Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WebRehab Sweden Öppenvård 2014. WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WebRehab Sweden Öppenvård 2014. WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)"— Presentationens avskrift:

1 WebRehab Sweden Öppenvård 2014

2 WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)

3 Data --- rapporter Demografi – beskrivande uppgifter: t ex antal registeringar, antal enheter, kategorier och intensitet av öppenvård, diagnoser, ålder/kön, förekomst av missbruk, ryggmärgsskade-variabler, bakgrundsvariabler Processmått – ”hur sköter vi rehabiliteringen/processen”: t ex väntetid, vårdtid, användningsgrad av instrument; bedömer vi körförmåga, upprättar vi rehabplan?

4 Data --- rapporter, forts Resultatmått – ”vad uppnåddes?”: t ex FIM, BMI, utskriven till, försörjning, hinder för körkort?, Gångklassifikation Holden, komplikationer Diagnosspecifika: t ex GOSE, NIHSS, ASIA PROM: patient reported outcome measures: Hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D), IPA, Livstillfredsställelse (LiSat) PREM: patient reported experience measures: upplevelse av vården

5 Öppenvård demografi 1402 patienter – ökning 11 % 20 enheter Täckningsgrad?? Nytt! ≥20 registreringar för att ingå i årsrapporten → 1384 pat från 16 enheter ingår i årsrapporten

6 Stroke: 37 % ↑ från 32% Alla hjärnskador: 64 % ↑ från 57 % Öppenvård 2014 – demografi Diagnoser

7 Öppenvård 2014 – demografi Ryggmärgsskaderelaterade variabler (n=72) Etiologi (traumatisk orsak 65 %; icke- traumatisk orsak 32 %)

8 Öppenvård 2014 – demografi Ryggmärgsskade- relaterade variabler (n=72) Viktiga faktorer för ryggmärgsskadan Viktiga faktorerAntal 2014Procent 2014 Procent2013 ASIA complete (ut) Fraktur väsentlig för rehabförloppet Neurogen blåsrubbning (ut) Störd tarmfunktion (ut) Andningstekniskt hjälpmedel (ut)1 1 4 Annan komplicerande faktor väsentlig för rehabförloppet Trycksår (in)3 4 11

9 Öppenvård 2014 – processmått Tidsmått Tid från remissens utfärdande till inskrivning: median 69 dgr (vårdgaranti 90dgr) Tid från beslut om rehab till inskrivning: median 42 dgr (48 dgr 2013)

10 Öppenvård 2014 – processmått Vårdtid Medelvårdtid i antal dagar per enhet åren

11 Vad uppnåddes? BMI in: 72 % av pat ↓ BMI ut: 52 % av pat ↓ Körkort bedömt 92 % ↑ Rehabplan: 88 % ↑ Nöjdhetsenkäten: 64 % har tillfrågats Målnivåer!! BMI 90% Körkort bedömt 90 % Rehabplan 90 % Nöjdhetsenkäten 80 % Öppenvård 2014 – processmått Användningsgrad av instrument

12 BMI: In 27; Ut 27 Utskriven till (förmågehöjande): 73 % självständigt boende, 23 % eget boende med personligt beroende, 2 % särskilt boende Försörjning: In: 59 % hel/del från Förs.kassan Ut: 73 % hel/del från Förs.kassan Öppenvård 2014 – resultatmått

13 Medicinskt hinder för körkort: Ut: Hos 46 % (av de som hade körkort innan) Gångklassifikation enligt Holden Skalan kategoriserar från 0 (icke funktionell gång) till 5 (gångare – oberoende) 10 % förbättrades IN-UT (av de 808 med kompletta data) Öppenvård 2014 – resultatmått

14 Öppenvård 2014 – resultatmått GOSE (n=596)

15 Öppenvård 2014 – resultatmått PROM -- EQ5D EQ5D -5 dimensioner: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. -Skattning av upplevt hälsotillstånd som helhet. ”Termometern” redovisas med medelvärde. Medeltal riksnivå: In 57 Ut 64

16 Öppenvård 2014 – resultatmått PREM -- Nöjdhet


Ladda ner ppt "WebRehab Sweden Öppenvård 2014. WebRehab Sweden Nationellt kvalitetsregister Öppenvård (start dec 2010)"

Liknande presentationer


Google-annonser