Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstnärsnämnden Skövde 8 mars och Göteborg 9 mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstnärsnämnden Skövde 8 mars och Göteborg 9 mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konstnärsnämnden Skövde 8 mars och Göteborg 9 mars 2016

2 INNEHÅLLSDEKLARATION Konstnärsnämndens uppdrag Stipendier & bidrag till enskilda inom bild och form, musik, teater, dans och film Internationella program inom bild- och form, musik och dans Kulturbryggan Konstnärers villkor Att ansöka Kriterier och villkor

3 Konstnärsnämndens grunduppdrag Konstnärsnämnden ska främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och främja konstnärlig utveckling Myndigheten ska även främja nyskapande kultur

4 Konstnärsnämndens grunduppdrag Myndigheten analyserar och sprider kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor bevakar trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet. Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

5 Analys och utredning Inkomstundersökningar Arbetsmiljöundersökning Konstnärsguiden Samverkansmodellen - regionala kulturplaner Jämställdhetsintegrering - JIM Kulturella och kreativa näringar Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering Tidsbegränsade uppdrag från regeringen och remisser

6 Kulturbryggan Projektbidrag till nyskapande konst- och kultur Från 1 oktober 2015 permanentad inom Konstnärsnämnden Alternativ och komplement till övriga offentliga bidragsgivare Inga restriktioner angående organisationsform hos sökande Hela kulturområdet som fält

7 Kulturbryggan Startstöd – förstudier, planeringsarbeten m.m. o o Maximalt sökbelopp 100 000 kr Genomförandestöd – förverkligande av fullskaliga projekt o o Maximalt sökbelopp 1 000 000 kr 21,5 miljoner under året Ansökningstider 2016: 11 mars – 1 april, 12 aug. – 2 sept.

8 Kulturbryggan 27 kompetensområden Rådgivande bedömarpool Enskilda bedömningar utifrån sakkunskap Beslutandegrupp Bedömningsgrunder: o o Nyskapande (bedöms i bedömarpoolen) o o Kvalitet (bedöms i bedömarpoolen) o o Kompetens och genomförbarhet (bedöms i bedömarpoolen) o o Samverkan (bedöms i bedömarpoolen) o o Ändamålsenlighet (bedöms av kansliet)

9 Stipendier och bidrag till enskilda 8 000 ansökningar/år 2 000 stipendier och bidrag/år 131 mkr/per år

10 Stipendier och bidrag till enskilda Arbetsstipendier Projektbidrag Långtidsstipendier Internationellt kulturutbyte Resor Statlig inkomstgaranti

11 Internationella bidrag till enskilda Syftet är att öka utbytet mellan svenska och utländska konstnärer öka arbets- och inkomstmöjligheterna främja konstnärlig utveckling bygga långsiktiga internationella kontakter

12 Egen verksamhet kompletterar Iaspisprogrammet för bild- och form Internationella dansprogrammet - KID Internationella musikprogrammet – KIM

13 Villkor och kriterier - enskilda Enskilda personer (ej organisationer eller föreningar) Yrkesverksamma - i första hand frilansande - konstnärer som är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Sverige. Ej studerande inom grundutbildning t o m masternivå Bedömningsgrunder: konstnärlig kvalitet, verksamhet, ekonomiskt behov Spridning inom genrer, tekniker, yrkeskategorier, kön, kulturell och etnisk bakgrund, åldrar, geografisk hemvist.

14 Att tänka på som sökande Digital ansökan på konstnarsnamnden.se Anvisningarna – läs noga och följ dem Mottagaren/läsaren Koncentration Aktuella arbetsprover Sök i god tid, arbeta med ansökan

15 Välkomna till Konstnärsnämndens informationspunkt! Bitte Jarl Mikael Theorin Lars Olof Gustafson


Ladda ner ppt "Konstnärsnämnden Skövde 8 mars och Göteborg 9 mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser