Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Min verksamhet som mentororganisation. Att vara mentororganisation Associationer till betydelsen av ”mentor” Ledare Föreläsare Hjälp-stöd-stöttning Rådgivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Min verksamhet som mentororganisation. Att vara mentororganisation Associationer till betydelsen av ”mentor” Ledare Föreläsare Hjälp-stöd-stöttning Rådgivning."— Presentationens avskrift:

1 Min verksamhet som mentororganisation

2 Att vara mentororganisation Associationer till betydelsen av ”mentor” Ledare Föreläsare Hjälp-stöd-stöttning Rådgivning Kunskapsutbyte Erfarenhetsutbyte Bollplank Förebild

3 Varför mentorskap? Bredda kunskapsbasen - som blivande socialarbetare behöver man stöd och råd av någon med mer eller annan erfarenhet och kunskap.

4 Mentorskap – uppgift och roll Dela med sig av kunskaper och erfarenheter Ge exempel på hur organisationen tänker och jobbar utifrån de frågeställningar studenterna har med sig fungera som bollplank.

5 Vårt mentorskap Mentorskapet blir till en relation mellan deltagare och studenter, där man utbyter Kunskaper Erfarenheter Förväntningar Tankar Mål Metoder

6 Kunskap och erfarenheter Fundera på vilka kunskaper och erfarenheter du och din organisation har som du tror att studenterna skulle kunna ha nytta av. Skriv gärna ner några stolpar som du kan dela med dig av till din granne.

7 Personlig utveckling Se någon växa i rollen och få självinsikt och utvecklas genom samtal med någon med mer eller annan erfarenhet och kunskap.

8 Självinsikt Stötta studenterna i att se sig själva, att reflektera, sortera tankar och skaffa målbild.

9 Två och två Fundera över varför du tycker att din verksamhet passar bra som mentororganisation?

10 Byggstenar i mentorskapet Ömsesidigt förtroende och respekt.

11 Byggstenar i mentorskapet Dela framgångar och fallgropar

12 Byggstenar i mentorskapet Mogna med hjälp av mentorskapet.

13 Att tänka på Mentorerna hjälper sina studenter att se saker och ting på ett nytt sätt, genom nya perspektiv.

14 Att tänka på Tiden Antalet Följer kurser Mentorskap åt båda hållen

15 Att tänka på Vilket stöd behöver studenterna - man är alltid osäker och vilsen när man kommer in i en ny verksamhet

16 Att tänka på Hur ska vi förbereda oss?

17 Att tänka på Tydliggör vad ni behöver veta som mentor och om de studenter som besöker er

18 Att tänka på Tydliggör förväntningar ni har och vilka egenskaper ni tar med in i mentorskapet.

19 Att tänka på Skapa trygghet Visa engagemang – få studenterna att känna sig sedda.

20 Diskutera 4 och 4 HUR man i praktiken ska göra för att studenterna ska känna sig väl mottagna. man gör för att ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter. Hur man kan mogna tillsammans genom mentorskapet

21 ”SOCIALEN HAR GETT MIG BOENDE OCH MAT PÅ BORDET, MEN DET ÄR IDEELLA FÖRENINGAR SOM GETT MITT LIV INNEHÅLL.” (STADSMISSIONENS HEMSIDA)


Ladda ner ppt "Min verksamhet som mentororganisation. Att vara mentororganisation Associationer till betydelsen av ”mentor” Ledare Föreläsare Hjälp-stöd-stöttning Rådgivning."

Liknande presentationer


Google-annonser