Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur påverkar gödslingen läckage av kväve det enskilda året? Maria Stenberg Greppa Näringen, Skara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur påverkar gödslingen läckage av kväve det enskilda året? Maria Stenberg Greppa Näringen, Skara."— Presentationens avskrift:

1 Hur påverkar gödslingen läckage av kväve det enskilda året? Maria Stenberg Greppa Näringen, Skara

2 Kväveflödet i marken NO 3 - NH 4 + N 2, N 2 O NH 3 Organiskt N NH 4 + Utlakning Nitrifikation Immobilisering Mineralisering Kvävgas- o lustgas- avgång (denitrifikation) Ammoniak -avgång

3 Faktorer som påverkar utlakningen ›Ej påverkbart ›Klimat ›Jordart ›Påverkbart ›Gröda ›Jordbearbetning ›Stallgödseltillförsel (mängd och tidpunkt) ›Gödslingsintensitet

4 Jordartsskillnad Halvering vid ca 25 % lerhalt Utlakning kg/ha

5 (Baserad på Firestone & Davidson, 1989, samt Sylvia m.fl., 1998) Denitrifikation från mark

6 När är risken för utlakning som störst? ›Höst och vinter framför allt ›Mineralkväve i markprofilen när ingen gröda kan ta upp kväve ›Överskott av mineralkväve efter skörd

7 Fånggröda - Bearbetning på hösten Källa: Myrbeck Å., Rapport nr 3, 2005, Avdelningen för precisionsodling, SLU

8 Restkväve efter skörd - Utlakning (Stenberg, 2010)

9 Restkväve och utlakning (från Delin & Stenberg, 2012)

10 Utlakning och kvävegödsling (Delin & Stenberg, 2014)

11 Kan gödsling för optimal spannmålsskörd minska förluster? ›Ökningen i utlakning beroende av gödsling var liten så länge skörderesponsen var 10 kg kärna per kg tillfört kväve ›Precisionsgödsling som innebär 10 kg skördeökning per extra kg kvävegödsel kan vara optimal för ekonomin och utan att ge ökad kväveutlakning


Ladda ner ppt "Hur påverkar gödslingen läckage av kväve det enskilda året? Maria Stenberg Greppa Näringen, Skara."

Liknande presentationer


Google-annonser