Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WebRehab Sweden Öppenvård 2014. WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WebRehab Sweden Öppenvård 2014. WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)"— Presentationens avskrift:

1 WebRehab Sweden Öppenvård 2014

2 WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)

3 Data --- rapporter Demografi – beskrivande uppgifter: t ex antal registeringar, antal enheter, kategorier och intensitet av öppenvård, diagnoser, ålder/kön, förekomst av missbruk, ryggmärgsskade-variabler, bakgrundsvariabler Processmått – ”hur sköter vi rehabiliteringen/processen”: t ex väntetid, vårdtid, användningsgrad av instrument; bedömer vi körförmåga, upprättar vi rehabplan?

4 Data --- rapporter, forts Resultatmått – ”vad uppnåddes?”: t ex FIM, BMI, utskriven till, försörjning, hinder för körkort?, Gångklassifikation Holden, komplikationer Diagnosspecifika: t ex GOSE, NIHSS, ASIA PROM: patient reported outcome measures: Hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D), IPA, Livstillfredsställelse (LiSat) PREM: patient reported experience measures: upplevelse av vården

5 Öppenvård 2014 - demografi 1402 patienter – ökning 11 % 20 enheter Täckningsgrad?? Nytt! ≥20 registreringar för att ingå i årsrapporten → 1384 pat från 16 enheter ingår i årsrapporten

6 Stroke: 37 % ↑ från 32% Alla hjärnskador: 64 % ↑ från 57 % Öppenvård 2014 – demografi Diagnoser

7 Öppenvård 2014 – demografi Ryggmärgsskaderelaterade variabler (n=72) Etiologi (traumatisk orsak 65 %; icke- traumatisk orsak 32 %)

8 Öppenvård 2014 – demografi Ryggmärgsskade- relaterade variabler (n=72) Viktiga faktorer för ryggmärgsskadan Viktiga faktorerAntal 2014Procent 2014 Procent2013 ASIA complete (ut)14 19 30 Fraktur väsentlig för rehabförloppet13 18 30 Neurogen blåsrubbning (ut)45 63 76 Störd tarmfunktion (ut)35 49 70 Andningstekniskt hjälpmedel (ut)1 1 4 Annan komplicerande faktor väsentlig för rehabförloppet18 25 30 Trycksår (in)3 4 11

9 Öppenvård 2014 – processmått Tidsmått Tid från remissens utfärdande till inskrivning: median 69 dgr (vårdgaranti 90dgr) Tid från beslut om rehab till inskrivning: median 42 dgr (48 dgr 2013)

10 Öppenvård 2014 – processmått Vårdtid Medelvårdtid i antal dagar per enhet åren 2011-2014

11 Vad uppnåddes? BMI in: 72 % av pat ↓ BMI ut: 52 % av pat ↓ Körkort bedömt 92 % ↑ Rehabplan: 88 % ↑ Nöjdhetsenkäten: 64 % har tillfrågats Målnivåer!! BMI 90% Körkort bedömt 90 % Rehabplan 90 % Nöjdhetsenkäten 80 % Öppenvård 2014 – processmått Användningsgrad av instrument

12 BMI: In 27; Ut 27 Utskriven till (förmågehöjande): 73 % självständigt boende, 23 % eget boende med personligt beroende, 2 % särskilt boende Försörjning: In: 59 % hel/del från Förs.kassan Ut: 73 % hel/del från Förs.kassan Öppenvård 2014 – resultatmått

13 Medicinskt hinder för körkort: Ut: Hos 46 % (av de som hade körkort innan) Gångklassifikation enligt Holden Skalan kategoriserar från 0 (icke funktionell gång) till 5 (gångare – oberoende) 10 % förbättrades IN-UT (av de 808 med kompletta data) Öppenvård 2014 – resultatmått

14 Öppenvård 2014 – resultatmått GOSE (n=596)

15 Öppenvård 2014 – resultatmått PROM -- EQ5D EQ5D -5 dimensioner: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. -Skattning av upplevt hälsotillstånd som helhet. ”Termometern” redovisas med medelvärde. Medeltal riksnivå: In 57 Ut 64

16 Öppenvård 2014 – resultatmått PREM -- Nöjdhet


Ladda ner ppt "WebRehab Sweden Öppenvård 2014. WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)"

Liknande presentationer


Google-annonser