Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CDG -ett värdefullt hjälpmedel i behandlingen av koledokussten Martin Ljungman, Kirurgiska kliniken Västmanlands sjukhus Västerås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CDG -ett värdefullt hjälpmedel i behandlingen av koledokussten Martin Ljungman, Kirurgiska kliniken Västmanlands sjukhus Västerås."— Presentationens avskrift:

1 CDG -ett värdefullt hjälpmedel i behandlingen av koledokussten Martin Ljungman, Kirurgiska kliniken Västmanlands sjukhus Västerås

2 Antal per- och postop ERC n=1632 ledare

3 CDG Vid kolecystektomi, perkutant installerad kolangio- duodenal guidewire

4 Uretärkateter med ändhål (Rüsch) nr 4,8 och 4

5 Stundens ingivelse 2002 - efter att vi hade haft ett fall av svår IVA-krävande ERC- pankreatit

6 -när vi såg hur lätt ledaren passerade inkilad sten ut i duodenum och samtidigt jetstråle av kontrast vid sidan om ledaren -fick ledaren ligga kvar i väntan på postop ERC

7 Metod Vid koledokussten / inget avflöde till duodenum + patol leverprov installeras CDG Ductus cysticus försluts med två metallclips Pat är uppegående och äter i väntan på ERC – går hem på permission Vid ERC backas ledaren och papillotom förs på / vid sidan om ledaren – selektiv kanylering

8 Om problem att få ledaren förbi inkilad sten – för ner kolangiografikatetern till strax ovan stenen

9 Så snart papillotomen är i gallgången, dras CDG´n ut o läget säkras med ny ledare upp i gallträdet!

10 Resultat 72/100 koledokussten, 28/100 ingen passage av kontrast till duodenum ERC 1,9 (range 0-6) dagar postop Samtliga pat kanylerades selektivt EST och stenextraktion / sotning kunde utföras

11 Komplikationer Blödning som krävde behandling (ej transfusion), två patienter Galläckage som krävde behandling (perkutant dränage + stent), två patienter Signifikanta buksmärtor + amylasstegring, tre patienter

12 Fördelar med CDG Inget behov av pre- eller peroperativ ERC. Inget behov av koledokolitektomi eller transcystisk stenextraktion - sparar op-tid = färre strykningar. Enkel, atraumatisk och tekniskt lätt metod att lära. I stort sett 100 % access till gallgången.

13 Fördelar fortsättning… Dränerar gallan ut i duodenum. Förkortad ERC-tid. Minskar sannolikt risken för allvarlig ERC- pankreatit. Kort vårdtid.

14 Nackdelar med CDG? - benigna Ledaren glider ut. Clip fastnar på ledaren. Skavsår i duodenum. Submukös dissektion. Ledaren gått av. Ledaren klippts av. Ledaren går i oral riktning i duodenum.

15 Nackdelar med CDG fortsättning… Ledaren går ut i duodenum ovan papillen. Galläckage. Pankreatit. Överanvändning och därmed en del onödiga sfinkterotomier. Långtidseffekter av sfinkterotomin?

16 Om kontrastläckage vid cystikus - installeras ett kort heltäckt metallstent som kan dras efter 4 v vid gastroskopi.

17 Varför tycker vi att CDG fungerar bra i Västerås? God vana vid peroperativ kolangiografi – ledaren / guidewiren används så snart kolangiografikatetern inte går ner i cysticus. ERC är lättillgänglig, optid bristvara. Logistiska fördelar vid dagkirurgins gallop. Propofol!

18 Tekniska tips: Styva upp ledaren med kolangio- katetern. Håll ledaren med tång x 2 tills clips är satta. Om kanylering vid sidan – kolla i 2 plan. Om läckage – stenta.

19 Vårt budskap: CDG för Postoperativ ERC, är ett mycket värdefullt komplement till Peroperativ ERC som är förstahands metod.

20 24 – 26 september VÄLKOMMEN!


Ladda ner ppt "CDG -ett värdefullt hjälpmedel i behandlingen av koledokussten Martin Ljungman, Kirurgiska kliniken Västmanlands sjukhus Västerås."

Liknande presentationer


Google-annonser