Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mall för kommunikationsplan. Den här mallen för kommunikationsplan är till för er som arbetar införandet av webbtidbok och andra e-tjänster. Väl planerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mall för kommunikationsplan. Den här mallen för kommunikationsplan är till för er som arbetar införandet av webbtidbok och andra e-tjänster. Väl planerad."— Presentationens avskrift:

1 Mall för kommunikationsplan

2 Den här mallen för kommunikationsplan är till för er som arbetar införandet av webbtidbok och andra e-tjänster. Väl planerad kommunikation är en avgörande framgångsfaktor för att lyckas med införandet av e-tjänster. Mallen är ett stöd i hur man kan tänka och gå tillväga med planering och genomförande av kommunikationsinsatser. Genom att gå igenom och svara på frågorna så får du ett stöd i att ta fram en kommunikationsplan för just er verksamhet. Ni behöver också utse en ansvarig för kommunikationen. –Men att vara ansvarig för kommunikationen är inte detsamma som att man genomför alla aktiviteter. Det kan flera personer göra. Mall för kommunikationsplan

3 Kommunikationsplanen summeras upp i aktivitetsplanen på bilden. Men för att komma dit behöver du gå igenom alla planeringssteg i denna PPT. Aktivitetsplanen hittar du sist i denna presentation.

4 Hur ska vi använda webbtidboken? –Vilken ärendetyper ska vi erbjuda via webbtidbok? –Vilka tider ska vi lägga in i webbtidboken? –Hur många av våra listade patienter berörs av att vi inför webbtidbok? –Vilken personal berörs av att vi inför webbtidbok? –Hur påverkar införandet vår verksamhet och vilket är verksamhetsmålet för införandet? –Mer? Nuläge

5 Vilka är era målgrupper? –Vilka av era listade patienter berörs? –Vilken personal berörs? –Påverkas några samarbetspartners? –Fler? All kommunikation sker på mottagarens villkor. Vad vet du om målgruppernas förkunskaper, attityder, behov, förutsättningar etc? Gå igenom målgrupp för målgrupp. Målgrupp VEM

6 Sätt upp de mål som kommunikationen ska uppnå. –Kunskapsmål (Vad ska målgruppen veta) –Motivationsmål (Vad ska målgruppen känna) –Beteendemål (Vad ska målgruppen göra) Vilka budskap har ni till respektive målgrupp? –Ex till patienterna. När du använder webbtidbok så kan du boka tid närsomhelst på dygnet. –Ex till personalen. Genom webbtidboken frigör vi tid och kan ägna mer tid till patienterna. Kommunikationsmål VAD

7 I vilken ordning ska målgrupperna få information. Man kan t ex bestämma att personalen alltid ska få information först. Vilka kanaler ska användas? –Hur brukar era målgrupper kommunicera? Vilka befintliga kanaler har ni idag? Mejl, möten, patientmötet, intranät, internet, telefon, väntrummet osv. Vilket tonläge ska vi ha? –Man kan t ex bestämma att kommunikationen ska vara enkel, tydlig och hjälpsam. Kommunikationsstrategi HUR

8 Föreslå, planera och förbered möjliga aktiviteter och i vilken ordning dessa ska genomföras. Använd mallen på nästa sida Aktiviteter

9 Aktiviteter - mall

10 Planera någon form av utvärdering Exempelvis stäm av mot projektmål, planera uppföljningssamtal eller genomför enkät. –Vilka effekter gav aktiviteten? –Vad kan förbättras till nästa gång? –Har informationen varit tydlig, relevant, korrekt? Utvärdera


Ladda ner ppt "Mall för kommunikationsplan. Den här mallen för kommunikationsplan är till för er som arbetar införandet av webbtidbok och andra e-tjänster. Väl planerad."

Liknande presentationer


Google-annonser