Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdekompass koloncancerprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdekompass koloncancerprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Värdekompass koloncancerprocessen
Funktionellt hälsostatus Livskvalitet Aptit Oro/ångest Aktivitetsförmåga Kliniskt status Patientupplevelse Ledtid remissbeslut - behandlingsstart Komplikationer Stadium vid diagnos Upplevd - Delaktighet/involvering - Information - Bemötande Resurser Kompetens Utredningskostnad/patient Besök/patient/SV och PV Vårddagar/patient

2 Värdekompass koloncancer
Funktionellt status/hälsostatus Livskvalitet Oro/ångest Aptit Huvudsakliga aktiviteter Kliniskt status Patient/kundupplevda behov Täckningsgrad Komplikationer Stadium vid diagnos Ledtider God vård koloncancer Bemötande Delaktighet Information Vilka kostnader ska vi redovisa? Skickat förfrågan till onkologi och kirurgi?? Anders? Koppla kompetens till antal invånare (Peter) Resurser/Kostnader Utredningskostnad Vårdtider Kompetens

3 Patientupplevelse n=26 Känner du att du blir bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? (fråga ur nationell patientenkät) Känner du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskar? (fråga ur nationell patientenkät) Får du tillräcklig information om ditt tillstånd? (fråga ur nationell patientenkät)

4 Funktionellt hälsostatus Första besök efter diagnos n=12
Upplevd aptit (fråga ur ESAS-instrument) Upplevd livskvalitet (fråga ur ESAS-instrument) Upplevd oro/ångest (fråga ur ESAS-instrument) Upplevd påverkan på huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) (fråga ur EQ-5D-instrument)

5 Funktionellt hälsostatus Första besök efter operation n=9
Upplevd aptit (fråga ur ESAS-instrument) Upplevd livskvalitet (fråga ur ESAS-instrument) Upplevd oro/ångest (fråga ur ESAS-instrument) Upplevd påverkan på huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) (fråga ur EQ-5D-instrument)

6 Andel inrapporterade efter operation med PAD-svar
OBS! läsa av samma datum hela tiden, förslag läsa av en månad efter avslutat kvartal

7

8

9

10

11

12 Claviens gradering finns i de nya formulären, fr o m Q kommer det att vara möjligt att använda sig av denna. Kvartal beräknas med hjälp av operationsdatum.

13

14

15 Kvartal beräknas med hjälp av operationsdatum

16 Vi tar bara med totalkostnad/år Östergötland, vilka är en koloncancer??

17 Resurser

18 I Jönköping följer vi detta, finns anledning att mäta i alla län?
Resurser Vilka går hem/särskilt boende? Akuta/elektiva? Hur/vad ska vi följa? I Jönköping följer vi detta, finns anledning att mäta i alla län?

19 Värdekompass koloncancer
Funktionellt status/hälsostatus Livskvalitet Oro/ångest Aptit Huvudsakliga aktiviteter Kliniskt status Patient/kundupplevda behov Täckningsgrad Komplikationer Stadium vid diagnos Ledtider God vård koloncancer Bemötande Delaktighet Information Vilka kostnader ska vi redovisa? Skickat förfrågan till onkologi och kirurgi?? Anders? Koppla kompetens till antal invånare (Peter) Resurser/Kostnader Utredningskostnad Vårdtider Kompetens


Ladda ner ppt "Värdekompass koloncancerprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser