Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013."— Presentationens avskrift:

1 Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013

2 Skatteförvaltningen 2013 2 Beskattningen baserar sig på skattelagar Skattelagarna stiftas av riksdagen Skattestyrelsen ger anvisningar

3 Skatteförvaltningen 2013 3 Varför tar vi ut skatt? Staten, kommunerna och församlingarna tillhandahåller tjänster för medborgarna hälsovård utbildning och dagvård skolmat sociala understöd och bidrag hobbymöjligheter Den service som samhället erbjuder finansieras med skattemedel

4 Skatteförvaltningen 2013 4 Även du betalar skatt! Mervärdesskatt: Mervärdesskatt (moms): I priset på alla produkter ingår moms, som i Finland är vanligen 24 %. Moms ger ca hälften av de skatteintäkter som inflyter till staten.

5 Skatteförvaltningen 2013 5 De unga och skattekortet

6 Skatteförvaltningen 2013 6 Skattevokabulär Den skattskyldiga Skatteförvaltningen = bl.a. skattebyrån, företagsskattebyrån, skatteuppbördsenheten Skatteår, beskattningsår Skattekort Skattdeklaration Beskattningsbeslut Rättelseyrkande

7 Skatteförvaltningen 2013 7 Direkt och indirekt beskattning Direkta skatter: Inkomstskatt, fastighetsskatt… Indirekta skatter: Mervärdesskatt, acciser (t.ex. godsaker och bränslen)…

8 Skatteförvaltningen 2013 8 När ska man betala inkomstskatt? 1.För förvärvsinkomst: Löneinkomst, inkomst av yrke eller rörelse, arvoden andra: dörrvaktsinkomster, mötes- och lärararvoden Förmåner Studiestöd, pensioner, dagpenningar 2.För kapitalinkomst: Hyresinkomster Räntor Dividender

9 Skatteförvaltningen 2013 9 Till vem ska man betala inkomstskatt? Statsskatt → staten Kommunalskatt → hemkommunen Kyrkoskatt → församlingen Sjukförsäkringens sjukvårds- och dagpenningspremie → FPA

10 Skatteförvaltningen 2013 10 Progressiv - proportionell Inkomstskatten till staten är progressiv: Ju mindre är din inkomst, desto lägre är din skatteprocent. Kommunal- och kyrkoskatt samt sjukför- säkringspremien är proportionella: Proportionell skatt = skatteprocenten är lika stor för alla inkomster Skatteprocenten för kapitalinkomst är 30 % (för kapitalinkomster som överstiger 50 000 euro är den 32%)

11 Skatteförvaltningen 2013 11 Skatteskalan för statens inkomstskatt 2013 Beskattningsbar Skatt vid nedre Skatt som över- förvärvsinkomst, euro gränsen, euro skrider den nedre gränsen 16 100 – 23 900 8 6,5 % 23 900 – 39 100 51517,5 % 39 100 – 70 300 3 17521,5 % 70 300 – 100 000 9 883 29,75 % 100 000 -18 718,75 31,75 %

12 Skatteförvaltningen 2013 12 Beskattningsförfarande 1.Förskottsuppbörd Förskottsinnehållning Förskottsbetalning 2.Ordinarie beskattning Förhandsifylld skattedeklaration Fastställer den beskattningsbara inkomsten 3.Ändringsbeskattning

13 Skatteförvaltningen 2013 13 Avdrag vid beskattningen En del av avdragen får du automatiskt: Studiepenningsavdrag, grundavdrag, förvärvsinkomstavdrag osv. Vissa andra måste du själv yrka om, t.ex.: Kostnader för arbetsresor Kostnader för förvärvande av inkomsten, t.ex. facklitteratur Räntor på bostads- och studielån

14 Skatteförvaltningen 2013 14 Förskottsuppbörd Skattekort Skatteförvaltningen skickar automatiskt till alla som fyller 16 Förskottsinnehållningen dras av lönen enligt den procent som anges på skattekortet Dessutom dras av bl.a. Arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL-avgift) under 53 år: 5,15% 53 år eller äldre: 6,50% Arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60 %

15 Skatteförvaltningen 2013 15 Exempel på uträkning av skattepliktig inkomst Statsbeskattning/Kommunalbeskattning Studiepenning2330,00 2330,00 Sommarjobbslön3000,00 3000,00 Inkomster sammanlagt 5330,00 5330,00 Avdrag för förvärvande av inkomsten - 620,00 - 620,00 ArPl- och arbetslöshetsförsäkrings- premier (5,75 %) som avdrag:- 172,50 - 172,50 Sjukförsäkringens dagpennings- premier (0,74 %)- 22,20 - 22,20 Studiepenningsavdrag - 1545,00 Förvärvsinkomstavdrag - 255,00 Grundavdrag - 2712,90 Inkomst på vilket skatten beräknas 4515,30 0,00

16 Skatteförvaltningen 2013 16 Ordinarie beskattning Förhandsifylld skattedeklaration Alla finländare får en förhandsifylld skattedeklaration som redan innehåller mycket information. Kommer i april, kolla och fyll i det som fattas och skicka tillbaka i maj! Ändringar kan också anmälas elektroniskt på webben! Beskattningsbeslut Ger beskattningsresultatet: skatteåterbäring eller kvarskatt

17 Skatteförvaltningen 2013 17 Sökande av ändring 1.Skatterättelsenämnd Rättelseyrkande, skriv fritt eller använd en formulär Om ditt beskattningsbeslut är felaktigt: t.ex. ett avdrag saknas eller inkomsten är fel angiven 2.Förvaltningsdomstolen 3.Högsta förvaltningsdomstolen

18 Skatteförvaltningen 2013 18 Kundservice och serviceställen på webben: skatt.fi landsomfattande servicenummer ca. 75 serviceställen

19 Skatteförvaltningen 2013 19 Andra skatter… Mervärdesskatt Fastighetsskatt Arvs- och gåvoskatt Skatter som andra myndigheter tar ut bl.a.: Bilskatt; fordonsskatt Tobakskatt, accis på alkohol, accis på sötsaker www.trafi.fi www.tulli.fi


Ladda ner ppt "Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser