Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad krävs av en kommunal planläggare? Rådplägningsdag för byggda miljöer Vasa, 3.12.2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad krävs av en kommunal planläggare? Rådplägningsdag för byggda miljöer Vasa, 3.12.2015."— Presentationens avskrift:

1 Vad krävs av en kommunal planläggare? Rådplägningsdag för byggda miljöer Vasa, 3.12.2015

2 Planläggaren enligt lagen ”Den som utarbetar en plan skall vara behörig för uppdraget.” MBL 10 § ”Den som utarbetar en plan skall ha för planeringsuppgiften lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens svårighetsgrad. MBF 3 §

3 organisatör strateg synonymer.se ”Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den.” Allan Lakein Lantmäteriingenjör Geograf Arkitekt Landskapsarkitekt Byggnadsingenjör

4 Planläggningens mål enligt lagstiftningen Möjligheterna att skapa en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper En ekonomisk samhällsstruktur och områdesanvändning Förutsättningar för en tillräcklig bostadsproduktion Den byggda miljöns skönhet och värnande om kulturvärden Möjligheterna att bevara naturens mångfald och andra naturvärden Miljövården och möjligheterna att förhindra miljöolägenheter En sparsam användning av naturresurserna Välfungerande samhällen och ett högklassigt byggande Ett ekonomiskt samhällsbyggande Näringslivets verksamhetsbetingelser och utvecklingen av en fungerande konkurrens Tillgången till service Ändamålsenliga trafikarrangemang samt i synnerhet betingelserna för kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken MBL 5 § Genom interaktiv planering och tillräcklig bedömning av konsekvenserna av konsekvenserna främja:

5 Vad krävs av en (kommunal) planläggare? Har förståelse för varför man planerar Har förståelse för planhierarkierna Är samarbetsförmögen Är tålamodig Är problemlösningsinriktad Har simultankapacitet Har juridisk kunskap Ärlighet

6 Kiitos – Tack! Anna-Karin Pensar planläggare - kaavoittaja Pedersöre kommun - Pedersören kunta Skrufvilagatan 2 - Skrufvilankatu 2 68910 Bennäs - Pännäinen Tel. - Puh.: 044 755 7619044 755 7619


Ladda ner ppt "Vad krävs av en kommunal planläggare? Rådplägningsdag för byggda miljöer Vasa, 3.12.2015."

Liknande presentationer


Google-annonser