Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Denna presentation handlar om de tre lagarna: Upphovsrätten, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Korta exempel på vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Denna presentation handlar om de tre lagarna: Upphovsrätten, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Korta exempel på vad."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen! Denna presentation handlar om de tre lagarna: Upphovsrätten, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Korta exempel på vad de olika lagarna innebär kommer att nämnas under presentationens gång. Foto: Okänd. Källa: http://tyda.se/search/lagbok

3 Upphovsrätten Skapare (upphovsman) rätt till sitt verk Omfattar en del verk som film, musik, kartor, byggnadskonst och datorprogram Omfattar inte författningar, yttringar från myndigheter samt enkla texter eller blanketter Det finns dock undantag gällande punkten ovan! Foto: Okänd. Källa: http://ygraph.com/copyrightsymbol

4 Personuppgiftslagen Skyddar människors integritet när personuppgifter hanteras Samtycke och information till den berörde Lagen relevant vid exempelvis registreringar och lagring av uppgifter Tillåtet att behandla uppgifter om personuppgiftsansvarige har en rättslig skyldighet eller ska utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning Foto: Okänd Källa: https://medielagarochregler.wikispaces.com/PERSONUPPGIFTSLAGEN

5 Offentlighets- och sekretesslagen Myndigheter och institutioners handläggning vid registrering, utlämning och hantering av allmänna handlingar Sekretessbelagd handling = hemlig Absolut sekretess vid offentlig upphandling = handlingar rör bara berörda parter och får inte spridas förrän den blivit offentliggjord Vid ej utlämnande av handling, överklaga hos kammarrätten Foto: Okänd. Källa: http://privatspan.com/sekretess-och-anonymitet/

6 Sammanfattning Denna presentation har handlat om de tre olika lagarna Upphovsrätten, Personuppgiftslagen samt Offentlighets- och sekretesslagen. Korta exempel på vad lagarna innebär har tagits upp i denna presentation. Tack för visat intresse! Foto: Okänd. Källa: http://www.kivos.se/oppet- seminarium-i-riksdagen-18e-mars/ Riksdagen

7 Källförteckning Elektroniska källor Introduktion till upphovsrätt Senast uppdaterad (granskad): 2015-02-11. Hämtad: 2016-05-13 Licens Hämtad: 2016-05-13. Vad får man inte göra? – Upphovsrätt Hämtad: 2016-05-13. Om oss Hämtad: 2016-05-13. Personuppgiftslagen Hämtad: 2016-05-13. Om datainspektionen Hämtad: 2016-05-13. Personuppgiftslag (1998:204) Senast ändrad: 2010. Hämtad: 2016-05-13. Riksdagens uppgifter Hämtad: 2016-05-13.

8 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Hämtad: 2016-05-13. Om Notisum Hämtad: 2016-05-13. Uppgifter Hämtad: 2016-05-13.


Ladda ner ppt "Välkommen! Denna presentation handlar om de tre lagarna: Upphovsrätten, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Korta exempel på vad."

Liknande presentationer


Google-annonser