var änglarna. De är goda men i likhet med djuren har de ingen fri vilja. De utför Guds vilja som hans lydiga redskap. Ängeln Gabriel är den som förmedlar Urkoranens innehåll till Muhammed.

11 Djinner Gud har också skapat djinner. Det är ökenandar som kan vara både goda och onda. Djinnerna anses kunna ta människor i besittning. Djinnerna har fri vilja som människan och har därför ansvar för sina handlingar.

12 Satan Trots att änglarna enligt islams övriga förkunnelse skall lyda Gud i allt så berättas det att en ängel vägrade lyda. Han ansåg sig själv stå över människan och ville därför inte visa henne någon respekt Då bestämde Gud att denna ängel skulle bestraffas. Han var ond och fick namnet Satan eller Iblis, som den onda makten kallas i Koranen. När Gud hade skapat människan uppmanade han enligt islam änglarna att visa respekt och beundran för detta väsen som var Guds avbild och hade fri vilja.

13 Satan började förhandla med Gud om att få sitt straff uppskjutet till den yttersta dagen. Satan erbjöd sig att under tiden pröva människans tro genom att fresta henne. Gud gick med på förslaget och gav Satan uppskov med straffet.

14 Denna berättelse vill visa att det finns en ond makt i världen
Denna berättelse vill visa att det finns en ond makt i världen. Människan är ständigt utsatt för frestelsen att bryta mot Guds vilja, trots att hon vet vad som är rätt. Men det onda är inte starkare än Gud. Satan är underordnad Gud och existerar bara genom Guds medgivande. Satan tvingas tjäna Gud för att få sitt uppskov.

15 Domens dag Muslimer anser att världen en gång skall gå under.
Eftersom den började existera genom skapelsen måste den också ha ett bestämt slut. Alla skall få stå till svars för sina gärningar.

16 De som vill tillhöra Gud på jorden förenas med honom efter livet.
Att komma till Paradiset innebär enligt Koranen främst att få vara nära Gud. Möjligheten till förlåtelse gör att alla som vill komma till Gud också kan göra det. Den som avvisar erbjudandet om gudsgemenskap "kommer till helvetet".

17 Helvetet De som inte tror eller klarar att stå emot frestelser av olika slag, trots kunskap av islam hamnar i helvetet. ”Där ska de förbli under oöverskådlig tid utan att få dricka annat än skållhet vatten och den motbjudande vätska som sipprar ur ett sår, en lön som svarar mot deras handlingar” (sura 78:23-26)

18 Men de som tror får efter domen gå in i paradiset och uppleva detta:
”På troner inlagda med guld, och stödda på mjuka kuddar ska de vila mitt emot varandra och de ska betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring med karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en källa med vin som inte framkallar huvudvärk eller ger något rus, och frukter av alla slag som de önskar, och köttet av den fågel som de har lust till. Och deras sällskap är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor, sköna som pärlor i ostronets skyddande skal” (sura 56:15-23)


Ladda ner ppt "Muhammeds sunna och haditherna"

Liknande presentationer


Google-annonser