Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAS-rådets rapport nr 6 Ökad regionalisering och infrastruktur – risk och möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAS-rådets rapport nr 6 Ökad regionalisering och infrastruktur – risk och möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 VAS-rådets rapport nr 6 Ökad regionalisering och infrastruktur – risk och möjligheter

2 TIDPLAN Genomförs under 2012-13 BUDGET 2012 – 2013 180 000Kr ORGANISATION VASK är styrgrupp. VASK utser projektledare och en referensgrupp. OrganisationRepresentanter Stockholm VattenLars Lindblom - beställare Telge NätSusanne Lindhe - projektledare NorrvattenBertil Johansson KäppalaförbundetMikael Nielsen HaningeRonny Jarnestedt Syftet med projektet Utmaningar & Framdrift Verksamhetsprogram 2013-2014

3 Syftet med projektet… …är att belysa bland annat: För/nackdelar med lokal/centraliserad drift av ledningsnät Optimal storlek på driftområde? Förutsättningar för att utveckla/attrahera/behålla personal Former för samarbete utan att lokaltperspektiv går förlorat Möjligheter/Risker med regional samverkan

4 Utmaningar & Framdrift Förstudie – Arbetet hittills – Tidigare utredningar Erfarenhetsutbyte – Med Borås, Örebro, Sjuhäradskommunerna, Norrvatten, Käppala, Stockholm Vatten, Haninge, Telge Nät och SVU. Avgränsning – Distributions- och avledningsprocessen – Ej VV eller ARV – Ej samarbetsformer (bolagisering), renhållning, trafik och biogassatsningar Framdriften – Enligt plan

5 VASS-statistik Exkl. Stockholm HuddingeHögstLägstDiff % Personer Anslutningsgrad% 10061164 Årskostnad för va-verksamheten exkl. kapitalkr/såld m3 33,410334 Årskostnad för va-verksamheten inkl kapitalkr/såld m3 4311391 Årskostnad för va-verksamheten exkl. kapitalkr/ansluten 2159863250 Årskostnad för va-verksamheten inkl kapitalkr/ansluten 2774958290 Kapitalkostnad för va-verksamhetenkr/ansluten 72984868 Kapitalkostnad för va-verksamhetenkr/såld m3 9,51950 D&U för distribution av dricksvattenkr/levererad m3 4,50,7643 D&U för distribution av dricksvattenkr/ansluten 402271489 D&U för distribution av dricksvattenkr/m vattenledning 88,74,61928 D&U för avledning av spillavloppsvattenkr / avledd m3 2,50,3833 D&U för avledning av spillavloppsvattenkr/ansluten 25132784 D&U för avledning av spillavloppsvattenkr/m ledning 6713,8486 Tillskottsvattenm3/km och dygn 2483,76703 Läckor på huvudvattenledningst/km ledning 0,190,03633 Läckor på serviserst/1000 serviser 2,260,131738 Stopp på spillvattenförande huvudledningst/km ledning 0,170,03567 Stopp på spillvattenförande serviserst/1000 serviser 3,80,5760 Källaröversvämningar totaltst/1000 serviser 180,29000 Omätt vatten (Rörnätsläckage)% 2910290 Förnyelsetakt vattenledningar% 4,90,14900 Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar% 9,30,24650

6 Varför ska vi regionalisera? - samarbete - ekonomiskt - säkrare i nödlägen - behålla kompetensen Varför ska vi inte regionalisera? - tappar lokalkännedomen Varför regionalisering?

7 Verksamhetsprogram 2013 - 2014 Workshop Göra en swotanalys ur betraktelsen regional samverkan Visa på nya möjligheter med en utvidgad samverkan, ex Mälardalen Identifiera värdeskapande samarbeten Sammanfatta slutsatser och redovisa en behovsanalys i rapport Slutrapport 2014

8 Workshop – 19 mars 2013 Målgrupp - VA-chefer, arbetsledare och planeringsingenjörer. Föredrag från Scottish Water, NSVA Gruppdiskussion kring möjlig regionalisering - Reinvesteringstakt - Specialistkunskaper - Nödläge/ Beredskap - GIS - Sällan material - Ekonomi - Personal


Ladda ner ppt "VAS-rådets rapport nr 6 Ökad regionalisering och infrastruktur – risk och möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser