Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktaomek BNP i Sverige och OECD Källa: OECD, SCB och Svenskt Näringsliv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktaomek BNP i Sverige och OECD Källa: OECD, SCB och Svenskt Näringsliv."— Presentationens avskrift:

1 Faktaomek BNP i Sverige och OECD Källa: OECD, SCB och Svenskt Näringsliv

2 Faktaomek BNP per capita i OECD Källa: OECD och Svenskt Näringsliv

3 Faktaomek Inflation i Sverige, EU-15 och USA Källa: Bureau of Labour Statistics, OECD och SCB

4 Faktaomek Öppen arbetslöshet i Sverige, EU-15 och USA Källa: OECD och SCB

5 Faktaomek Sysselsättningsutveckling i Sverige, EU-15 och USA Källa: OECD och Svenskt Näringsliv

6 Faktaomek Arbetskraftskostnad i olika länder Källa: Svenskt Näringsliv

7 Faktaomek Industriproduktionen i Sverige, EU-15 och USA Källa: OECD

8 Faktaomek Investeringskvoten i Sverige, EU-15 och USA Källa: OECD

9 Faktaomek Skattetrycket i Sverige, EU-15, USA och OECD Källa: OECD

10 Faktaomek Det nya Europa

11 Faktaomek Sveriges befolkningsstruktur Källa: SCB

12 Faktaomek Strukturförändringar i sysselsättningen Källa: SCB och Svenskt Näringsliv

13 Faktaomek Sysselsättningen i Sverige Källa: SCB och Svenskt Näringsliv

14 Faktaomek Sysselsättningen i privat och offentlig sektor Källa: OECD och Svenskt Näringsliv

15 Faktaomek Sysselsättningskvoten i olika länder Källa: OECD

16 Faktaomek Över en miljon utanför arbetsmarknaden Källa: SCB

17 Faktaomek Kostnaden för sjukpenning och förtidspensionering överstiger 100 miljarder kronor Källa: Riksförsäkringsverket

18 Faktaomek Anställda i utlandsägda företag Källa: ITPS

19 Faktaomek Skatten på arbete i Sverige och omvärlden Källa: OECD

20 Faktaomek Vem tjänar på att arbeta? Källa: Finansdepartementet

21 Faktaomek Vem tjänar på att arbeta? Källa: Finansdepartementet

22 Faktaomek Totalskatten på en industriarbetarlön Källa: Svenskt Näringsliv

23 Faktaomek Intjänandekrav vid köp av tjänster Källa: Svenskt Näringsliv

24 Faktaomek Sociala avgifter Källa: Svenskt Näringsliv

25 Faktaomek Andel med minst gymnasieutbildning i olika länder Källa: OECD

26 Faktaomek Andelen högutbildade i olika länder Källa: OECD

27 Faktaomek Studenter och examina Källa: SCB

28 Faktaomek Examinerade inom naturvetenskap och teknik i olika länder Källa: Eurostat

29 Faktaomek Doktorsexamina Källa: SCB

30 Faktaomek Utgifter för forskning och utveckling i olika länder Källa: OECD, MSTI 2003

31 Faktaomek Statligt finansierad FoU Källa: Civilingenjörsförbundet

32 Faktaomek Antal nystartade företag i Sverige Källa: ITPS

33 Faktaomek Nya företag startade av kvinnor eller män Källa: ITPS

34 Faktaomek Andel företag startade av personer med invandrarbakgrund Källa: ITPS

35 Faktaomek Överlevnadsgrad efter tre år hos företag startade 1998 Källa: ITPS

36 Faktaomek Sysselsättning i företag tre år efter start Källa: ITPS

37 Faktaomek Företagens storlek efter antalet anställda Källa: UC Select

38 Faktaomek Ägandet på Stockholmsbörsen Källa: SCB, Ägarna och Makten, SIS Förlag och Förmögenhetsfördelningen i Sverige, SPÅNT

39 Faktaomek Produktionsutveckling i utvalda industrier Källa: SCB

40 Faktaomek Produktionsutveckling i utvalda tjänstebranscher Källa: SCB

41 Faktaomek Industriproduktionens sammansättning Källa: SCB

42 Faktaomek Tjänsteproduktionens sammansättning Källa: SCB

43 Faktaomek Produktivitetsutvecklingen i näringslivet Källa: SCB och Svenskt Näringsliv

44 Faktaomek Investeringar i näringslivet Källa: SCB (1980-2001) och OECD (1970-1979)

45 Faktaomek Utlandsinvesteringarna Källa: SCB och Riksbanken

46 Faktaomek Utrikeshandelns betydelse i olika länder Källa: Respektive Lands Statistikbyrå

47 Faktaomek Importens sammansättning Källa: SCB

48 Faktaomek Exportens sammansättning Källa: SCB

49 Faktaomek Sveriges varuexport Källa: SCB

50 Faktaomek Sveriges varuimport Källa: SCB

51 Faktaomek Handelsnetto Källa: SCB

52 Faktaomek Bytesbalansen i Sverige, Euroområdet, USA och Japan Källa: Bank of Japan, ECB, ESRI, Eurostat, SCB, Riksbanken Och US Department och Commerce

53 Faktaomek Offentliga sektorns finansiella sparanden i olika länder Källa: OECD

54 Faktaomek Offentlig bruttoskuld i olika länder Källa: OECD

55 Faktaomek De svenska skattetrycket i historiskt perspektiv Källa: OECD, RFV:s Årsbok 2003 och ”Den svenska skattehistorien” Rodriguez 1981

56 Faktaomek Skattestrukturen Källa: Regeringskansliet och Svenskt Näringsliv

57 Faktaomek Skatter på att äga och driva företag Källa: International Bureau of Fiscal Documentation och Svenskt Näringsliv

58 Faktaomek Bolagsskatterna sänks runt om i världen Källa: KPMG

59 Faktaomek Skatterna på reavinster Källa: Aktiespararna

60 Faktaomek Icke deklarerat utlandssparande Källa: SCB och RSV

61 Faktaomek Växelkursutvecklingen mot Euro och USD Källa: ECOWIN

62 Faktaomek Växelkursutveckling Källa: Riksbanken

63 Faktaomek Lång och kort ränta i Sverige Källa: Riksbanken

64 Faktaomek Börsutvecklingen i Sverige och USA Källa: ECOWIN

65 Faktaomek Hushållens sparkvot Källa: Konjunkturinstitutet och SCB

66 Faktaomek Hushållens finansiella nettoförmögenhet Källa: SCB och Uppsala Universitet

67 Faktaomek Hushållens skuldkvot Källa: SCB och Uppsala Universitet


Ladda ner ppt "Faktaomek BNP i Sverige och OECD Källa: OECD, SCB och Svenskt Näringsliv."

Liknande presentationer


Google-annonser