Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen"— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen
Jenny Henriksson

2 Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen
13:30- 14:20 Förberedelser innan du åker ut Ute på gården Efterarbete på kontoret Några erfarenheter Några exempel på ”typkunder” Några exempel på bra verktyg

3 Förberedelser innan du åker ut
Strukturera ditt arbete! Gör flera rådgivningar av samma sort/ämne Planera arbetet utifrån årstiderna.

4 Förberedelser innan du åker ut
Bokning tar tid! Skapa en bild av gården redan vid bokningen Titta i Greppas administrativa system

5 Förberedelser innan du åker ut
Läs in dig på det underlagsmaterial som finns på hemsidan. Ta fram underlag i VISS, Vattenkartan Skicka ev. ut blanketter i förväg.

6 Diskussionsfråga Vad tycker ni att man bör tänka på när man åker ut på ett rådgivningsbesök hos en lantbrukare för första gången?

7 Anpassa rådgivningen efter gården!
Ute på gården Anpassa rådgivningen efter gården! Rådgivningen ska GE något för lantbrukaren Ta god tid på er att lära känna varandra Gör gärna en rundtur på gården Kolla av lantbrukarens intresseområde Tydliggör syfte och mål med besöket Gå igenom besökets innehåll med lantbrukaren Bra underlagsmaterial

8 Ute på gården Våga pröva er fram!

9 Ute på gården Dubbelkolla siffror i tex i växtnäringsbalansen
Checka av så du får med dig allt (klimat, kem, kommande rådgivning) Prata bondens språk, var lyhörd Använd förklarande jämförelser Du behöver inte kunna svara på allt

10 Ute på gården Ge lantbrukaren något konkret innan du åker hem!
Sträva efter att komma fram till några konkreta råd och slutsatser redan vid besöket. Presentera lämpliga moduler, kom ihåg de som är utanför ditt område. Gör en/uppdatera befintlig rådgivningsplan Ge lantbrukaren möjlighet att ställa frågor

11 Diskussionsfråga - rådgivningsbrev
Om ni sätter er in i lantbrukarens situation – hur hade ni velat att rådgivningsbrevet skulle ha sett ut?

12 Efterarbete på kontoret
Rapporten: Skriv rapporten för den enskilda gården. Skapa mallar, men skriv individuellt. Kort och konkret Sammanfattande korta punkter i början av rapporten Lyft fram det positiva Återkoppla per telefon!

13 Exempel sammanfattande punkter i rådgivningsbrevet
Områden där ni gör bra åtgärder: Analyser finns (stallgödsel och foder) Hög vallproduktion med god kvalitet, där ni lyckas bevara en bra klöverandelen under hela liggtiden. Ogräsharvning i vissa grödor Underhåll av dränering och struktrukalkning. God växtföljd och väl anpassad gödslinsstrategi, vilket är kväveeffektivt och ger minskade förluster av kvävläckage och utsläpp av växthusgaser.

14 Exempel rådgivningsbrev
Områden där jag ser en utvecklingspotential, där ni kan jobba med förbättringar: Markkartera för att kunna anpassa gödslingen till näringsförråden i marken. Genom era ägor flyter X-ån. För att minska risken för fosforförluster är det lämpligt att anlägga skyddszoner i anslutning till Enligt gödslingsplanen jag gjorde för år 2016 tillför ni 23 kg P/ha. Reglerna säger att stall¬gödsel och andra organiska gödselmedel under en femårsperiod inte får tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under perioden. Gödslingsplanen jag gjorde är något förenklad och ger ingen exakt bild av verkligheten, men den ger ändå en indikation på att fosfortillförseln till gården bör sänkas. Bättre anpassning av kvävegivan. Nu omotiverat högt till havre och rågvete.

15 Några erfarenheter… Varje rådgivningstillfälle är unikt!
Var lyhörd för vad lantbrukaren är intresserad av! Prioritera att göra moduler som lantbrukaren själv tycker är intressanta! Håll koll på klockan! Fokusera på det du är där för att göra! Åk tillsammans med en erfaren rådgivare på den första rådgivningen.

16 Skriv rapporten direkt efter besöket!
Några erfarenheter… Skriv rapporten direkt efter besöket! Var ärlig med vad du kan och inte kan! Ta gärna foto vid besöket. Foto: Anuschka Heeb

17 Exempel på ”typ-kunder”
Den mycket pålästa och intresserade Den förvirrade som inte verkar ha någon koll Den ointresserade som bara vill prata om annat Den som är stressad och egentligen inte vill/har tid Den som inte pratar alls Den ”perfekta” gården – beröm! Men försök också hitta något som lantbrukaren kan jobba vidare med. ”Katastrofgården” – Välj ut några saker att fokusera på, Vad är värst? Vad är faktiskt möjligt att åtgärda?

18 Några exempel på bra verktyg

19 Lycka till med rådgivningen!


Ladda ner ppt "Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen"

Liknande presentationer


Google-annonser