Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem som svarat på enkäten Fig 1. Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Boende Fig 2 Eget boende, ej hemtjänst Eget boende med hemtjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem som svarat på enkäten Fig 1. Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Boende Fig 2 Eget boende, ej hemtjänst Eget boende med hemtjänst."— Presentationens avskrift:

1 Vem som svarat på enkäten Fig 1

2 Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Boende Fig 2 Eget boende, ej hemtjänst Eget boende med hemtjänst Särskilt boende

3 Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Rörlighet Fig 3 Kan röra sig inom- och utomhus Inom- men inte utomhus Varken inom- eller utomhus

4 Fig. 4 Andel –oberoende beroende i personligt ADL

5 Oberoende i personligt ADL procent Fig. 5

6 Hushålls-ADL, andel beroende Fig. 6

7 Oberoende i personligt ADL och hushålls-ADL Fig. 7

8 Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Nej, inte alls Ja, delvis Ja, helt beroende Beroende av anhöriga Fig 8

9 Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Självupplevt allmäntillstånd Dåligt/ Mycket dåligt Fig 9 Dåligt/ Mycket dåligt Dåligt/ Mycket dåligt Dåligt/ Mycket dåligt Gott/ Mycket gott Gott/ Mycket gott Gott/ Mycket gott Gott/ Mycket gott

10 Gott eller mycket gott självupplevt allmäntillstånd Fig 10

11 Behov av smärtlindring som upplevts inte alls ha tillgodosetts Fig 11

12 Tillgodosedda behov av smärtlindring Fig 12

13 Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Nedstämdhet Sällan/ ibland Sällan/ ibland Sällan/ ibland Sällan/ ibland Ofta/ ständigt Ofta/ ständigt Ofta/ ständigt Ofta/ ständigt Fig 13

14 Nedstämdhet Fig 14

15 Behandling med antidepressiva läkemedel i förhållande till rapporterad nedstämdhet Andel behandlade Rapporterad nedstämdhet Fig 15

16 Läkarbesök under senaste halvåret Fig 16

17 Blodtrycksmätning någon gång sedan strokeinsjuknandet Fig 17

18 Tillgodosedda behov av rehabilitering Fig 18

19 Andel med helt tillgodosedda behov av hjälpmedel Fig 19

20 Tillgodosedda behov av hemsjukvård Fig 20

21 Andel som fortsatt röka 1 år efter strokeinsjuknandet Fig 21

22 Erbjudande om rökavvänjning till rökare Fig 22

23 Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 årMän >=75 år Tandläkar- eller tandhygienistbesök under året efter strokeinsjuknandet Nej Ja Fig 23

24 Tandläkar- eller tandhygienistbesök under året efter strokeinsjuknandet Fig 24

25 Bistånd från kommunen Fig 25

26 Tillgodosedda behov av hemtjänst, personlig vård Fig 26

27 Helt tillgodosedda behov av hemtjänst, personlig vård Fig 27

28 Helt tillgodosedda behov av hemtjänst, service Fig 28

29 Återgång till yrkesarbete efter stroke I mindre utsträckning Som tidigare Nej, men planerar återgå Nej Fig 29

30 Återgång till yrkesarbete efter stroke Fig 30

31 Arbetsgivaren AF Försäkringskassan Egen företagare Vet ej Vem har du fått hjälp av att återgå i arbete? Fig 31


Ladda ner ppt "Vem som svarat på enkäten Fig 1. Män <75 år Kvinnor <75 år Kvinnor >=75 år Män >=75 år Boende Fig 2 Eget boende, ej hemtjänst Eget boende med hemtjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser