Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTÖKADE ÖPPETTIDER!. Direktiv: Utökade öppettider inom förskolan Direktivram Utredning som genomlyser behovet av eventuellt utökade öppettider inom Kristianstads.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTÖKADE ÖPPETTIDER!. Direktiv: Utökade öppettider inom förskolan Direktivram Utredning som genomlyser behovet av eventuellt utökade öppettider inom Kristianstads."— Presentationens avskrift:

1 UTÖKADE ÖPPETTIDER!

2 Direktiv: Utökade öppettider inom förskolan Direktivram Utredning som genomlyser behovet av eventuellt utökade öppettider inom Kristianstads kommuns förskolor, inom vilka kommundelar behovet är som störst samt beräknade kostnader för ett genomförande i enlighet med behoven. I uppdraget ingår också att se över och förtydliga riktlinjerna för placering på den dygnet-runt-öppna verksamheten på Lekholmens förskola.

3 Vad säger Skollagen? Förskola ska erbjudas i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas arbete, studier eller om barnet har ett eget behov. Ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda omsorg på obekväma tider. Sträva efter… Obekväma tider = inte förskola,

4 Nuläget Förskolorna/fritidshemmen i Kristianstad har öppet vardagar 06.30-18.30. Lekholmen, en avdelning med dygnet runt öppet årets alla dagar. Näsbyvillan, öppnar 05.30

5 Lekholmen Startade 1989 Argumenten för dygnet runt verksamhet var den ökade frekvensen av ensamstående föräldrar, allt fler anställda i vård- och serviceyrken samt de handelsanställdas arbetstider.  för barn vars föräldrar arbetar efter ett rullande schema med kvälls- och nattarbete fördelade på veckans alla dagar samt helger.  Barn vars föräldrar arbetar obekväma tider på vardagar men är lediga lör- och söndagar samt helger  Barn vars föräldrar börjar arbetar klockan 07.00 och inte hinner lämna sina barn, resa till arbetet och byta om till arbetskläder

6 Plats på Lekholmen Förskolebarn och skolbarn t om 13 år Vanlig avdelning på dagtid ”Mest” obekväma tider Väntetid Ojämn beläggning Separerad budget

7 Arbetsgrupp Frågor att förhålla sig till…. Behov/ Efterfrågan Hur får vi bilden tydlig för oss? Kostnader Personalkostnader? Omfattning? Praktisk lösningar Var? Utrymme i lokaler? Utrymme utifrån omsorgsbehov dagtid!

8 Utökade öppettider Förfrågningar/önskemål Svårigheter att få schematider att räcka Vissa kan, vissa kan inte

9 Våren 2015 Inventeringen visade I kommunen som helhet ca 1000 förskolebarn har beställd schematid mellan 06.30-07.00 ca 140 förskolebarn har beställd schematid mellan 18.00-18.30

10 Behovet av eventuellt utökade öppettider Föräldrar i vård- och serviceyrken. Fler föräldrar pendlar till arbete/studieort Behov av att lämna tidigare på morgonen

11 Inom vilka kommundelar behovet är som störst ? Ytterområdena Skolområde Södra –flera småförskolor Inom ram

12 Kostnader  Utökat öppethållande – en medarbetare som öppnar 06.00 i stället för 06.30 + 30 min Ca 70 000 kr/helår/förskola  Utökning på Lekholmen en nattjänst tillförs och helgpersonal förstärks Ca 1.4 miljon

13 Se över och förtydliga riktlinjerna för placering på den dygnet-runt-öppna verksamheten på Lekholmens förskola. Kristianstads kommuns tillämpningsföreskrifter

14 Alternativa lösningar Utökade öppettider på två förskolor per skolområde 06.00-19.00 Utökad verksamhet på Lekholmen


Ladda ner ppt "UTÖKADE ÖPPETTIDER!. Direktiv: Utökade öppettider inom förskolan Direktivram Utredning som genomlyser behovet av eventuellt utökade öppettider inom Kristianstads."

Liknande presentationer


Google-annonser