Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta med Greppa Näringen Katarina Berlin Thorell, Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta med Greppa Näringen Katarina Berlin Thorell, Hushållningssällskapet Sjuhärad."— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta med Greppa Näringen Katarina Berlin Thorell, Hushållningssällskapet Sjuhärad

2 Upplägget på rådgivningen Rådgivningen indelad i moduler Moduler planeras in under 3 år + ev förlängning. 2 moduler per år Först startbesök med växtnäringsbalans Avslutande besök med växtnäringsbalans - uppföljning Varva gärna växtodling och utfodring där det är aktuellt.

3 Startbesök med växtnäringsbalans 1Aa Startbesöket är viktigt för att… Informera och inspirera. Ge bakgrunden och baskunskapen om växtnäring och klimatfrågor Etablera förtroende. Identifiera vad som är viktigast att jobba med på gården – för en effektiv rådgivning.

4 Startbesöket… Innan besöket: Förbered besöket genom att informera kunden om vad som ska göras under besöket, ev. utevistelse, tidsåtgång, m.m. Skicka ut blanketter för växtnäringsbalansen Påminn om övriga uppgifter som är bra att ha framme, tex växtodlingsplan, markkartering, foderanalyser.

5 Startbesöket… Under besöket: Ta en kort runda på gården, låt lantbrukaren få berätta om sin verksamhet. Informera om syftet med Greppa Näringen, miljömålen, miljöhusesynen. Informera om grundkurs/studiecirkel (om det är aktuellt) Gör en växtnäringsbalans och förklara den Identifiera viktiga områden att arbeta vidare med. Gör en rådgivningsplan. Lägg in upprepade balanser och 1B för uppföljning.

6 Startbesöket… Efter besöket: Tolka och förklara balansen i rådgivningsbrev. Lista viktigaste åtgärderna för miljöförbättringar. Rådgivningsplan med kommentarer. Distribuera rådgivningsplan till andra berörda rådgivare. Registrera på Greppa och skicka till LST.

7 Fortsatt rådgivning Viktigt med individuell/gårdsanpassad rådgivning. Glöm inte bort miljöfrågorna i rådgivningen Försök visa på ekonomisk nytta av åtgärderna. Underlättar om man redan tidigare informerat om vad som krävs, tex grovfoderanalyser m.m Röd tråd- följ upp tidigare besök. Helhetsgrepp- kontakt mellan olika rådgivargrupper. Dokumentationer som är användbara för lantbrukaren och som underlättar för nästa rådgivare.

8 Skapa en positiv rådgivningssituation Lyssna! Titta runt på gården, en runda i fält brukar ”lätta upp”. Anpassa till brukarens kunskapsnivå. Uppmuntra kring det som redan är bra. Peka på ekonomiska fördelar med miljöarbetet.

9 Att förbereda sin rådgivning Ta hjälp av Greppas underlagsmaterial. Ta hjälp av kollegor, följ gärna med på ett rådgivningsbesök. Kolla på exempel på rådgivningsbrev. Gör upp mallar/checklistor att fylla i under besöket. Startbesök och växtnäringsbalans kan göras under hela året. Vissa moduler, tex 15A passar bäst under säsong.

10 Att värva nya medlemmar Viktigt att få med lantbruk i rätt målgrupp, tex stora gårdar, djurtäta gårdar, som ej har annan rådgivning Gratis rådgivning! Tar inte mycket tid. Individuellt och gårdsanpassat. Lönsamma åtgärder.

11 Lantbrukarnas åsikter och synpunkter Greppa Näringen bemöts positivt. Vill gärna se tydlig koppling till den enskilda gården. Viktigt med ekonomi i åtgärderna En del tycker inte kväve är så stort miljöproblem.

12 Exempel på åtgärder Flytgödselanalys Grovfoderanalys Markkartering Minskade fosforinköp Minskad N-gödsling Överskotten i balanserna minskar

13 Mina erfarenheter av rådgivningen Positiva möten Lantbrukarna är oftast intresserade Kunskapsnivån är redan hög hos många lantbrukare. Mest nytta på gårdar som inte haft rådgivning tidigare Balans mellan miljö- och produktionsrådgivning


Ladda ner ppt "Att arbeta med Greppa Näringen Katarina Berlin Thorell, Hushållningssällskapet Sjuhärad."

Liknande presentationer


Google-annonser