Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013."— Presentationens avskrift:

1 Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013

2 Skatteförvaltningen Beskattningen baserar sig på skattelagar Skattelagarna stiftas av riksdagen Skattestyrelsen ger anvisningar

3 Skatteförvaltningen Varför tar vi ut skatt? Staten, kommunerna och församlingarna tillhandahåller tjänster för medborgarna hälsovård utbildning och dagvård skolmat sociala understöd och bidrag hobbymöjligheter Den service som samhället erbjuder finansieras med skattemedel

4 Skatteförvaltningen Även du betalar skatt! Mervärdesskatt: Mervärdesskatt (moms): I priset på alla produkter ingår moms, som i Finland är vanligen 24 %. Moms ger ca hälften av de skatteintäkter som inflyter till staten.

5 Skatteförvaltningen De unga och skattekortet

6 Skatteförvaltningen Skattevokabulär Den skattskyldiga Skatteförvaltningen = bl.a. skattebyrån, företagsskattebyrån, skatteuppbördsenheten Skatteår, beskattningsår Skattekort Skattdeklaration Beskattningsbeslut Rättelseyrkande

7 Skatteförvaltningen Direkt och indirekt beskattning Direkta skatter: Inkomstskatt, fastighetsskatt… Indirekta skatter: Mervärdesskatt, acciser (t.ex. godsaker och bränslen)…

8 Skatteförvaltningen När ska man betala inkomstskatt? 1.För förvärvsinkomst: Löneinkomst, inkomst av yrke eller rörelse, arvoden andra: dörrvaktsinkomster, mötes- och lärararvoden Förmåner Studiestöd, pensioner, dagpenningar 2.För kapitalinkomst: Hyresinkomster Räntor Dividender

9 Skatteförvaltningen Till vem ska man betala inkomstskatt? Statsskatt → staten Kommunalskatt → hemkommunen Kyrkoskatt → församlingen Sjukförsäkringens sjukvårds- och dagpenningspremie → FPA

10 Skatteförvaltningen Progressiv - proportionell Inkomstskatten till staten är progressiv: Ju mindre är din inkomst, desto lägre är din skatteprocent. Kommunal- och kyrkoskatt samt sjukför- säkringspremien är proportionella: Proportionell skatt = skatteprocenten är lika stor för alla inkomster Skatteprocenten för kapitalinkomst är 30 % (för kapitalinkomster som överstiger euro är den 32%)

11 Skatteförvaltningen Skatteskalan för statens inkomstskatt 2013 Beskattningsbar Skatt vid nedre Skatt som över- förvärvsinkomst, euro gränsen, euro skrider den nedre gränsen – ,5 % – ,5 % – ,5 % – ,75 % ,75 31,75 %

12 Skatteförvaltningen Beskattningsförfarande 1.Förskottsuppbörd Förskottsinnehållning Förskottsbetalning 2.Ordinarie beskattning Förhandsifylld skattedeklaration Fastställer den beskattningsbara inkomsten 3.Ändringsbeskattning

13 Skatteförvaltningen Avdrag vid beskattningen En del av avdragen får du automatiskt: Studiepenningsavdrag, grundavdrag, förvärvsinkomstavdrag osv. Vissa andra måste du själv yrka om, t.ex.: Kostnader för arbetsresor Kostnader för förvärvande av inkomsten, t.ex. facklitteratur Räntor på bostads- och studielån

14 Skatteförvaltningen Förskottsuppbörd Skattekort Skatteförvaltningen skickar automatiskt till alla som fyller 16 Förskottsinnehållningen dras av lönen enligt den procent som anges på skattekortet Dessutom dras av bl.a. Arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL-avgift) under 53 år: 5,15% 53 år eller äldre: 6,50% Arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60 %

15 Skatteförvaltningen Exempel på uträkning av skattepliktig inkomst Statsbeskattning/Kommunalbeskattning Studiepenning2330, ,00 Sommarjobbslön3000, ,00 Inkomster sammanlagt 5330, ,00 Avdrag för förvärvande av inkomsten - 620, ,00 ArPl- och arbetslöshetsförsäkrings- premier (5,75 %) som avdrag:- 172, ,50 Sjukförsäkringens dagpennings- premier (0,74 %)- 22, ,20 Studiepenningsavdrag ,00 Förvärvsinkomstavdrag - 255,00 Grundavdrag ,90 Inkomst på vilket skatten beräknas 4515,30 0,00

16 Skatteförvaltningen Ordinarie beskattning Förhandsifylld skattedeklaration Alla finländare får en förhandsifylld skattedeklaration som redan innehåller mycket information. Kommer i april, kolla och fyll i det som fattas och skicka tillbaka i maj! Ändringar kan också anmälas elektroniskt på webben! Beskattningsbeslut Ger beskattningsresultatet: skatteåterbäring eller kvarskatt

17 Skatteförvaltningen Sökande av ändring 1.Skatterättelsenämnd Rättelseyrkande, skriv fritt eller använd en formulär Om ditt beskattningsbeslut är felaktigt: t.ex. ett avdrag saknas eller inkomsten är fel angiven 2.Förvaltningsdomstolen 3.Högsta förvaltningsdomstolen

18 Skatteförvaltningen Kundservice och serviceställen på webben: skatt.fi landsomfattande servicenummer ca. 75 serviceställen

19 Skatteförvaltningen Andra skatter… Mervärdesskatt Fastighetsskatt Arvs- och gåvoskatt Skatter som andra myndigheter tar ut bl.a.: Bilskatt; fordonsskatt Tobakskatt, accis på alkohol, accis på sötsaker


Ladda ner ppt "Beskattning i Finland Presentation för skolungdomar Skatteförvaltningen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser