Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V AD ÄR DET FÖR SAKER SOM VÅRA POLITIKER BEHÖVER BRY SIG OM …

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V AD ÄR DET FÖR SAKER SOM VÅRA POLITIKER BEHÖVER BRY SIG OM …"— Presentationens avskrift:

1 V AD ÄR DET FÖR SAKER SOM VÅRA POLITIKER BEHÖVER BRY SIG OM …

2 B EHÖVER JAG BRY MIG ? Det handlar om dig och ditt framtida liv… Målen är lika för alla partier men vägarna (metoderna) dit ser annorlunda ut. Viktigt att ha koll på vad partierna vill, påverkar ditt liv som du vill. Vad tycker partierna om samhällsfrågorna? Röstar på olika partier som sedan för vår talan och fattar beslut som rör oss. Vart 4:e år, andra söndagen i september Fyllt 18 år och är svensk medborgare

3 A RBETE ÅT ALLA Svenska företag måste producera varor o tjänster. Fler får arbete och mer skattepengar till staten. NÄRINGSLIV = Industrier, affärer och företag som finns i landet Hur ska vi minska arbetslösheten?

4 B RA EKONOMI Hålla nere priset på de svenska varorna så att man köper dessa och inga andra länders. INFLATION = när allting blir dyrare Statens inkomster och utgifter är lika stora. Låna pengar utomland (statsskuld) och detta blir dyrt pg a räntan. RÄNTA = pengar du betalar för att få låna pengar Hur dämpar vi inflationen och minskar statsskulden?

5 VÄLFÄRD Att ge människor en trygghet kostar mkt pengar. Hur stor ska välfärden vara? Hur ska den bekostas? VÄLFÄRD = föräldraförsäkring, barnbidrag, barnomsorg, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, socialförsäkring och pensioner

6 S VERIGES TRYGGHET OCH OBEROENDE Försvara Sverige från hot utifrån och inifrån. Hur stort ska försvaret vara? Kommer EU ha en gemensam försvarspolitik och försvar i framtiden?

7 L AG OCH ORDNING Hur mkt ska samhället ingripa och vilka straff ska vi ha i Sverige? Kriminalpolitik

8 M ILJÖFRÅGOR Alla partier är medvetna om miljö- och klimathotet. Hur mkt ska det få kosta att tänka på miljön?

9 H ANDEL – OCH KOMMUNIKATIONER Vägar, biltrafik, järnvägstrafik, radio och tv, internet och vår handel med utlandet. Varför är detta viktigt? Vad bestämmer vi över och vad bestämmer EU?

10 I NVANDRAR - OCH FLYKTINGPOLITIK En mkt stor politisk fråga, ökade oroligheter i världen gör att flyktingströmmen tilltar. Sverigedemokraterna lagt fram frågan. Är det ok att tycka något här? Medkänsla eller se till sig själv?

11 S VERIGE OCH E U Hur mkt makt ska överlåtas till EU och hur mkt makt ska Sverige ha?

12 A LLT SKA BETALAS Vad har vi råd med? Hur höga ska skatterna vara? Vad får vi för våra skatter? Vad händer om skatterna höjs eller sänks?


Ladda ner ppt "V AD ÄR DET FÖR SAKER SOM VÅRA POLITIKER BEHÖVER BRY SIG OM …"

Liknande presentationer


Google-annonser