Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk Geografi HT09 Introduktion till övning 3: Regional utveckling – platsmarknadsföring och policy Johan Jansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk Geografi HT09 Introduktion till övning 3: Regional utveckling – platsmarknadsföring och policy Johan Jansson."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk Geografi HT09 Introduktion till övning 3: Regional utveckling – platsmarknadsföring och policy Johan Jansson

2 Konkurrerande regioner/städer Regioner/Städer konkurrerar i allt högre utsträckning med varandra…!? Detta beror bl.a. på strukturförändringar, ökade internationella relationer (globalisering) Städer/platser/regioner har kommit att ses som centrala drivkrafter/tillväxtcentrum Politiker, akademiker och praktiker har diskuterat och agerat i frågan: Hur konkurrera med lokala resurser (klusterstrategier etc)? Fokus på städers möjlighet att locka investeringar, turister, befolkning etc.

3 Konstruerade fördelar Från ’competitive’ eller ’comparative advantages’ till ’constructed advantages (Cook & Leysdesdorff 2006) För städer räcker det inte att vara attraktiva och funktionella – andra måste bli varse och övertygad om stadens attraktivitet och en starkt varumärke/image är det mest effektiva sättet att kommunicera detta på.

4 Branding Regioner och städer konkurrerar allt mer genom symboliska, immateriella värden, image etc. Branding – marknadsföring/varumärkes- byggande (svårt att översätta och exakt definiera); materiella och immateriella attribut; funktionella och emotionella kännetecken. ”A brands value is in the way people end up thinking and feeling about it and the product it is linked to.”

5 Vad konkurrerar städer om? 1. Attrahera ingående investeringar och internationellt riskkapital 2. Attrahera nya och behålla existerande företag 3. Attrahera och behålla högkvalificerad arbetskraft 4. Attrahera nya invånare 5. Attrahera turister och besökare 6. Försäljning och marknadsföring av lokalt producerade varor och tjänster

6 Framgångsrika exempel Manchester Barcelona Bilbao Dublin

7 Vem konkurrerar med vem? Tre nivåer av konkurrens: – Globala städer – Regional centra – Mindre perifera städer Vem konkurrerar Uppsala med? Vem konkurrerar Stockholm med? Vem konkurrerar New York med?

8 Strategier för ’branding’ ’Branding’ genom signaturbyggnader, events, och större (flaggskepps)projekt. ’Branding’ genom planeringsstrategier, stadsutvecklingsprojekt samt institutionellt och infrastrukturellt stöd. ’Branding’ genom marknadsföring, myter, slogans, logotyper etc.

9 ’Branding’ genom signaturbyggnader, events, och större (flaggskepps)projekt. Copyright (c) 2008 www.dubai-worldislands.com

10 ’Branding’ genom planeringsstrategier, stadsutvecklingsprojekt samt institutionellt och infrastrukturellt stöd.

11 ’Branding’ genom marknadsföring, myter, slogans, logotyper etc.

12 Har platsmarknadsföring någon betydelse? En majoritet av Sveriges kommuner är engagerade i marknadsföring Vanligare i små kommuner än stora Initiativtagare (kommunala politiker och tjänstemän) ofta positiva, men statistiken (för antalet inflyttade) mer negativ

13 Baksidan av ’branding’ Vem gagnar marknadsföringen (och/eller klusterstrategierna)? Gynnas alla av den bild/image som konstrueras? Skillnad på att marknadsföra en produkt och en stad/region Kritik mot idén om att städer/regioner konkurrerar med varandra – inget nollsummespel, samarbeten

14 Instruktioner: Övning 3 Detta är en fallstudie som genomförs i grupper. I denna fallstudie har ni fått i uppgift av er kommun/stad/region att skapa en utvecklingsstrategi för er hemkommun/hemstaden/hemregion.

15 Ni ska inom den utsatta arbetstiden: Skriva en rapport på mellan 1500-2000 ord där ni kortfattat beskriver den plats/region ni har valt samt de identifierade utvecklingsprojekt ni har valt att lyfta fram. Planera och genomföra en 15 minuter lång PowerPoint-presentation (eller motsvarande) där ni redogör för ert projekt.

16 Ni kan organisera er text och presentation relativt fritt, men följande punkter bör vara inkluderade: Identifiera (minimum) fem saker i er kommun som är betydelsefulla/intressanta/roliga att presentera som en bra image eller representation för er valda kommun. Motivera era val – gärna med utgångspunkt i de teorier och frågeställningar som aktualiserats under kursens gång. Identifiera fem strategier som ni tycker att staden/kommunen/regionen ska fokusera på i deras arbete att stärka sin image/varumärke/brand. Motivera era val.

17 Även andra frågor kan vara av intresse att fundera över till exempel: Finns det industrier, grupper och andra frågor som ni har valt (medvetet eller omedvetet) att bortser ifrån i er identifiering av viktiga faktorer för er kommuns/regions regionala ekonomiska utveckling? Motivera era val.

18 Krav Inför denna uppgift har ni relativt gott om tid och därmed krav på er att ta fram ett gediget bakgrundsmaterial. Leta upp material från källor som internet, artiklar, böcker. Intervjuer? Väl strukturerad och genomarbetad presentation och inlämningsuppgift. (Var noga med att fördela arbetet inom gruppen. Samtliga i gruppen ska bidra både till presentationen och den skriftliga rapporten.)

19 Utöver inlämningsuppgiften och PowerPoint- presentationen vill vi att varje grupp förbereder: En kort (ca. 5 minuter) kritiskt granskande opposition. Ni ska även aktivt lyssna och ge kommentarer till den muntliga presentationen. Oppositionsordning: Grupp 1 läser PM och lyssnar aktivt på grupp 2, grupp 2 läser och lyssnar på grupp 3, grupp 3 läser och lyssnar på grupp 4, grupp 4 läser och lyssnar på grupp 1. Varje grupp ska även läsa samtliga case/PM i gruppen och vara beredd att delta i diskussionen, ge konstruktiv kritik och komma med kommentarer.

20 Inlämning: datum och tider Redovisning av fallstudien sker måndagen 14 december. Se tid för respektive grupp i schemat. Den skriftliga inlämningsuppgiften ska lämnas in senast fredag 11 december kl. 18.00


Ladda ner ppt "Ekonomisk Geografi HT09 Introduktion till övning 3: Regional utveckling – platsmarknadsföring och policy Johan Jansson."

Liknande presentationer


Google-annonser