Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 8 april 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 8 april 2016."— Presentationens avskrift:

1 kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 8 april 2016

2 kommunal verksamhetsutveckling Referensgrupp för inriktning – Verks.plan 2016 –Två möten => input till Vplan-16 Budget 2016 – enligt uppdrag Marknadsföringsplan 2016 16. Föregående möte 2

3 kommunal verksamhetsutveckling Sammanfattning, resultat – intäkter –Ngt lägre medlemsintäkter – budget, men > 2014 – 5 utträde (helår) + 6 st nya => 102 st –Högre projektfakturering – budget, men < 2014 –FoU-intäkter ≈ budget, men > 2014 VINNOVA-ansökning godkänd; Öppna datakällor 1,45 MKr (1,3’’ utbetalt dec-15, varav 144’ bokfört 2015) –Utestående slutbetalning för NEBULA (EUR 14.681) => Totalintäkter; +130 TKr vs budget (+500 TKr vs 2014) 17.1 Årsredovisning – 2015 (1) 3

4 kommunal verksamhetsutveckling Sammanfattning, resultat – kostnader –Projektkostnader > budget NEBULA, Provisum-Västerås –Personalkostnader > budget NEBULA-projektet; utbildningsomgång & slutredovisning  Slutligt helårsresultat; -179 TKr  I ny räkning; -145.091 kr Inklusive ansamlad vinst; +33.930 & per.fond; +20.566 Eget kapital; 944.909 Kr 17.1 Årsredovisning – 2015 (2) 4

5 kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsstöd för Ekonomiskt bistånd –Vidareutveckling av Multifråga ® –Vidareutveckling av eAnsökan-EkBist ® Nationell e-tjänst – FixaMinGata.se Handläggarstöd & e-tjänster för kontaktcenter – Streamflow Öppna verksamhetssystem för skolan Uppföljningssystem för ungdomar – UKA Verksamhetssystem & förvaltningstjänst för Överförmyndaren – ProVisum 5 18.1 Projekt & förvaltning – 2016

6 kommunal verksamhetsutveckling Ekonomiskt bistånd –Vidareutvecklad eAnsökan KLAR = hushåll/medsökande –Fler nya förfrågningar, ffa CGI-kunder ProVisum – Systemförvaltning –Fortsatt vidareutvecklingsarbete –Västerås, Nacka, Kristianstad –Brett intresse, men avvaktar pågående installationer –Upphandl. förvaltningsåtagande – anbudsutvärdering på g 6 18.1 Genomgång av nuläget (1)

7 kommunal verksamhetsutveckling FixaMinGata Viss utveckling MySociety Integrationer InfraControl Online Motrice AB FlexiteBPMS Intresse; DF Respons Marknadsföring Utskick; SKL undersökning “Information till alla” Info till kontaktpersoner i användande kommuner Konferens SAK, Borås 25/5 Ale kommun > broschyr 7 18.1 Genomgång av nuläget (2)

8 kommunal verksamhetsutveckling Streamflow – systemförvaltning –Direktupphandlat 2016 Bugghantering Prioriterad vidareutveckling –Upphandlingsunderlag Samverkande kommuner Marknadsföring –Testversion webbklient –Informationsblad –Seminarium offentliga rummet –Visning för Karlshamn + diskussioner IT Höglandet –Eksjö kommun > broschyr 8 18.1 Genomgång av nuläget (3)

9 kommunal verksamhetsutveckling UKA; uppföljningssystem för ungdomar –Vidareutvecklat system Integration UHRs BEDA –Har examen eller ej –53.000kr/år Direktupphandling av Automatisk tjänst –Integrerat med UKA –Webbtjänst för övriga Marknadsföring –Film, perspektiv “en arbetsdag på Navigatorcentrum” –Kommunadress –Testinlogg –Helsingborgs kommun > broschyr 9 18.1 Genomgång av nuläget (4)

10 kommunal verksamhetsutveckling Standardisering av I/O – Öppna Skolsystem, SIS –Projekt för schemaläggningsinfo fortgår enligt plan –Ngt trög start för motsv proj – HR-info 10 18.1 Genomgång av nuläget (5)

11 kommunal verksamhetsutveckling Öppen, innovativ skolplattform –Grundplattform + 1 e-tjänst/app KLAR för pilotanvändning –2:a e-tjänst/app under utveckling => lev maj –Projektavslut juni-16 (förlängt till aug) –Nytt FoU-projekt, eller utvecklingsprojekt med alt. finansiering Öppna datakällor –1:a workshop m 20-tal deltagare genomförd i mars –Formering av verksamhetskunniga till konkreta w/s, under april – juni –Projektslut & -rpt aug-16 11 18.2 FoU-projekt – 2016

12 kommunal verksamhetsutveckling AAAAAAAA –aaaaaaaaaaa BBBBBBBBBBBBBBBBBB –bbbbbbbbbbbb 12 18.3 Projektidéer – 2016

13 kommunal verksamhetsutveckling AAAAAAAAAAA –aaaaaaaaaaaaaa BBBBBBBBBBBBBB –bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb CCCCCCCCCCCCCCCCCCC –cccccccccccccccccccccccccc 13 19.1 Inriktning, Verks.plan 2016

14 kommunal verksamhetsutveckling Intäkter ≈ 2015  Projekten + (FoU) / - (EU) Kostnader ≈ 2014 (-)  Avslutat EU-projekt => 1 heltidsresurs Förslag, enl utskick 14 19.1 Budget – 2016

15 kommunal verksamhetsutveckling AAA  Oxxxx XXX  XXXXXX XXX 15 19.2 Verksamhetsplan 2016

16 kommunal verksamhetsutveckling Seminarier 26-27 maj iVIS? Öppna data? Riv pyramiderna Streamflow  Det här vinner Eksjö kommun på att välja öppen källkod! 16 19.3 Offentliga rummet 2016

17 kommunal verksamhetsutveckling Vårkonferens 2016  OR:s Fördjupningsdag i Malmö, den 25 maj Årsmöte 2016  Efter avslutad Vårkonferens, den 25 maj  16.30 Konstituerande styrelsemöte  Efter avslutat Årsmöte, den 25 maj  17.30 Samma lokal hela dagen! Anmälan! admin@sambruk.se 17 19.4 Vårkonferens och Årsmöte

18 kommunal verksamhetsutveckling Förslag vid Årsmöte –9 ordinarie ledamöter –9 ersättare Valberedning 2017 –Styrelsens förslag 18 19.5 Valberedning 2016

19 kommunal verksamhetsutveckling Peter Dacke (Stockholm), sammankallande Mikael Lagergren (Västerås) Alec Magi Särnholm (Härryda) Johan Bergqvist (Södertälje) XXXXXXXXXXXX Ny broschyrbroschyr 19 19.6 Marknadsföringsplan 2016

20 kommunal verksamhetsutveckling Digidel 2016 –Kampanj- / projektstyrning – samverkan med övriga aktörer –Administrativt stöd –Get Online Week 2016, vecka 11 –eMedborgarveckan, vecka 41 Deltagande i ref.grp – Resonans-Guide (VINNOVA- proj) Egna konferenser / seminarier –Vårkonferens – OR:s fördjupningsdag i Malmö, 25 maj Deltagande / föreläsning í konferenser / seminarier –KommITS jubileumskonferens i Malmö, 26-27 april –Offentliga Rummet i Malmö, 25-27 maj –Almedalen, vecka 27 20 19.7 Övriga aktiviteter – 2016

21 kommunal verksamhetsutveckling Bengt Svensson 20. SKL – Sambruk 21

22 kommunal verksamhetsutveckling 21. Info från styrelsemedlemmar 22

23 kommunal verksamhetsutveckling 23


Ladda ner ppt "Kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 8 april 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser