Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-26Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-26Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum."— Presentationens avskrift:

1 Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum

2 Naturliga processer bygger upp markstrukturen på lerhaltiga jordar Jordbearbetning, överfarter och halmskörd river ner markstrukturen Plogen skapar en konstgjord struktur som hela tiden måste förnyas Christer Nilsson

3 ALLTSÅ: gör så lite som möjligt - men gör det rätt ! Christer Nilsson

4 Dagens jordbearbetning är en gradvis uppförstoring av vad vi gjorde med hästar till för 60 år Om det var så bra – varför plöjde alla då? – vi hade inga bekämpningsmedel ! Christer Nilsson

5 Vi gör vad vi kan för att minska effekterna av den stordrift som är en förutsättning för jordbruk idag Christer Nilsson Källor Trelleborgs Greppa näringen

6 Vi behöver skapa ny teknik för dagens stora arealer –Reducera jordbearbetningen –Spårbunden trafik –Genomtänkta växtföljder inkl mullbalanser –Mellangrödor Christer Nilsson

7 Christer Nilsson Konventionellt Integrerat Integrerat Konventionellt Odlingssystemförsöket Lönnstorp, Alnarp

8 Christer Nilsson Odlingssystemförsök på Lönnstorp Start 1993/94 Försöksteknik: fortlöpande förändring Integrerat & konventionellt Mullsådd & plöjning 6-årig växtföljd & mellangrödor Storparceller, 1 & 3 ha Morän LL, 15% ler, pH ≥7

9 Torkning och transporter mkt års- och platsberoende - schabloner bäst

10 Christer Nilsson Jordbearbetning i odlingssystemet, Lönnstorp Korn (förfrukt sockerbetor) –Höst: 1 ggr kultivator (≤10 cm) –Vår: ev. kulturharv 1 ggr –Rapidsådd Höstraps (förfrukt korn) –Väl hackad halm, låg stubb –1 ggr kultivator (≤10 cm) efter skörd –1 ggr kultivator efter en vecka –Rapidsådd

11 Christer Nilsson Antalet överfarter med olika maskiner PlöjHarv.Kultiv.VältGöd- spridn Sprut n Sum Konv Integ % -50%

12

13 Christer Nilsson Ekonomiberäkningar; 2006 års priser; HS Malmöhus TB 20% högre, trots högre lönekostnad (vid samma lönekostnad TB= +24%) 20% lägre maskinkostnad, arbetstid och bränsleförbrukning en traktor mindre (-70 KW)

14 Några resultat Samma eller nästan samma skördar Kallare jord pH lägre, mullhalt högre i markytan Daggmaskar ökar starkt Makro-porer fler, snabbare upptorkning Kväveeffektiviteten hög Mindre erosion och igenslamning Naturliga fiender fler Christer Nilsson

15 Program för markvård Odlingssystemförsök som ger en helhet –Trovärdiga ekonomiberäkningar –Reducerad jordbearbetning, växtföljd, mellangrödor –Kväveoptimum, kvävefixering, kvävehushållning Mellangrödor för olika jordar & såtider CTF Christer Nilsson

16 Christer Nilsson Tack för Er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "2016-09-26Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum."

Liknande presentationer


Google-annonser