Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen Kristian Jochnick Länsstyrelsen Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen Kristian Jochnick Länsstyrelsen Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen Kristian Jochnick Länsstyrelsen Västra Götaland

2 Innan du åker ut  Bokning tar tid  Skapa en bild av gården vid redan bokningen  Kolla av i Greppa adm  Skicka ut eventuella blanketter

3 På gården  Kolla av lantbrukarens plan med dagen  Gör gärna en rundtur på gården  Kolla av lantbrukarens intresseområde  Tydliggör syfte och mål  Bra underlagsmaterial

4 Kartlägg bondens lägsta lagg? Analyser Väga/mäta Gödsling Vallblandning Anpassad gödsling Markvårdsfrågor

5 På gården  Dubbelkolla siffror i tex i växtnäringsbalansen  Checka av så du får med dig allt (klimat, kem, kommande rådg)  Kom ihåg moduler utanför ditt område  Prata bondens språk, var lyhörd  Använd förklarande jämförelser  Du behöver inte kunna svara på allt

6 Sätt upp mål vid varje besök Kartering Stallgödselanalys Vallanalys Väga/mäta Gödsling/kalkning Kolla ringtryck

7 Ha tålamod, rådgivningen ger resultat

8  Skriv rapporten medans du minns  Skapa mallar men skriv individuellt  Konkreta punkter i början  Lyft fram det positiva  Återkoppla per telefon På kontoret igen

9 Områden där ni gör bra åtgärder:  Analyser finns (markkartering, stallgödsel och foder)  Fosfor på hösten till höstsäd där det är låga fosforvärden  Klöverfrö som markvårdare  Bra proteinhalt i veten  Bra och hög vallproduktion  Ogräsharvning i vissa grödor  Bra växtföljd och överlag bra skördar vilket är kväveeffektivt och ger minskade förluster av kvävläckage och utsläpp av växthusgaser 5 mars 2015, Greppa Näringen, miljömålsavstämning Exempel rådgivningsbrev

10 Områden där jag ser en utvecklingspotential där ni kan jobba med förbättringar  Lyfta lägstanivån på spannmålsskördarna. Stor variation (ex höstvete 5,4-8 ton) Bättre kartlägga vad som begränsar skörden och att bättre anpassa insatserna efter varje skiftes potential  Bättre anpassning av utsädesmängderna. Nu högt på korn och havre  En offensiv strategi mot vitgröen som jag ser som ett växande problem  Bättre anpassning av kvävegivan. Nu omotiverat högt till havre och rågvete. Nedan siffror för 2014. Kväveeffektiviteten bör upp i 75-80 % för både havre och rågvete. Även viss nedjustering av kvävet till kornet möjligt Exempel rådgivningsbrev

11 Ta gärna ett foto vid besöket Lite praktiska tips

12 Namn Kund. nrTfn 1011 A 11 B 13 A 13 I 12 A 12 B 15 A14D16B201BPerson nummer JOHANSSON HÅKANP1230702015X2016X201720162017 19830518 XXXX Lite praktiska tips

13 NamnModulBes.datumPDFRegUtskick Anders Appelgren11Ab7/10xxx David Karlsson11 Aa9/10xxx Lars-Erik Erving1B15/10xx Gustav Tapper1B17/10xx Martin Andersson15A17/10xx Lite praktiska tips

14 Gårdar:  i framkant  utan koll  som alltid gjort så här  som prövat saker för 25 år sedan Du kommer möta alla typer av gårdar Men det finns alltid förändringar att jobba med och goda råd att leverera.


Ladda ner ppt "Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen Kristian Jochnick Länsstyrelsen Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser