Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sören Öman Ändringar i personuppgiftslagen Normgivningsbemyndigandena 1/1 1999 Samordningsnummer 1/1 2000 Överföring till tredje land med adekvat skyddsnivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sören Öman Ändringar i personuppgiftslagen Normgivningsbemyndigandena 1/1 1999 Samordningsnummer 1/1 2000 Överföring till tredje land med adekvat skyddsnivå."— Presentationens avskrift:

1 Sören Öman Ändringar i personuppgiftslagen Normgivningsbemyndigandena 1/1 1999 Samordningsnummer 1/1 2000 Överföring till tredje land med adekvat skyddsnivå 1/1 2000 Avkriminalisering av ringa brott 1/1 2000

2 Sören Öman Ändringar i personuppgiftsförordningen Anmälan för förhandskontroll 1/4 1999 Kommunala protokoll m.m. 1/1 2001 Överföring till Schweiz och Ungern samt Safe Harbor 1/1 2001 Myndigheters behandling i löpande text av känsliga personuppgifter 1/10 2001 Standardavtalsklausuler för överföring till tredje land 1/12 2001

3 Sören Öman Datainspektionen DIFS –1998:1 Upphävande av gamla föreskrifter –1998:2 Anmälningsskyldighet (senast ändrad DIFS 2001:1) –1998:3 Uppgifter om lagöverträdelser m.m. Allmänna råd –Information till registrerade –Säkerhet för personuppgifter

4 Sören Öman Branschöverenskommelser Granskade –Direkt marknadsförening –Marknadsundersökningar Granskning pågår –Inkassoområdet –Finansieringsverksamhet

5 Sören Öman Rättspraxis Ramsbro-domen (NJA 2001 s. 409) Bodil-fallet Mål om 7 kap. 16 § sekretesslagen –Virtutech (RegR 2001 ‑ 06 ‑ 25 mål 4174 ‑ 2000) –Jordbruksverket (RegR 2001 ‑ 10 ‑ 01 i mål nr 7517 ‑ 2000) –Flera fall från kammarrätt

6 Sören Öman EG Teledataskyddsdirektivet Förordning om institutionernas behandling Kommissionsbeslut om utlandsöverföring Artikel 29-gruppens yttranden Arbetstagares personuppgifter – Social dialog 3 fall för förhandsavgörande i EG- domstolen

7 Sören Öman Missbruksmodell Förbjud missbruk och reglera inte hantering –Personuppgifter i löpande text och ljud- och bilduppgifter Offentlig utvärdering av EG-direktivet Ds 2001:27

8 Sören Öman Genomförandet i andra länder Beslut om motiverade yttranden –Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Irland, Danmark, Spanien och Österrike Frankrike, Tyskland & Luxemburg stämda –Luxemburg dömd

9 Sören Öman Genomförandet i Norden Sverige 24/10 1998 Finland 1/6 1999 Danmark 1/7 2000 –3 regeringsförslag & hundratals frågor i Folketinget Norge 1/1 2001 Island 1/1 2001

10 Sören Öman Safe Harbor & Standardavtalsklausuler Safe Harbor: Överföring av personuppgifter till företag i USA Kontrollera att företaget finns med på Safe Harbor-listan: http://www.export.gov/safeharbor/ Standardavtalsklausuler: Skriv av klausulerna i kommissions beslut: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/data prot/news/clauses2faq.htm

11 Sören Öman Kommuner, 12 § PUF Diarier, kallelser, kungörelser och protokoll Vad får läggas ut på Internet? –Dnr och liknande –Uppgifter om förtroendevalda i deras uppdrag Undantag: personnummer –Uppgifter om andra personer Undantag: känsliga personuppgifter, brottsuppgifter, personnummer eller om det finns risk för integritetskränkning

12 Sören Öman Myndigheter och känsliga personuppgifter, 8 § PUF En myndighet får behandla känsliga personuppgifter i löpande text, om –uppgifterna har lämnats i ett ärende, eller –uppgifterna är nödvändiga för handläggningen av ett ärende


Ladda ner ppt "Sören Öman Ändringar i personuppgiftslagen Normgivningsbemyndigandena 1/1 1999 Samordningsnummer 1/1 2000 Överföring till tredje land med adekvat skyddsnivå."

Liknande presentationer


Google-annonser