Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur undersöker man hälsa?. Synen på hälsa Medicinsk: hälsa = frånvaro av sjukdom Funktionell: hälsa = funktionsförmåga Subjektiv: hälsa = upplevt tillstånd,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur undersöker man hälsa?. Synen på hälsa Medicinsk: hälsa = frånvaro av sjukdom Funktionell: hälsa = funktionsförmåga Subjektiv: hälsa = upplevt tillstånd,"— Presentationens avskrift:

1 Hur undersöker man hälsa?

2 Synen på hälsa Medicinsk: hälsa = frånvaro av sjukdom Funktionell: hälsa = funktionsförmåga Subjektiv: hälsa = upplevt tillstånd, man mår bra WHO: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet

3 Enkäter mäter upplevd hälsa Hur pålitligt är det att fråga människor själva om hur de mår? Man har påvisat ett samband mellan upplevd hälsa och verklig hälsa

4 Symptom är ett mått på upplevd hälsa Fysiska symptom Psykiska symptom  t.ex. ångest, oro, nedstämdhet Psykosomatiska symptom  Fysiska symptom som orsakas av psykiska faktorer  t.ex. smärta eller illamående vid stress Symptom har alltid en bakomliggande orsak, måste tolkas rätt

5 Mått på välbefinnande Beck's Depression Inventory

6

7 Mått på välbefinnande Beck's Depression Inventory Erik Allardts välfärdsmodell  Levnadsförhållanden (having)  Sociala relationer (loving)  Självförverkligande (being)

8 Befolkningsundersökningar Kartläggning av vanor, kunskaper och attityder  > behov av hälsofrämjande åtgärder  > effekter av tidigare åtgärder  > avslöja ökande hälsoproblem Hälsomätningar i Finland:  Undersökning av vuxenbefolkningens hälsobeteende (AVTK), sedan 1978  Nuorten terveystapatutkimus, vartannat år sedan 1977  Hälsa i skolan, årligen sedan 1995

9 Utdrag ur AVTK Viktigaste delområdena:  Tobaksrökning  Matvanor  Alkoholkonsumtion  Motion

10 Utdrag ur AVTK 2010

11

12

13 Globala frågor Hälsoskillnader mellan i- och u-länder Världshälsoorganisationen (World Health Organisation, WHO)  Så god hälsa som möjligt för alla människor EU  Hjälper medlemsländerna att lösa folkhälsoproblem, ansvaret ligger dock på dem  Fri rörlighet, rätt till socialskydd, Europeiskt sjukförsäkringskort  Hälsoskillnader mellan EU-länder Unicef – FN:s barnfond

14

15 Funktionsförmåga Fysisk  Uthållighet, muskelkondition, rörelsekontroll  Arbetsredskap, krävs för allmän arbets- och funktionsförmåga  Mätning --> behov av hjälpmedel eller rehabilitering Prestationsförmåga  Förmåga att klara fysiska uppgifter effektivt och med minimal ansträngning  Mäts med t.ex. Coopers test

16 Funktionsförmåga Psykisk  Intellektuell och mental ansträngning  Grundar sig på subjektiv upplevelse  Psykiska symptom: depression, ångest, misstänksamhet Social  Interaktion med andra människor

17 Välbefinnande i arbetet Grunden i hälsa och funktionsförmåga Övriga faktorer:  Arbetsorganisation  Arbetsuppgifter  Chefer och arbetskamrater  Personalpolitik  Resultat Kan förbättras genom arbetsutveckling

18 Huset måste ha en stadig grund Om de övre våningarna blir för tunga kan huset rasa Alla våningar måste vara i balans

19 Ergonomi Arbetsmiljö och redskap ska motsvara människans krav Onödig påfrestning och skadlig belastning minimeras Ergonomin strävar efter att optimera verksamheten med tanke på hur människor fungerar

20 Ergonomi Fysisk ergonomi:  Arbetsställningar  Materialhantering  Repetitiva rörelser  Arbetsrelaterade sjukdomar i stöd- och rörelseorganen  Planritningar för arbetsplatsen  Säkerhet och hälsa

21 Ergonomi Kognitiv ergonomi:  Perceptionsförmåga, minne, slutledningsförmåga  På arbetsplatsen Psykisk belastning Beslutsfattande Prestationer som kräver skicklighet Interaktion mellan människa och dator Arbetsstress Utbildning

22 Ergonomi Organisatorisk ergonomi:  Organisationsstruktur  Kommunikation  Personaladministration  Arbetets utformning och arbetstid  Arbete i team, samarbete  Etc...

23

24 Uppgift Utarbeta en enkät för att kartlägga välbefinnandet i arbetet i Mattlidens gymnasium. Som hjälp och inspirationskälla kan ni använda t.ex. sidan http://www.ttl.fi/sv/valmaende/Sidor/default.as px http://www.ttl.fi/sv/valmaende/Sidor/default.as px


Ladda ner ppt "Hur undersöker man hälsa?. Synen på hälsa Medicinsk: hälsa = frånvaro av sjukdom Funktionell: hälsa = funktionsförmåga Subjektiv: hälsa = upplevt tillstånd,"

Liknande presentationer


Google-annonser