Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-26Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-26Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-26Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum NCNilsson@telia.com

2 Naturliga processer bygger upp markstrukturen på lerhaltiga jordar Jordbearbetning, överfarter och halmskörd river ner markstrukturen Plogen skapar en konstgjord struktur som hela tiden måste förnyas 2016-09-26Christer Nilsson

3 ALLTSÅ: gör så lite som möjligt - men gör det rätt ! 2016-09-26Christer Nilsson

4 Dagens jordbearbetning är en gradvis uppförstoring av vad vi gjorde med hästar till för 60 år Om det var så bra – varför plöjde alla då? – vi hade inga bekämpningsmedel ! 2016-09-26Christer Nilsson

5 Vi gör vad vi kan för att minska effekterna av den stordrift som är en förutsättning för jordbruk idag 2016-09-26Christer Nilsson Källor Trelleborgs Greppa näringen

6 Vi behöver skapa ny teknik för dagens stora arealer –Reducera jordbearbetningen –Spårbunden trafik –Genomtänkta växtföljder inkl mullbalanser –Mellangrödor 2016-09-26Christer Nilsson

7 2016-09-26Christer Nilsson Konventionellt Integrerat Integrerat Konventionellt Odlingssystemförsöket Lönnstorp, Alnarp

8 2016-09-26Christer Nilsson Odlingssystemförsök på Lönnstorp Start 1993/94 Försöksteknik: fortlöpande förändring Integrerat & konventionellt Mullsådd & plöjning 6-årig växtföljd & mellangrödor Storparceller, 1 & 3 ha Morän LL, 15% ler, pH ≥7

9 Torkning och transporter mkt års- och platsberoende - schabloner bäst

10 2016-09-26Christer Nilsson Jordbearbetning i odlingssystemet, Lönnstorp 2000-2006 Korn (förfrukt sockerbetor) –Höst: 1 ggr kultivator (≤10 cm) –Vår: ev. kulturharv 1 ggr –Rapidsådd Höstraps (förfrukt korn) –Väl hackad halm, låg stubb –1 ggr kultivator (≤10 cm) efter skörd –1 ggr kultivator efter en vecka –Rapidsådd

11 2016-09-26Christer Nilsson Antalet överfarter med olika maskiner PlöjHarv.Kultiv.VältGöd- spridn Sprut n Sum Konv51125101851 Integ0183101840 -20% -50%

12

13 2016-09-26Christer Nilsson Ekonomiberäkningar; 2006 års priser; HS Malmöhus TB 20% högre, trots högre lönekostnad (vid samma lönekostnad TB= +24%) 20% lägre maskinkostnad, arbetstid och bränsleförbrukning en traktor mindre (-70 KW)

14 Några resultat Samma eller nästan samma skördar Kallare jord pH lägre, mullhalt högre i markytan Daggmaskar ökar starkt Makro-porer fler, snabbare upptorkning Kväveeffektiviteten hög Mindre erosion och igenslamning Naturliga fiender fler 2016-09-26Christer Nilsson

15 Program för markvård Odlingssystemförsök som ger en helhet –Trovärdiga ekonomiberäkningar –Reducerad jordbearbetning, växtföljd, mellangrödor –Kväveoptimum, kvävefixering, kvävehushållning Mellangrödor för olika jordar & såtider CTF 2016-09-26Christer Nilsson

16 2016-09-26Christer Nilsson Tack för Er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "2016-09-26Christer Nilsson Mindre jordbearbetning ger bättre markvård, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan Christer Nilsson Odling i Balans / Agonum."

Liknande presentationer


Google-annonser